NEXICONTROL je najnovšia generácia striedačov pre fotovoltické elektrárne a batériové úložiská. Jedná sa o trojúrovňové striedače, založené na vysokoúčinnej technológii typu ANPC (Active Neutral-Point-Clamped), s polovodičovými prvkami najnovšej generácie Infineon®.

Riadiace algoritmy vo vstavanom FPGA a viacjadrovom mikroprocesore od Texas Instruments zaručujú rýchle spracovanie signálov s krátkou odozvou, pre vysokú kvalitu riadenia a výborné možnosti lokálnej i vzdialenej diagnostiky.

GSE CONTROL 400

Možnosti striedačov NEXICONTROL ich predurčujú na najnáročnejšie aplikácie v oblastiach pre obnoviteľné zdroje energie ako fotovoltické elektrárne a batériové úložiská typu Li-ion alebo LiFePo (vo verzii GSE).

Vlastnosti

Komunikácia

Základné technické údaje

Parameter NEXICONTROL 400 050
Nom. Výkon: 50 kVA
Pracovný rozsah napätia DC: 600 - 1000 V DC
Rozsah MPPT napätia DC (pri Unac): 600 - 990 V DC
Nominálne napätie AC (Unac): 400 V AC
Rozsah napätia AC: 360 - 440 V AC
Nom. Prúd AC: 72 A AC
Max. účinnosť: 99%
Euro účinnosť: 98.8%
Vzorkovacia frekvencia: 40 kHz
Harmonické skreslenie vyrábaného prúdu pri nominálnom výkone: < 3%
Krytie: IP 55
Rozmer: 615 x 654 x 339 mm (šírka x výška x hĺbka)
Chladenie: nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 95% bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia: Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu o 1%
Pracovná teplota okolia: + 0 °C to + 30 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním a klimatizovaním)
Skladovacia teplota okolia: - 25 °C až + 50 °C:
Normy: Bezpečnosť: STN EN 50178 Kvalita siete: STN EN 50160 EMC emisie: STN EN 61000-6-2,4, STN EN 55011 Harmonické: STN EN 61000–3–11, STN EN 61439-1,2
Smernice EHS: 2014/35/EEC, 2014/ 30/EEC, 2011/65/EEC, 2015/863/EEC