FOTO CHARGER DC 48
Naša spoločnosť ukončila výrobu tohto produktu a príslušenstva v roku 2018 a jeho podpora končí k 31.12.2023. Po tomto termíne budeme zabezpečovať pozáručný servis výrobkov iba vo veľmi obmedzenej miere, podľa typu poruchy a dostupných náhradných dielov. Rovnako podpora a poradenstvo pre existujúce aplikácie nebude možné ďalej poskytovať. Ďakujeme za pochopenie.

Cieľom spoločnosti VONSCH bolo doplniť svoje fotovoltické portfólio a vyrobiť vysoko spoľahlivú nabíjačku batérií s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou.

Solárna MPPT nabíjačka FOTO CHARGER DC 48 využíva jednosmerné elektrické napätie generované na svorkách fotovoltického panelu na optimálne a účinné nabíjanie batérií s nominálnym napätím 48 V.

Nabíjačka je napájaná priamo z DC napätia fotovoltických panelov zapojených v sérii do jedného stringu. Pri vyšších výkonoch zaradených panelov a ich optimálnom rozdelení je možná integrácia viacerých kusov zariadenia FOTO CHARGER DC 48 pre nabíjanie batérie.

V prípade nedostatočného osvetlenia FV panelov a vybitej batérie je možné pripojením usmerňovacieho modulu UM-01AC k nabíjačke FOTO CHARGER DC 48 nabíjať batériu priamo zo siete.

Spoľahlivé a účinné nabíjanie batérie je zabezpečené 3-stupňovou nabíjacou charakteristikou.

Výhodou FOTO CHARGER DC 48 je nízka hlučnosť, vysoká účinnosť a možnosť integrovania nových perspektívnych funkcií.

Hlavné výhody použitia FOTO CHARGER DC 48:

Komunikačné možnosti:

TECHNICKÉ ÚDAJE - FOTO CHARGER DC 48

Nominálny trvalý výkon PN = 3000 W pri teplote okolia TA do 25 °C a pri vstupnom napätí vyššom ako 375 V
Výkon PN je redukovaný so zvyšujúcou sa teplotou okolia TA nad 25 °C.
Maximálne vstupné napätie FV panelov 600 V
Minimálne vstupné napätie FV panelov 170 V
Rozsah napätia MPPT na vstupnej strane 180 až 550 V
Nominálny vstupný DC prúd 9 A
Nominálne výstupné napätie 57 V
Pracovný rozsah výstupného napätia 42 až 64 V
Nominálny výstupný DC prúd 52 A
Maximálna / Euro účinnosť 95 % / 94,4 %
Účinnosť >99 %

Technická špecifikácia

Riadiaca jednotka UNF03E2 / procesorová doska, vybavená DSP procesorom Texas Instruments
Komunikácia RS 485 s protokolom MODBUS RTU, USB
Istenie vstupnej DC strany Samočinným odpojením zabudovanými poistkami, prepäťová ochrana, elektronické ochrany
Istenie výstupnej DC strany Elektronické ochrany
Displej Vstavaný grafický
Analógové vstupy 2 x / 0 (4) – 20 mA / 0 (2) – 10 V
Analógové výstupy 1 x / 0 (4) – 20 mA
Digitálne vstupy 4x (BIN1, BIN2, BIN3, BIN 4)
Digitálne výstupy 2x (BOUT1, BOUT2)
Bezpečnostný vstup 1 digitálny, EN 13849-1 kategória 3
Chladenie Prirodzené chladenie vzduchom, vnútorné nútené
Nadmorská výška dovoleného nasadenia ≤ 1000 m.n.m, redukcia výkonu o 1 % na každých 100 m nad 1000 m.n.m. Prevádzka v nadmorských výškach od 0 do 2500 m.n.m.
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia TA + 2 °C ~ + 55 °C
Krytie IP23 (IP43 optional)
Skladovacia teplota okolia - 20 °C ~ + 70 °C
STN EN Bezpečnosť: STN EN 50178, EMC emisie: STN EN 61000-6-3
EMC imunita: STN EN 61000-6-1 Harmonické: STN EN 61000–3–11, STN EN 61000–3–12

Príslušenstvo

Usmerňovací modul UM-01/230AC

UM-01/230 Usmerňovací modul UM-01/230AC usmerňuje vstupné jednofázové striedavé napätie 230 V AC, 50Hz, na výstupné DC napätie pre napájanie nabíjačky FOTO CHARGER DC 48. Spojením usmerňovacieho modulu UM-01/230AC a nabíjačky FOTO CHARGER DC 48 vzniká sieťová nabíjačka. Požiadavka dobíjať akumulátor energie z distribučnej siete vychádza zo stavu dlhodobého nedostatočného osvetlenia FV panelov a pri vybitom akumulátore.
Usmerňovací modul UM-01/230AC v schéme


RM-WEBi

Rozširovací modul RM-WEBi sa pripája k striedačom FOTO CONTROL 1f a solárnym nabíjačkám FOTO CHARGER a zabezpečuje vizualizáciu údajov zo striedačov cez www stránku v lokálnej sieti. Webová stránka je kompatibilná s najpoužívanejšími prehliadačmi. Stránku je možné zobraziť aj na mobilných zariadeniach. RM-WEBi Pre prístup na stránku z internetu je potrebné zabezpečiť u poskytovateľa internetu alebo správcov verejnú IP adresu (PUBLIC IP ADDRESS) a nakonfigurovať presmerovanie v miestnom smerovači (Router).
Vlastnosti
Funkcie


Prospekt

Prospekt v PDF na stiahnutie.