VONSCH vyrába trojfázové i jednofázové fotovoltické invertory a príslúšenstvo. Vhodnou kombináciou naších produktov by malo byť možné pokryť akúkoľvek požiadavku na fotovoltickú elektráreň, či už malú „domácu“, alebo veľký solárny park.
Ak máte o nejaké riešenie záujem, prípadne máte k problematike nejaké otázky, kontaktujte nás prosím na obchod@vonsch.sk.

Organizácie a objekty do 100 kW

FOTO CONTROL 3f 400
Elektrárne je možné postaviť podľa želania z trojfázových invertorov FOTO CONTROL 3f 400 ktoré sú dostupné vo výkonoch 4, 6, 10, 12.5, 33 a 40 kW. O možnostiach zapojenia a zákazníckych riešeniach pre väčšie FVE sa informujte na obchod@vonsch.sk.
FOTO CONTROL 400 FOTO CONTROL 400

Solárne parky a ostatné riešenia

Pokrývanie vlastnej spotreby (Nulová dodávka do siete)
Vzhľadom na požiadavky rôznych distribučných spoločností elektrickej energie na nulovú dodávku do siete sme rozšírili tieto možnosti aj na veľké trojfázové fotovoltické riešenia VONSCH. Vysoká prispôsobiteľnosť a robustnosť našich riešení umožňuje použiť ich aj vo veľmi prísnych podmienkach niektorých distribučných spoločností.

Pre viac informácii nás kontaktujte na obchod@vonsch.sk .
Riešenia pre zníženie spotreby paliva generátorov
Spolu s našim partnerom, firmou P.U.R.E, sme vyvinuli riešenia pre znižovanie spotreby paliva (nielen) veľkých diesel generátorov. Je to zákaznícke riešenie, navrhnuté na mieru pre konečného zákazníka.
Vlastnosti:
 • udržiavanie generátora na definované minimálne záťaženie - garancia stability siete
 • integrácia s ComAp controller-mi pre riadenie a synchronizáciu viacerých generátorov
 • vzdialená správa, diagnostika a vizualizácia, podľa požiadaviek zákazníka
Pre ilustráciu si pozrite naše video:
Off-grid riešenia
Okrem klasických "sieťových" fotovoltických riešení ponúkame aj off-grid riešenia, bez potreby akejkoľvek distribučnej siete alebo generátora. Naše riešenia sa spoliehajú na kvalitu a spoľahlivosť trojfázových striedačov FOTO CONTROL a GSE CONTROL a samozrejme na kvalitu Li-ion akumulátorov LG Chem® alebo olovených akumulátorov Hoppecke® a kompletný manažment vybýjania a nabíjania v réžii VONSCH. Rozsah je od kapacity niekoľko málo kWh a 2 kW špičkového výkonu po kapacitu niekoľko MWh v špičkovom výkone viac ako 1 MW.

Pre viac informácii nás kontaktujte na obchod@vonsch.sk .
Aktívna kompenzácia účinníka
Aktívna kompenzácia jalovej energie (nielen) fotovoltickej elektrárne je možná pomocou kompenzačnej jednotky UNIKOMPENZATOR. UNIKOMPENZATOR umožnuje kompenzovať výsledný účinník elektrárne v rozsahu od -0,95 kapacitné po -0,95 induktívne. Pri použití externého merania účinníka je možná kompenzácia aj na VN strane.
FOTO CONTROL 3f 400
Elektrárne je možné postaviť podľa želania z trojfázových invertorov FOTO CONTROL 3f 400 ktoré sú dostupné vo výkonoch 4, 6, 10, 12.5, 33 a 40 kW. O možnostiach zapojenia a zákazníckych riešeniach pre väčšie FVE sa informujte na obchod@vonsch.sk.
FOTO CONTROL 400 FOTO CONTROL 400
FOTO CONTROL 3f 290
Veľké elektrárne je taktiež vhodné postaviť z trojfázových invertorov FOTO CONTROL 3f 290, ktoré sú dostupné vo výkonoch 100 a 125 kW. O možnostiach zapojenia a zákazníckych riešeniach pre väčšie FVE sa informujte na obchod@vonsch.sk. FOTO CONTROL 3f 290/125

Monitoring a vzdialená správa

Kompletný monitoring elektrárne so štatistikou a archívom výroby
Monitoring elektrárne vytvorený podľa zákazníckych špecifikácií. Poskytuje komplexné informácie o stave meničov, elektrárne a jej komponentov.
Vlastnosti:
 • Webová vizualizácia, prístup do internetu zabezpečený cez Ethernet, GSM, alebo DSL
 • Automatická notifikácia alarmových stavov a sumárnych prehľadov cez E-mail, SMS, resp. FTP
 • Zálohovanie zozbieraných dát
 • Telemetria - vzdialený prístupu k riadiacemu systému elektrárne
 • Možnosť rozšírenia o ľubovoľné príslušenstvo (meteo stanica, riadenie výkonu a uhla, ....)
Komponenty:
 • EWON - priemyselný modem-router, vytvára dynamickú webovú stránku, archivuje dáta, spravuje alarmy, zasiela informácie užívateľovi, prípadne vytvára VPN tunel do lokálnej siete.
 • PLC VIPA - komunikuje s meničmi (MODBUS RTU), vyhodnocuje sumárne veličiny, spracováva signály z externých snímačov, ovláda externé zariadenia, poskytuje dáta pre ďalšie spracovanie
 • NAS FTP - úložisko zozbieraných dát, poskytuje potrebnú kapacitu archívu.
 • Meteo stanica - sprostredkováva aktuálne informácie o počasí.
Príklad topológie monitorovacieho systému
Obrázok: Príklad topológie monitorovacieho systému