PV COMP je zariadenie na transformáciu DC napätia generovaného na svorkách fotovoltaického panelu na trojfázové AC napätie so schopnosťou kompenzácie jalového výkonu, špeciálne navrhnuté pre spoluprácu s veľkými agregátmi v hybridných systémoch „microgrid“. Prúd nevyužitý na výrobu aktívnej energie z FV panelov je možné využiť na kompenzáciu jalového výkonu, a to aj v noci alebo pri oblačnom počasí.

PV COMP 350 je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu sieťového transformátora s pomerom 0,35/11-33 kV.

Meniče PV COMP 350 sú schopné pracovať v širokom rozsahu vstupného napätia – napätia fotovoltických článkov sú v rozsahu od 580 V do 850 V pri nominálnom sieťovom napätí. Výber a konkrétna štruktúra systému je zhotovená podľa špecifík aplikácie FV elektrárne. Maximálny výkon meniča je 150 kVA, bol zvolený ako optimálny s ohľadom na prevádzkové vlastnosti: modulárnosť riešenia, údržba, servis, čiastočné tienenie FV panelov, počet stringov a porucha časti FV elektrárne.

Hlavné výhody použitia PV COMP:

FOTO CONTROL 3f CENTRAL FOTO CONTROL 3f CENTRAL FOTO CONTROL CENTRAL FOTO CONTROL 3f CENTRAL

Opcie:

Základné technické údaje

  PV COMP 350 / 100 PV COMP 350 / 125 PV COMP 350 / 150
Výstup      
Nominálny AC zdanlivý výkon 100 kVA 125 kVA 150 kVA
Maximálny činný výkon 100 kW 125 kW 150 kW
Maximálny jalový výkon 100 kVAr 125 kVAr 150 kVAr
Nominálny výstupný prúd 165 A 207 A 248 A
Vstup      
Nominálny vstupný prúd UDC = 600 V 154 A 192 A 230 A
Rozmery (š x v x h) 800x1800x500 800x1800x500 800x1800x500
Hmotnosť 300 kg 300 kg 300 kg

Technické údaje FOTO CONTROL

Špičkové DC napájacie napätie 880 V naprázdno
MPPT Pracovný napäťový rozsah DC napätia fotočlánkov 580 až 850 V (pri Un napájacej siete)
Výstupné napätie 3x 350 V ±10%
Účinnosť ≥ 98 %
Euro účinnosť ≥ 96,5 %
Výstupná frekvencia 50 Hz ± 0,5 Hz
cos φ Nastaviteľné od 0.00 to 1.00, v induktívnom a kapacitnom smere (predvolené = 1.0)
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi) Max. 3 % pri In (THDu siete ≤ 1,5%)
RFI filter Zabudovaný vstupný DC a výstupný AC RFI odrušovací filter
Riadiaci systém 32 bit. µP DSP - TI
Komunikácia RS 485, USB, CAN
Komunikačné moduly – opcie Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet, GSM
Vypínací stýkač na výstupe ÁNO
Rýchlosť odopnutia od siete pri poruche siete ≤ 10 ms
Ovládací panel – opcia Grafický, odnímateľný, programovateľný
Analógové vstupy 4 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Analógové výstupy 3 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Reléové výstupy 3 x reléový prepínací, programovateľný
Ochrany prúdové preťaženie, prepäťová ochrana DC vstupov a panelov , prepäťová ochrana na striedavej strane, podpätie v sieti, prepätie v sieti, zemné spojenie na výstupe AC, skrat medzi výstupnými fázami, tepelné prehriatie meniča
Chladenie nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia + 0 °C až + 40 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním)
Skladovacia teplota okolia - 25 °C až + 50 °C
Krytie IP54
STN EN Bezpečnosť EN 50 178
EMC emisie STN EN 61000-6-1,3
Harmonické STN EN 61000 – 3 – 11, STN EN 61000 – 3 – 12
Smernice EHS 2004/108/EEC, 2006/ 95/EEC