NEXIBOOST example

NEXIBOOST je základ pre zákaznícke riešenia neizolovaných, obojsmerných Buck-Boost DC-DC meničov. Je založená na našej najnovšej platforme NXC, ktorá poskytuje vysoký výpočtový výkon v podobe FPGA + 5 jadrového procesora Texas Instruments® triedy C2000. Táto platforma zabezbečuje bohaté možnosti rozširovania, upgradu, a nových aplikácií do budúcna.

Ak máte záujem NEXIBOOST integrovať do svojho riešenia, neváhajte nás kontaktovať.

Komunikácia

Základné technické údaje

Parameter NEXIBOOST xxx yyy
Nom. Výkon: < 75 kW
Pracovný rozsah napätia DC: < 1000 V DC
Nom. Prúd AC: < 140 A DC
Max. účinnosť: 99.5%
Vzorkovacia frekvencia: 40 - 50 kHz
Chladenie: nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 95% bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia: Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu o 1%
Pracovná teplota okolia: + 0 °C to + 30 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním a klimatizovaním)
Skladovacia teplota okolia: - 25 °C až + 50 °C:
Smernice EHS: 2014/35/EEC, 2014/ 30/EEC, 2011/65/EEC, 2015/863/EEC