FOTO CONTROL 3f 400 je určený na premenu jednosmerného elektrického napätia generovaného na svorkách fotovoltického panelu po dopade fotónov na sieťové trojfázové striedavé napätie.

FOTO CONTROL 3f 400 je riešený ako beztransformátorový menič určený hlavne pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu meničov do rozvodnej siete 3 x 400 V. Samozrejme je možné pripojenie do sieťového transformátora s prevodom 0,4/22 kV. Ďalšia výhoda je v nižšom prúdovom zaťažení výstupných vodičov meniča – oproti FOTOCONTROL 3F 290.

FOTO CONTROL 3f 400 je schopný práce pri veľkom rozsahu vstupného napätia – napätia fotovoltických článkov s rozsahom od 450 V až do 800 V pri nominálnom sieťovom napätí. Výber a skladbu konkrétnych typov je vhodné previesť podľa aktuálnej aplikácie FVE. Vhodným priraďovaním uvedených typov a ich počtom je ideálne riešiť fotovoltické elektrárne s výkonmi do 1 MW, nevylučuje sa ich použitie aj na vyššie výkony. Maximálny výkon jednotlivého meniča 40 kW bol zvolený ako optimálny pre výkony FVE do 1 MW vzhľadom na prevádzkové vlastnosti: modulárnosť riešenia, údržba, servis, zatienenie časti FVE, počet stringov, porucha časti FVE a pod.

Hlavné výhody použitia FOTO CONTROL 3f 400:

FOTO CONTROL 400 FOTO CONTROL 400 FOTO CONTROL 400 FOTO CONTROL 400

Opcie:

Základné technické údaje

  FOTO CONTROL 3f 400/10 FOTO CONTROL 3f 400/20 FOTO CONTROL 3f 400/33 FOTO CONTROL 3f 400/100 FOTO CONTROL 3f 400/125
Výstup            
Nominálny AC výkon 10 kW 20 kW 33 kW 100 kW 125 kW
Nominálny výstupný prúd 14,3 A 28,6 A 47,7 A 143 A 179 A
Vstup            
Nominálny vstupný prúd UDC = 600 V 17,5 A 35 A 58,3 A 175 A 219 A
Rozmery (š x v x h) 600x800x350 mm 600x1100x400 mm 800x1300x500 mm 1000x2100x500 mm 1000x2100x500 mm
Hmotnosť 90 kg 185 kg 260 kg 385 kg 385 kg

Technické údaje FOTO CONTROL 3f 400

Špičkové DC napájacie napätie 850 V naprázdno
MPPT Pracovný napäťový rozsah DC napätia fotočlánkov 450 až 800 V (pri Un napájacej siete)
Výstupné napätie 3x 400 V ±10%
Účinnosť ≥ 98 %
Účinnosť kompletu ≥ 96,5 %
Euro účinnosť ≥ 95 %
Výstupná frekvencia 50 Hz ± 0,5 Hz
cos φ Nastaviteľný od -0,9 kapacitné po -0,9 induktívne (štandardné nastavenie = -1)
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi) Max. 3 % pri In (THDu siete ≤ 1,5%)
RFI filter Zabudovaný vstupný DC a výstupný AC RFI odrušovací filter
Riadiaci systém 32 bit. µP DSP - TI
Komunikácia RS 485, USB, CAN
Komunikačné moduly – opcie Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet, GSM
Vypínací stýkač na výstupe ÁNO
Rýchlosť odopnutia od siete pri poruche siete ≤ 10 ms
Ovládací panel – opcia Grafický, odnímateľný, programovateľný
Analógové vstupy 4 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Analógové výstupy 3 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Reléové výstupy 3 x reléový prepínací, programovateľný
Ochrany prúdové preťaženie, prepäťová ochrana DC vstupov a panelov , prepäťová ochrana na striedavej strane, podpätie v sieti, prepätie v sieti, zemné spojenie na výstupe AC, skrat medzi výstupnými fázami, tepelné prehriatie meniča
Chladenie nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia + 0 °C až + 40 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním)
Skladovacia teplota okolia - 25 °C až + 50 °C
Krytie IP54
STN EN Bezpečnosť EN 50 178
EMC emisie STN EN 61000-6-1,3
Harmonické STN EN 61000 – 3 – 11, STN EN 61000 – 3 – 12
Smernice EHS 2004/108/EEC, 2006/ 95/EEC