Tyristorové spínače VONSCH ACSW

Tyr. spinac Spoločnosť VONSCH vyvinula na zákazku tyristorové spínače ako kompenzačné jednotky jalového prúdu. Oproti klasickým stýkačom majú výhodu v spínaní v nule, v spínaní pri malých rozdieloch napätí v sieti a na kondenzátoroch, ako aj v prakticky nekonečnom počte zopnutí. Tým je umožnené hlavné využitie tyristorového spínača - na kompenzáciu jalového prúdu pri veľmi frekventovaných spínaniach (napr. bodové zváračky).

V prípade ďalších otázok prosím neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.