UNIFREM 400 predstavuje typové rady unikátnych frekvenčných meničov VONSCH najnovšej generácie s bohato zastúpenými prvkami umelej inteligencie. Sú určené pre napäťovú triedu 3 x 400 V. Umožňujú vektorové riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov (rýchlostné, momentové, polohové) aj skalárne riadenie vysokej kvality. UNIFREM 400 je svojimi vlastnosťami predurčený pre vyriešenie pohonárskych problémov v tých najťažších aplikáciách. Vyznačuje sa jednoduchým ovládaním a nastavovaním, užívateľ je „vedený“ priamo grafickým displejom. V meničoch UNIFREM 400 sú použité najmodernejšie výkonové prvky Mitsubishi a Semikron s minimálnymi stratami. UNIFREM 400 sa vyznačuje minimálnym ovplyvňovaním kvality napájacej elektrickej siete.

Všetky meniče sú dostupné aj v prevedení VF - pre vysokofrekvenčné alebo špeciálne motory, do 3000Hz. Meniče UNIFREM VF umožňujú nezávislé nastavenie výstupného napätia a frekvencie.

Charakteristika a výhody UNIFREM

UNIFREM 400 UNIFREM 400

Vysoká odolnosť pred poruchovým vplyvmi
UNIFREM má štandardne zabudované ochrany pred: prepätím a podpätím v sieti, pred prúdovým preťažením meniča, zemným spojením na výstupe, skratom medzi výstupnými fázami, tepelným prehriatím. UNIFREM reaguje na výpadok vstupnej a výstupnej fázy. Prehriatiu motora zabraňuje výpočet tepelného integrálu motora. Dimenzovanie výkonovej časti je z ohľadom na dlhodobú životnosť zariadenia.

Minimálny vplyv na napájaciu sieť
Zabudované trojfázové komutačné vstupné tlmivky minimalizujú odber vyšších harmonických prúdov z napájacej sústavy (STN EN 61800–3). Štandardné použitie odrušovacích filtrov zabezpečuje minimálne rušenie do elektrickej siete (STN EN 61000–6-4).

Minimálne straty – „bezstratový“ menič
Použitie najmodernejšej generácie polovodičových výkonových prvkov zminimalizovalo straty meniča („bezstratový“ menič) a zároveň bolo zminimalizované rušenie do napájacej siete a do okolia.

Minimalizované rozmery
Použitím výkonovo optimalizovaných chladičov spolu s optimalizovaným rozmiestnením výkonových prvkov sa dosiahli minimálne rozmery.

Vysoká spoľahlivosť
V meničoch UNIFREM sú okrem najnovších výkonových prvkov použité výkonové kondenzátory novej generácie so zvýšeným rozsahom pracovných teplôt a s predĺženou dobou životnosti pri plnom zaťažení o 20%, teda o niekoľko rokov, a tiež ventilátory s kvalitnými ložiskami, ktoré zaručujú dlhú životnosť a zníženie hlučnosti.

Vektorové otvorené aj uzavreté riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov najmodernejšej generácie
Určené pre aplikácie s požiadavkami na vysoko presné dodržiavanie žiadanej rýchlosti a na vysokú dynamiku systému. Automatické - online prispôsobenie parametrov (identifikácia zmeny odporu vinutia vplyvom teploty, vplyv nasýtenia indukčností a podobne).

Rýchlostné, momentové a polohové riadenie
Určené pre najnáročnejšie aplikácie s asynchrónnymi aj synchrónnymi motormi, s požiadavkami na dodržiavanie požadovaného momentu a rýchlosti - trakčné pohony, navíjačky. Polohové riadenie s periódou vzorkovania 200 µs umožnuje precízne riadiť aj tie najnáročnejšie systémy.

Skalárne riadenie s aickou U/f krivkou a kompenzáciou sklzu
Unikátne skalárne riadenie je určené pre aplikácie s požiadavkami na presné dodržiavanie žiadanej rýchlosti, s kvalitou riadenia na úrovni jednoduchšieho vektorového riadenia.

Bohatá softvérová výbava

Komunikácia s ďalšími systémami
Podpora komunikačných protokolov CANopen, MODBUS, PROFIBUS.

História udalostí a porúch
Konfigurovateľná história porúch, varovaní a udalostí s kapacitou až 1000 záznamov.

VONSCH Drive Studio
Softvér pre nastavovanie, diagnostiku a archiváciu dát do PC. Umožňuje: nahrávanie firmveru - nastavovanie, čítanie a archiváciu parametrov - spracovanie diagnostických dát z „čiernej skrinky“ - pripojenie meniča UNIFREM alebo OP prostredníctvom USB - zobrazovanie grafických priebehov veličín - čítanie dokumentácie a sprievodcu k nastaveniu - diagnostiku chýb, porúch a navedenie obsluhy na ich odstránenie - vzorové nastavenia meničov pre najčastejšie druhy aplikácií.

Štandardná výbava:

Trojfázová komutačná tlmivka KT1
BO1 Minimalizuje odber vyšších harmonických prúdov z napájacej sústavy. (STN EN 61800–3)

Odrušovací filter
Odstraňuje rušenie do napájacej sústavy. (STN EN 61000–6-4)

Brzdný modul
Elektronika riadiaca spínanie brzdného odporníka pri generátorickom chode pohonu.

Nadštandardná výbava - opcie:

Motorová tlmivka MT1
MT1 Výstupné motorové tlmivky sa používajú v prípade netieneného kábla MOTOR-MENIČ dĺžky nad 100m a v prípade tieneného kábla MOTOR-MENIČ nad 50m. Každá tlmivka sa k montážnemu plechu pripevňuje samostatnou skrutkou. Skrutka je súčasťou tlmivky. Prívodné káble sa montujú na káblové oká tlmiviek. Pri použití kábla väčšej dĺžky je nutné previesť opatrenia obmedzujúce vplyv dĺžky kábla na činnosť meniča. Montážou motorových tlmiviek alebo sínusového filtra je eliminovaný vplyv kapacity kábla.

Brzdný odpor BO1
BO1 Správne dimenzované brzdné odporníky umožňujú meničom mariť (spotrebovávať) energiu z roztočeného motora (pri rýchlom brzdení motora - pri spomaľovaní zotrvačných hmôt pohonu znižovaním frekvencie motora a pri generátorickom chode motora) na teplo.

Sínusový filter SF1
Sinusovy filter Sínusový filter vyfiltruje výstupné impulzné napätia meniča na napätia sínusového tvaru premenlivej frekvencie a amplitúdy. Tým sa obmedzia špičky kapacitného prúdu a namáhanie izolácie motora. Pre komplexné zabezpečenie dokonalého odrušenia výstupu meniča je nutné použiť tienený kábel alebo špeciálny EMC sínusový filter. Pri použití špeciálneho EMC sínusového filtra nie je nutné na výstupe meniča použiť tienený kábel. V prípade použitia sínusového filtra je nutné nastaviť vzorkovaciu frekvenciu tranzistorov IGBT minimálne 4 kHz!

Ovládací panel UNIPANEL

UNIPANEL UNIPANEL je univerzálne ovládacie zariadenie pre výrobky VONSCH najnovšej generácie – UNIFREM, MVE CONTROL, FOTO CONTROL, PV COMP, GSE COMP, QUATROFREM a iné. Panel je možné priamo pripevniť na kryt meniča alebo sa k meniču môže pripojiť káblom (max. 100m). Pre montáž na dvere rozvádzača sa k ovládaciemu panelu dodáva montážna sada. Panel komunikuje rýchlou zbernicou CAN. Na zbernici môže byť pripojených až 99 staníc VONSCH, pričom užívateľ si vyberie, s ktorou stanicou chce komunikovať. Rozhranie USB slúži pre komunikáciu UNIPANEL – PC UNIPANEL slúži nielen na diagnostiku zariadenia a nastavovanie parametrov, ale aj na zálohovanie a kopírovanie parametrov medzi zariadeniami. Panel má 13 tlačidiel a grafický displej, ktorý môže komunikovať s používateľom v 4 rôznych jazykoch. Na UNIPANELi je možné ku každému parametru zobraziť text z manuálu k danému zariadeniu. Každý parameter zariadenia je možné zaznamenať v časovom priebehu a zobraziť do grafu.

Rozširovacie moduly

Rozširovací modul RM-UNI_IRC1
Unifrem 400 Rozširovací modul RM-UNI_IRC1 so zásuvným konektorom pre pripojenie s procesorovou doskou UNIFREM. Inkrementálny snímač sa pripája na označené svorky na module IRC. Používa sa pri vektorovom - uzavretom riadení rýchlosti, polohy alebo momentu. Na pripojenie s modulom sa používa push-pull inkrementálny rotačný snímač snímač typu HTL s napájaním 24Vdc. Rozširovací modul už priamo v sebe obsahuje obvody detekcie a vyhodnocovania niektorých chýb snímača ako napr. chybné, odpojené signály a podobne.

Rozširovací modul RM-RDC
Rozširovací modul RM-ARC_RES Rozširovací modul RM-RDC so zásuvným konektorom pre pripojenie snímača typu resolver s procesorovou doskou UNIFREM. Snímač sa pripája na označené svorky na moduly. Používa sa pri vektorovom - uzavretom riadení rýchlosti, polohy alebo momentu pre asynchrónne alebo synchrónne motory. Rozširovací modul už priamo v sebe obsahuje obvody detekcie a vyhodnocovania niektorých chýb snímača ako napr. chybné alebo odpojené signály a príliš veľké rušenie.

Rozširovací modul Profibus DP
Unifrem 400 Rozširovací modul Profibus_UNI slúži na pripojenie meničov k PROFIBUS DP. Profibus DP (Decentralized Peripherals) je najjednoduchšia a najrozšírenejšia varianta Profibusu, určený pre rýchlu komunikáciu typu master - slave. Je vhodný pre rýchly prenos signálov z procesu priamo v aplikácii pomocou decentralizovaných periférií - frekvenčných meničov. Komunikačným médiom je krútená dvojlinka (štandard RS-485 – vodiče s kladnou a zápornou kľudovou úrovňou RxTx+, RxTx- ).

Rozširovací modul RM-SERVO
RM-SERVO Rozširovací modul RM-SERVO slúži na pripojenie absolútnych snímačov polohy a na vzájomné prepojenie viacerých rozširovacích modulov RM-SERVO pre možnosti viacosovej synchronizácie. RM-SERVO podporuje niekoľko typov absolútnych snímačov polohy, napr. ENDAT, sin/cos a iné.

Hore

Technické údaje

Typ meniča M ~ kvadratická záťaž M ~ konštantná záťaž Nominálny vstupný prúd meniča ININ [A]
Výkon motora PNOM [kW] Nominál. výstupný prúd meniča INQ [A] Výkon motora PNOM [kW] Nominál. výstupný prúd meniča INK [A] Maximál. výstupný prúd meniča INK60 [A] Maximál. výstupný prúd meniča INK2 [A]
UNIFREM 400 011 11 24 7,5 18,1 27,1 36,2 23
UNIFREM 400 015 15 33 11 24 36 48 32
UNIFREM 400 018 18,540 15 33 49,5 66 38
UNIFREM 400 022 22 47 18,5 40 60 80 45
UNIFREM 400 030 30 63 22 47 70,5 94 62
UNIFREM 400 037 37 76 30 63 94,5 126 75
UNIFREM 400 045 45 90 37 76 114 152 88
UNIFREM 400 055 55 112 45 90 135 180 110
UNIFREM 400 075 75 145 55 112 168 224 140
UNIFREM 400 090 90 176 75 145 217,5 290 172
UNIFREM 400 110 110 216 90 176 264 *308 212
UNIFREM 400 132 132 260 110 216 324 *378 255
UNIFREM 400 160 160 315 132 260 390 *455 309
UNIFREM 400 200 200 396 160 315 472 *551 390
Pre kvadratickú záťaž platí:
PNOM - nominálny výkon motora
INQ - Nominálny výstupný prúd meniča pre kvadratickú záťaž
Pre konštantnú záťaž platí:
INK - nominálny výstupný prúd meniča pre konštantnú záťaž
INK60 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 1,5 násobku InK po dobu 1 min každých 10 min
INK2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 2 násobku InK po dobu 2 s každých 15 s
*INK2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 1.75 násobku InK po dobu 2 s každých 15 s
Pre meniče frekvencie UNIFREM 400 pod 11 kW si prosím pozrite UNIFREM 400 M. V prípade že hľadáte meniče nad 200 kW, prosím navštívte UNIFREM 400 (>200kW).

Rozmery meničov

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] (bez ovládacieho panela) hĺbka [mm] (s ovládacím panelom)
UNIFREM 400 011 ÷ 018 550 189 274 290
UNIFREM 400 022 ÷ 037 700 194 274 290
UNIFREM 400 045 ÷ 090 880 356 285 300
UNIFREM 400 110 ÷ 132 1125 430 295 330
UNIFREM 400 160 ÷ 200 1425 430 295 330
Hore

Hmotnosť meničov

Typ meniča hmotnosť [kg]
UNIFREM 400 011 18
UNIFREM 400 015 18,7
UNIFREM 400 018 21
UNIFREM 400 022 25,9
UNIFREM 400 030 27,7
UNIFREM 400 037 29,5
UNIFREM 400 045 66
UNIFREM 400 055 70,5
UNIFREM 400 075 71,3
UNIFREM 400 090 78
UNIFREM 400 110 ÷ 132 100
UNIFREM 400 160 ÷ 200 130
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 3 x 380 - 415 V ±10%
Frekvencia nap. napätia: 47 až 63 Hz
Výstupné napätie: 3 x 0 až 100% napájacieho napätia
Výstupná frekvencia: 0 ÷ 500 Hz
Účinnosť meniča: viac ako 98,5 %
Analógové vstupy: 4 analógové programovateľné vstupy možné voľby:0 ÷ 20 mA , 4 ÷ 20 mA , 0 ÷ 10 V , 2 ÷ 10 V pomocné napätie pre potenciometer + 10 V (skratuvzdorné)
Digitálne vstupy: 6 digitálnych programovateľných vstupov
1 digitálny bezpečnostný vstup EN 13849-1 kategória 3
ovládacie napätie programovo voliteľné + 24 V alebo 0 V
Digitálne výstupy: 3 reléové programovateľné výstupy
Analógové výstupy: 3 analógové programovateľné výstupy 0 ÷ 20 mA alebo 4 ÷ 20 mA
Štartovací moment motora: až 200 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča: prúdové preťaženie meniča, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča, výpadok vstupnej a výstupnej fázy
Chladenie: nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): Vstavaný RFI filter do priemyselného prostredia podľa normy STN EN 61000-6-4
Eliminácia vyšších harmonických napätí a prúdov: vstavaná trojfázová tlmivka znižuje harmonické, predlžuje životnosť výkonových kondenzátorov, chráni menič pred prepäťovými špičkami v zmysle ST EN 61800-3
Pracovná teplota okolia: +1 °C až +40 °C ( STN EN 50178 ), v špeciálnom prevedení (opcia) -10 °C až + 40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Krytie: IP20 štandardne, v rozvádzačovom prevedení až do IP55
Hore