VONSCH vyrába trojfázové i jednofázové fotovoltické invertory a príslúšenstvo. Vhodnou kombináciou naších produktov by malo byť možné pokryť akúkoľvek požiadavku na fotovoltickú elektráreň, či už malú „domácu“, alebo veľký solárny park.
Ak máte o nejaké riešenie záujem, prípadne máte k problematike nejaké otázky, kontaktujte nás prosím na obchod@vonsch.sk.

Organizácie a objekty do 100 kW

FOTO CONTROL 3f 400
Elektrárne je možné postaviť podľa želania z trojfázových invertorov FOTO CONTROL 3f 400 ktoré sú dostupné vo výkonoch 4, 6, 10, 12.5, 33 a 40 kW. O možnostiach zapojenia a zákazníckych riešeniach pre väčšie FVE sa informujte na obchod@vonsch.sk.
FOTO CONTROL 400 FOTO CONTROL 400

Solárne parky a ostatné riešenia

Pokrývanie vlastnej spotreby (Nulová dodávka do siete)
Vzhľadom na požiadavky rôznych distribučných spoločností elektrickej energie na nulovú dodávku do siete sme rozšírili tieto možnosti aj na veľké trojfázové fotovoltické riešenia VONSCH. Vysoká prispôsobiteľnosť a robustnosť našich riešení umožňuje použiť ich aj vo veľmi prísnych podmienkach niektorých distribučných spoločností.

Pre viac informácii nás kontaktujte na obchod@vonsch.sk .
Riešenia pre zníženie spotreby paliva generátorov
Spolu s našim partnerom, firmou P.U.R.E, sme vyvinuli riešenia pre znižovanie spotreby paliva (nielen) veľkých diesel generátorov. Je to zákaznícke riešenie, navrhnuté na mieru pre konečného zákazníka.
Vlastnosti:
 • udržiavanie generátora na definované minimálne záťaženie - garancia stability siete
 • integrácia s ComAp controller-mi pre riadenie a synchronizáciu viacerých generátorov
 • vzdialená správa, diagnostika a vizualizácia, podľa požiadaviek zákazníka
Pre ilustráciu si pozrite naše video:
Off-grid riešenia
Okrem klasických "sieťových" fotovoltických riešení ponúkame aj off-grid riešenia, bez potreby akejkoľvek distribučnej siete alebo generátora. Naše riešenia sa spoliehajú na kvalitu a spoľahlivosť trojfázových striedačov FOTO CONTROL a GSE CONTROL a samozrejme na kvalitu Li-ion akumulátorov LG Chem® alebo olovených akumulátorov Hoppecke® a kompletný manažment vybýjania a nabíjania v réžii VONSCH. Rozsah je od kapacity niekoľko málo kWh a 2 kW špičkového výkonu po kapacitu niekoľko MWh v špičkovom výkone viac ako 1 MW.

Pre viac informácii nás kontaktujte na obchod@vonsch.sk .
Aktívna kompenzácia účinníka
Aktívna kompenzácia jalovej energie (nielen) fotovoltickej elektrárne je možná pomocou kompenzačnej jednotky UNIKOMPENZATOR. UNIKOMPENZATOR umožnuje kompenzovať výsledný účinník elektrárne v rozsahu od -0,95 kapacitné po -0,95 induktívne. Pri použití externého merania účinníka je možná kompenzácia aj na VN strane.
FOTO CONTROL 3f 400
Elektrárne je možné postaviť podľa želania z trojfázových invertorov FOTO CONTROL 3f 400 ktoré sú dostupné vo výkonoch 4, 6, 10, 12.5, 33 a 40 kW. O možnostiach zapojenia a zákazníckych riešeniach pre väčšie FVE sa informujte na obchod@vonsch.sk.
FOTO CONTROL 400 FOTO CONTROL 400
FOTO CONTROL 3f 290
Veľké elektrárne je taktiež vhodné postaviť z trojfázových invertorov FOTO CONTROL 3f 290, ktoré sú dostupné vo výkonoch 100 a 125 kW. O možnostiach zapojenia a zákazníckych riešeniach pre väčšie FVE sa informujte na obchod@vonsch.sk. FOTO CONTROL 3f 290/125

Monitoring a vzdialená správa

Kompletný monitoring elektrárne so štatistikou a archívom výroby
Monitoring elektrárne vytvorený podľa zákazníckych špecifikácií. Poskytuje komplexné informácie o stave meničov, elektrárne a jej komponentov.
Vlastnosti:
 • Webová vizualizácia, prístup do internetu zabezpečený cez Ethernet, GSM, alebo DSL
 • Automatická notifikácia alarmových stavov a sumárnych prehľadov cez E-mail, SMS, resp. FTP
 • Zálohovanie zozbieraných dát
 • Telemetria - vzdialený prístupu k riadiacemu systému elektrárne
 • Možnosť rozšírenia o ľubovoľné príslušenstvo (meteo stanica, riadenie výkonu a uhla, ....)
Komponenty:
 • EWON - priemyselný modem-router, vytvára dynamickú webovú stránku, archivuje dáta, spravuje alarmy, zasiela informácie užívateľovi, prípadne vytvára VPN tunel do lokálnej siete.
 • PLC VIPA - komunikuje s meničmi (MODBUS RTU), vyhodnocuje sumárne veličiny, spracováva signály z externých snímačov, ovláda externé zariadenia, poskytuje dáta pre ďalšie spracovanie
 • NAS FTP - úložisko zozbieraných dát, poskytuje potrebnú kapacitu archívu.
 • Meteo stanica - sprostredkováva aktuálne informácie o počasí.
Príklad topológie monitorovacieho systému
Obrázok: Príklad topológie monitorovacieho systému

Domáca elektráreň do 10 kW 

Upozornenie: Fotovoltické riešenia pre domácnosti sa už štandardne nevyrábajú a neponúkajú.
Domácu elektráreň do 10 kW môžete realizovať s našimi výrobkami podľa nasledujúcich základných schém: 
1. On-grid – základný systém s pripojením na sieť
Jednoduché on-grid zapojenie - dodávka do siete.

Výhody:
 • Jednoduchosť - nie je potrebné nič navyše, ak svieti slnko, invertor dodáva do siete
Nevýhody:
 • V prípade výpadku siete menič negeneruje napätie, tým pádom sú spotrebiče v dome bez napájania
 • Potreba prihlásenia elektrárne do distribučnej siete
Komponenty:
FOTO CONTROL 230/375 DC
ON-GRID, dodávka do siete
2. On-grid – pokrývanie vlastnej spotreby, nulová dodávka do siete
Režim s pripojením invertora na sieť (on-grid) s pokrývaním vlastnej spotreby , nulová dodávka do siete je zabezpečená pomocou rozširovacieho modulu pre meranie výkonu a smeru toku energie - RM GRID MONITOR . Striedače dodávajú energiu len pri prítomnej distribučnej sieti.

Výhody:
 • Jednoduchosť inštalácie, bezproblémovosť prevádzky
Nevýhody:
 • V prípade výpadku siete menič negeneruje napätie, tým pádom sú spotrebiče v dome bez napájania
 • Potreba prihlásenia elektrárne do distribučnej siete
Komponenty:
FOTO CONTROL 230/375 DC
RM GRID MONITOR
ON-GRID, vlastna spotreba
Ako opcia je vhodné použitie spojitého regulátora výkonu SRVS-10/230, pomocou ktorého je možné distribuovať nevyužitý výkon - prebytok z panelov, a použiť ho na napájanie vykurovacích telies ako špirály bojlera alebo elektrického radiátora. Výhoda tohto regulátora výkonu je spojitý priebeh výkonu, umožňujúci optimálne využiť váš fotovoltický systém. Pozrite si zjednodušenú schému zapojenia.
3. Bojler - Elektronický MPPT regulátor výkonu špirály
Riešenie zvyšuje výnos energie z panelov o 30 až 40 % oproti klasickému spínaču a umožňuje použitie bežnej bežnej AC a špeciálnej DC špirály v bojleri.

Výhody:
 • Vysoká výťažnosť solárnych panelov pre ohrev vody
 • Nie je potrebné prihlásenie do distribučnej siete
Nevýhody:
 • Invertor v tomto zapojení slúži výhradne na napájanie špirály. Nedajú sa pripojiť žiadne iné zariadenia

Komponenty:
FOTO CONTROL 230/375 DC
BOILER
4. Hybridné zapojenie - minimalizácia platieb za energie
Režim s pripojením invertora na sieť (on-grid) s pokrývaním vlastnej spotreby. Nulová dodávka do siete je zabezpečená pomocou rozširovacieho modulu pre meranie napätia a prúdu - RM GRID MONITOR . V prípade výpadku siete systém bezvýpadkovo prejde do ostrovného režimu (ak je v akumulátore dostatočná kapacita). Po obnovení siete nastáva spätné bezvýpadkové prepnutie na režim on-grid. Domáce spotrebiče o výpadku energie ani „nevedia“.

V prípade 3-fázového systému sa invertory synchronizujú pomocou rozširovacieho modulu RM SYNC. Parametre distribučnej siete (medzné hodnoty pre nadfrekvenciu, podfrekvenciu, podpätie, prepätie) sú neustále monitorované pomocou kontrolného sieťového relé schváleného DS. V prípade poruchy siete sú striedače ihneď odpojené od distribučnej siete pomocou stýkača KM-HRM - hlavné rozpojovacie miesto.
Možnosť kompletnej dodávky rozvádzača s elektrovýzbrojou pre pripojenie panelov, striedačov, batérie, spotrebičov, distribučnej siete.
Pre hybridné zapojenie je silne nedoporučené paralelné radenie meničov v jednotlivých fázach.


Výhody:
 • Spotrebiče v dome majú spoľahlivé napájanie aj pri výpadku siete
Nevýhody:
 • Mierne vyššia zložitosť inštalácie
 • Potreba prihlásenia elektrárne do distribučnej siete

Komponenty:
FOTO CONTROL 230/48 DC
RM GRID MONITOR
akumulátor
FOTO CHARGER DC 48
HYBRID
5. Off-grid - jednoduchý ostrovný režim (chata)
Jednoduchý ostrovný systém, vhodný napr. na chaty do odľahlých oblastí. Umožnuje napájať spotrebiče z batérií. Dobíjanie batérií je možné cez solárnu nabíjačku FOTO CHARGER DC 48.

Výhody:
 • Absolútna samostatnosť, nezávislosť
Nevýhody:
 • Vyššia cena oproti ostatným riešeniam zdroja elektrickej energie, napr. benzínová elektrocentrála

Komponenty:
FOTO CONTROL 230/48 DC
FOTO CHARGER DC 48
OFF-GRID

Príslušenstvo

RM-WEBi
Rozširovací modul RM-WEBi sa pripája k striedačom FOTO CONTROL 1f a solárnym nabíjačkám FOTO CHARGER a zabezpečuje vizualizáciu údajov zo striedačov cez www stránku v lokálnej sieti. Webová stránka je kompatibilná s najpoužívanejšími prehliadačmi. Stránku je možné zobraziť aj na mobilných zariadeniach. RM-WEBi Pre prístup na stránku z internetu je potrebné zabezpečiť u poskytovateľa internetu alebo správcov verejnú IP adresu (PUBLIC IP ADDRESS) a nakonfigurovať presmerovanie v miestnom smerovači (Router).
Vlastnosti
 • Samostatné zariadenie montovateľné na DIN lištu
 • Napájanie 24V DC
 • 1x Ethernet RJ45
 • 1x Modbus RTU RS485
 • Maximálny počet pripojených zariadení 10ks
 • Možnosť archivácie dát na SD kartu
Funkcie
 • Jednoduchá WEB stránka (HTML5 a JavaScript)
 • Email notifikácia
 • Prehľadná bloková schéma zapojenia inštalovaného fotovoltického systému
  RM-WEBi
 • Zobrazenie základných parametrov striedača a nabíjačky
  RM-WEBi RM-WEBi
 • Archivácia – zálohovanie zozbieraných dát (.csv súbor)
 • Monitor – monitorovanie parametrov podľa zvoleného ID
 • Servis – nastavenie základných parametrov
 • Manažment batérie (pre hybridný fotovoltický systém, alebo OFF-GRID systém) – nastavenie parametrov batérie, režimy nabíjania batérie
RM GRID MONITOR
RM GRID MONITOR je zariadenie pre invertory FOTO CONTROL 1f slúžiace na merania napätia a prúdu v bode pripojenia elektrárne do distribučnej siete.
 • Samostatné zariadenie montovateľné na DIN lištu
 • Externé napájanie 24V DC
RM GRID MONITOR
Funkcie RM GRID MONITOR
 • Monitoring toku energie
 • Meranie fázového napätia a prúdu
 • Spínanie dvoch externých spotrebičov
 • Rozšírenie funkcionality striedača pre limitovanie odberu zo siete
Fyzicky sa obvod merania RM GRID MONITOR inštaluje do domového rozvádzača. Pri zapojení striedača s rozširovacím modulom RM GRID MONITOR sa meria výkon a tok energie na prívode do objektu. Podľa toho, ako sa výkon mení je možné veľmi efektívne a bez prerušenia dodávky energie do domu regulovať výkon hybridného meniča. Striedač je okrem AC strany pripojený AC aj na zdroj energie (batéria 48V). Podľa aktuálneho odberu a toku energie do objektu sa nastavuje výkon hybridného striedača tak, aby bol maximálne využitý podiel FV energie a tiež, aby sa táto energia nedodávala do verejnej distribučnej siete (nulová výroba).
RM-SYNC
Rozširovací modul RM-SYNC je možné pripojiť k striedačom FOTO CONTROL 1f. RM SYNC
Vlastnosti
 • Samostatné zariadenie montovateľné na DIN lištu
 • Napájanie 24V DC, možné napájať z konektora striedača
Funkcie
 • Generovanie riadiacich impulzov (synchronizačných) striedačom pre generovanie trofázovej ostrovnej siete
 • Vstavaný zobrazovací displej
 • Meranie sieťového napätia
 • Komunikačná linka RS485
3 FAZY
Spojitý sínusový regulátor výkonu SRVS 10/230AC

SRVS 10/230AC Pre potreby využitia prebytočného výkonu z fotovoltickej elektrárne sme vyvinuli spojitý regulátor výkonu SRVS 10/230. Pomocou neho je možné distribuovať nevyužitý výkon - prebytok z panelov, a použiť ho na napájanie vykurovacích telies ako špirály bojlera alebo elektrického radiátora.
Hlavnou výhodou tohto reglátora výkonu je spojitý, sínusový priebeh napätia, čím je eliminované rušenie do siete alebo okolitých zariadení. Spojitý regulátor umožňuje optimálne využiť váš fotovoltický systém.

ON-GRID, vlastná spotreba + spojitý regulátor
Technické údaje:
Rozmery: š x v x h = [104 x 139 x 250] mm
Nominálny prúd: IN=10A
Nominálny výkon: PN=2150W
Ovládanie: Analógový signál (2-10VDC)
Vstupné napätie: 1x230V~AC , 50Hz (STRIEDAČ)
Výstupné napätie: Regulované 1x0-230V~AC (sínusové), 50Hz (VYKUROVACIE TELESO)
Spojitý regulátor výkonu SRV 10/230AC

SRV 10/230AC SRV 10/230AC Elektronický spojitý regulátor výkonu SRV 10/230AC je používaný na napájanie elektrickej odporovej záťaže, napr. ohrev úžitkovej vody v elektrických akumulačných ohrievačoch (bojleroch) pomocou odporových vykurovacích telies, alebo na podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie odporovými drôtmi. SRV 10/230AC umožňuje regulovať striedavé AC napätie pri zachovaní vysokej účinnosti a nízkeho rušenia do siete. Napájacie napätie pre SRV 10/230AC je privedené z výstupu striedača. Takto je možné vyťažiť maximum energie z fotovoltických panelov pri súčasnej požiadavke distribučných spoločností nulovej dodávky energie do siete.
Technické údaje:
Rozmery: š x v x h = [104 x 139 x 250] mm
Nominálny prúd: IN=10 A
Nominálny výkon: PN=2200W
Ovládanie: Analógový signál (2-10VDC)
Vstupné napätie: 1x230V~AC , 50Hz (STRIEDAČ)
Výstupné napätie: Regulované 1x0-230V~AC, 50Hz (VYKUROVACIE TELESO)
Usmerňovací modul UM-01/230AC
UM-01/230 Usmerňovací modul UM-01/230AC usmerňuje vstupné jednofázové striedavé napätie 230 V AC, 50Hz, na výstupné DC napätie pre napájanie nabíjačky FOTO CHARGER DC 48. Spojením usmerňovacieho modulu UM-01/230AC a nabíjačky FOTO CHARGER DC 48 vzniká sieťová nabíjačka. Požiadavka dobíjať akumulátor energie z distribučnej siete vychádza zo stavu dlhodobého nedostatočného osvetlenia FV panelov a pri vybitom akumulátore.
Usmerňovací modul UM-01/230AC v schéme


 

Alternatívne zdroje energie