Elektrické pohony
Typ meniča frekvencie Napájacie napätie Výkonový rozsah Špecifikácia
UNIFREM 400 M 400 V 1,1-11 kW frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov
optimalizované rozmery, vysoký komfort obsluhy, najvyššie nároky
napájanie 3 × 400 V ,
motory 3 × 400 V
výkon motorov od 1.1 kW do 11 kW
Aj v úprave VF do 3000 Hz!
UNIFREM 400 400 V 11-200 kW frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov
napájanie 3 × 400 V ,
motory 3 × 400 V
výkon motorov od 11 kW do 200 kW
Aj v úprave VF do 3000 Hz!
UNIFREM 400 (> 200kW) 400 V 250-630 kW frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov
napájanie 3 × 400 V ,
motory 3 × 400 V
výkon motorov od 250 kW do 630 kW
Aj v úprave VF do 3000 Hz!
UNIFREM 500 500 V 15-200 kW frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov
napájanie 3 × 500 V , motory 3 × 500 V výkon motorov od 15 kW do 200 kW
Aj v úprave VF do 3000 Hz!
UNIFREM 690 690 V 315-1400 kW frekvenčný menič najnovšej generácie pre riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov
napájanie 3 × 690 V , motory 3 × 690 V výkon motorov od 315 kW do 1400 kW
Aj v úprave VF do 3000 Hz!
UNIFREM 400 E 400 V 0,75-3kW ekonomický frekvenčný menič najnovšej generácie
napájanie 3 × 400 V ,
motory 3 × 400 V
výkon motorov od 0,75 kW do 3 kW
UNIFREM 230 E 230V 0,55-1,5 kW ekonomický frekvenčný menič najnovšej generácie
napájanie 3 × 230 V ,
motory 3 × 230 V
výkon motorov od 0,55 kW do 1,5 kW
UNIFREM 400E 400 V 0,75-3kW pre jednoduché aplikácie typu "pripoj a reguluj"
UNIFREM 230E 230V 0,55-1,5kW pre jednoduché aplikácie typu "pripoj a reguluj"
 
 
QUATROFREM 400 400 V 11-200 kW 4-kvadrantný rekuperačný menič frekvencie
 
Typ softstartu Napájacie napätie Výkonový rozsah Špecifikácia
SINAM 400 400 V 4-630 kW pre náročné aplikácie rozbehu a dobehu asynchrónnych motorov s obmedzením momentu
SINAM 690 690 V 630-1000 kW
Trakčné pohony
  Napájacie napätie Výkonový rozsah Špecifikácia
Trakčné striedače         230 - 400 V     1,5-250 kW     zariadenia pre riadenie trakčných motorov (vývoj na konkrétnu aplikáciu)                                
Fotovoltika
Typ invertora  Výstupné napätie  Výkonový rozsah Špecifikácia
PV COMP 350 V 100-150kVA PV COMP je beztransformátorový striedač s nonstop kompenzáciou jalového výkonu určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,35/x kV, alebo 0,29/x kV.
FOTO CONTROL 3f 400 400 V 6 - 40 kW FOTO CONTROL 3f 400 je riešený ako beztransformátorový menič určený hlavne pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu meničov do rozvodnej siete 3 x 400 V.
FOTO CONTROL 3f CENTRAL 290 V 125 kW FOTO CONTROL CENTRAL je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,29/22 kV.
Striedače
Typ invertora  Výstupné napätie  Výkonový rozsah Špecifikácia
UNIKOMPENZATOR 400 V 55, 175 kVAr UNIKOMPENZATOR je aktívna kompenzačná jednotka jalového výkonu pre fotovoltické elektrárne. Použitie moderných riadiacich obvodov a výkonovej elektroniky umožnuje rýchlu a presnú kompenzáciu účinníka. Je možné nastaviť želaný účinník v rozsahu 0.95 induktívny až 0.95 kapacitný.
GSE CONTROL 400 400 V 40-140 kVA dodávka špičkovej energie do podnikovej siete
vykrytie – zníženie ¼ hodinového maxima
vykrytie – zníženie technického maxima
kvalita dodávanej elektrickej energie: THDu ≤ 1%, THDi ≤ 3%, cos φ = 1
Malé vodné elektrárne
  Napájacie napätie Výkonový rozsah Špecifikácia
MVE CONTROL 400 V 11-250 kW MVE CONTROL je špeciálne zariadenie pre komplexné riadenie malých vodných elektrární (MVE).
Veterné elektrárne
  Napájacie napätie Výkonový rozsah Špecifikácia
WIND CONTROL 400 V 11-250 kW WIND CONTROL je špeciálne zariadenie pre riadenie generátorov veterných elektrární.
Umelé siete
  Napájacie napätie Výkonový rozsah Špecifikácia
Umelé siete 100 - 690 V 1,5-250 kW "čisté" sínusové napätie a prúd požadovaných frekvencií pre skúšky zariadení určených na prevádzku na elektrických sieťach iných ako 50 Hz, napr. 60 Hz, 400 Hz.
Ostatné produkty
  Špecifikácia
Crash Logger Zariadenie, ktoré meria a zároveň zaznamenáva intenzitu vibrácií a nárazov. Ide v podstate o „čiernu skrinku“ mechanického namáhania, nárazov a otrasov zariadenia.
Tyristorové spínače Náhrada stykačov pre kompenzačné jednotky spínania napätia v "nule" (neobmedzená životnosť)