Vyhľadať referencie


Umelá sieť AN 500kVA 60Hz pre skúšanie kompresorov
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • IMG_0666_1.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2013
Riešenie umelej siete AN 500kVA 60Hz podľa individuálnych požiadaviek
Riešenie umelej siete AN 500kVA 60Hz – generátora požadovaného elektrického napätia s voliteľnou frekvenciou 60 Hz / 50 Hz vyhovuje pre skúšanie motorov kompresorov rôznych výkonov (postupný rozbeh dvoch kompresorov s výkonom 160kW alebo rozbeh jedného kompresora s výkonom motora do 350kW s interným meničom frekvencie) s obmedzením po hranicu trvalého, nominálneho a maximálneho prúdu umelej siete. Umelá sieť AN 500kVA, 60Hz bola riešená podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Celý komplet umelej siete tvorí rozvádzač POLE č.1 (Výstupná časť) s elektrovýzbrojou, signalizáciou a ovládacími prvkami, rozvádzač POLE č.2 (Elektronická časť) s elektrovýzbrojou a výstupný transformátor TC1 s výkonom 600kVA. Elektronická časť je vybavená najmodernejšími výkonovými prvkami s minimálnymi stratami. Umelá sieť pri postupnom rozbehu dvoch kompresorov o výkone motora 160kW keď jeden už beží a druhý sa rozbieha (prepínanie hviezda/ trojuholník) bez problémov pokryje vysoké špičky rozbehového prúdu. Výstupné ~AC napätie transformátora je snímané špeciálnym meracím obvodom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia, preto je žiadaná hodnota výstupného napätia dodržovaná bez ohľadu na hodnotu záťaže. Želané generované napätie na výstupe umelej siete sa dolaďuje potenciometrom v stanovenom rozsahu. Výstupné ~AC napätie, prúd a frekvencia je zobrazovaná na digitálnych zobrazovačoch. TECHNICKÉ INFORMÁCIE: Vstupné napätie: 3 x 400V ~ AC +10%, - 10 %, 50Hz TN-C Vstupné napätie: 3 x 460V ~ AC +10%, - 10 %, 60/50 Hz TN-C Nastaviteľný rozsah výstupného napätia : 3 x 414V až 3 x 506V ~ AC Výstupná frekvencia: voliteľná 60Hz / 50Hz
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Projekt
výroba a montáž
Umelá sieť
Transformátor
Rozvodná pripojovacia skriňa
oživenie a školenie obsluhy záťaže
Rozšírenie kontajnerovej FVE Afrika so spustením na diaľku - 1500kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Burao 500_2_web.jpg
  Burao 500_1_web.jpg
  Burao transport_web.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2017
 • Dokumenty:

Rozšírenie kontajnerovej FVE Arika so spustením na diaľku
jedná sa o rozšírenie pôvodnej FVE - FUEL SAVE z roku 2015. Vzájomne sú oba FUEL SAVE systémy (kontajnery) prepojené silovo na deóne pre pripojenie fotovoltického vstupu v rozvodni. Komunikácia je zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačmi s riadiacim systémom (DT1, DT2) v oboch kontajneroch. Riadiace systémy COMAP InteliGen NT pre riadenie dieselgenerátorov v rozvodni sú vzájomné prepojené na komunikačnej zbernici na komunikačný modul InternetBridge-NT, ktorý je cez ethernet prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Cez modul InternetBridge-NT je možná vizualizácia parametrov jednotlivých pripojených GENSETOV a možnosť ich nastavovania na diaľku.
Rozsah dodávky:
Inštalovaný výkon fotovoltického poľa: FPV=499,2kWp
4 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
Technické riešenie
Projekt zapojenie panelov,
STRING BOXOV, striedačov, rozvádzačov deónov
rozvádzača riadiaceho systému, silového pripojenia celého systému inštalácia v nákladnom kontajneri
Špeciálny softvér
Oživenie celého systému pre export
Spustenie na diaľku
monitoring
Pilotný FV Fuel Save FV 950kW s batériovým úložiskom ESS 639kWh Afrika – „E“ s oživením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • kontajner s GSE (E).jpg
 • Obdobie realizácie:
  2020-21
Riešenie FV diesel fuel save systému pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov s možnosťou ich aickej synchronizácie pomocou RS a paralelného prevádzkovania pre optimálne využitie FV energie so systémom uloženia prebytočnej energie do baté
Miesto inštalácie je v oblasti s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače s výkonom 950kVA, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel Save VONSCH control je prevádzaný aicky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa aicky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie aicky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. V tomto konkrétnom prípade je komunikácia zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačmi pre paralelné riadenie GENSETOV s riadiacim systémom DT1 v kontajneri. Riadiace systémy COMAP InteliGen NT pre riadenie dieselgenerátorov sú vzájomné prepojené na komunikačnej zbernici na komunikačný modul InternetBridge-NT, ktorý je cez ethernet prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Cez modul InternetBridge-NT je možná vizualizácia parametrov jednotlivých pripojených GENSETOV a možnosť ich nastavovania na diaľku. Hlavnou funkciou riadiaceho systému COMAP je aická synchronizácia a paralelná prevádzka jednotlivých pripojených dieselgenerátorov. Po sfázovaní sa dieselgenerátory silovo pripnú deónom a uvedú do chodu. Kombinácia bežiacich dieselgenerátorov určuje minimálny výkon, ktorý musia generovať a zvyšná energia je generovaná z fotovoltaickej elektrárne v prípade dostatočného slnečného žiarenia. Z toho vyplýva, že najväčšie úspory sa dosiahnu, ak sa určuje kombinácia pripojených generátorov v priebehu dňa tak, aby súčet minimálneho výkonu kombinácie elektrických generátorov a aktuálneho výkonu fotovoltaickej elektrárne bol približne rovnaký ako výkon záťaže. Celý systém obsahuje aj GSE systém 140kVA (battery-fed bidirectional inverter) s batériami Li-ioN 639kWh pre možnosť znižovania výkonu dieselgenerátorov hlavne v noci z prebytkov fotovoltickej energie uložených v batérách. Všetky články batérií sú monitorované a balancované vlastným BMS riadiacim systémom. Tento BMS systém je prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Samozrejmosťou bolo zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
6ks FOTO CONTROL 3f 290/125
2ks FOTO CONTROL 3f 290/100
1ks GSE CONTROL 400/140
1ks Batériová zostava Li-ioN 639kWh
1ks BSS rozvádzač s riadiacim systémom batérií
4ks ComAp
4ks rozvádzač pre paralelné riadenie Gensetov
2ks klimatizácia
2ks zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Diesel hybrid Fuel Save 700 kW Afrika - A s oživením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • IMG_4279_raw.jpg
  aloog detail.jpg
  IMG_3686.JPG
 • Návratnosť:
  2,5 roka
 • Obdobie realizácie:
  2017
 • Dokumenty:


Riešenie FV diesel fuel save systému pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov s možnosťou ich aickej synchronizácie pomocou RS a paralelného prevádzkovania pre optimálne využitie FV energie s oživením na diaľku
Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú väčšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel Save VONSCH control je prevádzaný aicky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa aicky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie aicky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. V tomto konkrétnom prípade je komunikácia zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačmi RH1, RH2 pre paralelné riadenie GENSETOV s riadiacim systémom DT1 v kontajneri. Rozvádzač RH1 (4000A) riadi dieselgenerátor CUMMINS (PN=1650kVA) a KUSING EVOTEC (PN=625kVA). V rozvádzači je silový prívod pre fotovoltaický vstup a pre veterný generátor (opcia) a vývod na výkonové NN/VN transformátory pre rozvod energie pre spotrebiče. Rozvádzač RH2 (4000A) riadi dieselgenerátor CUMMINS AKSA (PN=14350kVA) a caterpillar (PN=900kVA). V rozvádzači je silový prívod pre fotovoltaický vstup a pre veterný generátor (opcia) a vývod na výkonové NN/VN transformátory pre rozvod energie pre spotrebiče. Riadiace systémy COMAP InteliGen NT pre riadenie dieselgenerátorov v rozvádzačoch RH1 a RH2 sú vzájomné prepojené na komunikačnej zbernici na komunikačný modul InternetBridge-NT, ktorý je cez ethernet prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Cez modul InternetBridge-NT je možná vizualizácia parametrov jednotlivých pripojených GENSETOV a možnosť ich nastavovania na diaľku. Hlavnou funkciou riadiaceho systému COMAP je aická synchronizácia a paralelná prevádzka jednotlivých pripojených dieselgenerátorov. Po sfázovaní sa dieselgenerátory silovo pripnú deónom a uvedú do chodu. Kombinácia bežiacich dieselgenerátorov určuje minimálny výkon, ktorý musia generovať a zvyšná energia je generovaná z fotovoltaickej elektrárne v prípade dostatočného slnečného žiarenia. Z toho vyplýva, že najväčšie úspory sa dosiahnu, ak sa určuje kombinácia pripojených generátorov v priebehu dňa tak, aby súčet minimálneho výkonu kombinácie elektrických generátorov a aktuálneho výkonu fotovoltaickej elektrárne bol približne rovnaký ako výkon záťaže. Celý systém má opciu pripojenia GSE systému (battery-fed bidirectional inverter - UPS) s batériou pre možnosť znižovania výkonu dieselgenerátorov z prebytkov fotovoltickej energie uložených v batérii v noci. Samozrejmosťou tohto a podobných riešení je zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
4 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
2 ks FOTO CONTROL 3f 290/100
Meteo + 3 kamery
4 ks ComAp
2 ks rozvádzač 4000 A pre paralelné riadenie Gensetov
Klimatizácia
Zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Lokálny zdroj ON-GRID 400kVA s batériovým úložiskom 432kWh
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.fuergy.com/sk/o-nas
 • IMAGE 2020-05-12 104101.jpg
  IMG_20200429_155131.jpg
  image003.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie kontajnerového ON-GRID systému s batériovým úložiskom / Paralelné úložisko energie pre pripojenie do lokálnej napájacej sústavy
Riešenie komplexného ON-GRID batériového systému s invertormi vstavaného do 20 stopového kontajnera. V systéme sú použité batériové moduly Pylontech LiFePO4 s vstavnými balancovaním a BMS systémom. Z batériiových modulov sú vytvorené RACK zostavy 680 až 820VDC, 108kWh. Kapacita celej batériovej zostavy je 432kWh. Použité sú obojsmerné invertory GSE CONTROL určené pre akumulátorové úložiská a pre trojfázovú elektrickú sústavu. Striedač GSE CONTROL 400 je konštruovaný pre lítiové batérie. Sumárny výkon invertorov je 400kVA. Systém umožňuje nulové pretoky do distribučnej sústavy, znižovanie 15 minútových technických maxím, kompenzáciu jalovej energie, reguláciu výkonu a frekvencie, nabíjanie/vybíjanie a formovanie batérie. Riadiaci systém a BMS systém umožňuje efektívne riadiť tok výkonu medzi batériou a sieťou pri vysokej životnosti a spoľahlivosti batérií. Zariadenie má garantovanú vysokú životnosť nad 10 rokov.Ide o ekologické zariadenie – minimálna vlastná spotreba, žiadne zdraviu škodlivé splodiny
Rozsah dodávky:
Dokumentácia technologickej časti
Uvedenie do prevádzky
Kontajner obsahuje:
4ks batériové RACK pole LiFePO4 108kWh, DoD 80%, 5000 cyklov
4ks invertor GSE CONTROL 400/100
Riadiaci systém s vizualizáciou
Distribučný rozvádzač
Smart meter
Vnútorný klimatizačný systém
Kamerový systém
Diesel hybrid Fuel Save 325 kW Afrika G s oživením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  P.U.R.E.
 • DSC04613.jpg
  IMG_5084.JPG
  IMG_5116.JPG
 • Návratnosť:
  2,5 roka
 • Obdobie realizácie:
  2017
Riešenie FV diesel Fuel save systému 325 kW pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov
. Všeobecný popis Fuel save: Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú väčšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel Save VONSCH control je prevádzaný aicky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa aicky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie aicky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. Riešenie AFRIKA G: Komunikácia je zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačom RH pre paralelné riadenie GENSETOV s riadiacim systémom DT1 v kontajneri. Rozvádzač RH (2350A) riadi dieselgenerátor Cummins VTA-28-G5 (PN=670kVA), Cummins QSX15-G8 (PN=550kVA), a Cummins APD200C (PN=200kVA). V rozvádzači je silový prívod pre fotovoltaický vstup vývod na výkonový NN/VN transformátor pre rozvod energie pre spotrebiče. Riadiace systémy COMAP InteliGen NT pre riadenie dieselgenerátorov v rozvádzači RH sú vzájomné prepojené na komunikačnej zbernici na komunikačný modul InternetBridge-NT, ktorý je cez ethernet prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Cez modul InternetBridge-NT je možná vizualizácia parametrov jednotlivých pripojených GENSETOV a možnosť ich nastavovania na diaľku. Hlavnou funkciou riadiaceho systému COMAP je aická synchronizácia a paralelná prevádzka jednotlivých pripojených dieselgenerátorov. Po sfázovaní sa dieselgenerátory silovo pripnú deónom a uvedú do chodu. Kombinácia bežiacich dieselgenerátorov určuje minimálny výkon, ktorý musia generovať a zvyšná energia je generovaná z fotovoltaickej elektrárne v prípade dostatočného slnečného žiarenia. Z toho vyplýva, že najväčšie úspory sa dosiahnu, ak sa určuje kombinácia pripojených generátorov v priebehu dňa tak, aby súčet minimálneho výkonu kombinácie elektrických generátorov a aktuálneho výkonu fotovoltaickej elektrárne bol približne rovnaký ako výkon záťaže. Celý systém má opciu pripojenia GSE systému (battery-fed bidirectional inverter - UPS) s batériou pre možnosť znižovania výkonu dieselgenerátorov z prebytkov fotovoltickej energie uložených v batérii v noci. Samozrejmosťou tohto a podobných riešení je zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
2 ks FOTO CONTROL 3f 290/100
1 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
Rozvádzač 2350 A pre paralelné riadenie Gensetov
Meteo + 3 kamery
3 x ComAp
Klimatizácia
Zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Diesel hybrid Fuel Save 250 kW Afrika - B
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  P.U.R.E.
 • badhan displey.jpg
  badhan meniče.jpg
  badhan vnutro.jpg
 • Návratnosť:
  2,5 roka
 • Obdobie realizácie:
  2017
Riešenie FV diesel Fuel save systému 250 kW pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov
Všeobecný popis Fuel save: Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú väčšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel Save VONSCH control je prevádzaný aicky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa aicky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie aicky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. Riešenie AFRIKA B: Komunikácia je zabezpečená komunikačnou linkou medzi riadiacimi systémami rozvádzača RH a DT1. Riadenie a prevádzka dieselgenerátorov je zabezpečená pomocou rozvádzača RH (800A) s riadiacim systémom pre riadenie dieselgenerátorov. Gensety v rozvádzači RH je možné spúšťať manuálne tlačidlami na displeji na rozvádzači riadiaceho systému DT1, alebo aicky systém podľa záťaže volí, ktorý dieselgenerátor má byť v chode. Vždy môže bežať len jeden dieselgenerátor. Riadiaci systém posiela teda remote - štartovací signál pre dieselgenerátor a vyhodnocuje stavy chod a porucha dieselgenerátora. Celý systém má opciu pripojenia GSE systému (battery-fed bidirectional inverter - UPS) s batériou pre možnosť znižovania výkonu dieselgenerátorov z prebytkov fotovoltickej energie uložených v batérii v noci. Samozrejmosťou tohto a podobných riešení je zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
2 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
Rozvádzač 800A pre riadenie Gensetov
Klimatizácia
Zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Malá vodná elektráreň 90 kW Čoltovo
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  KRAFT s.r.o.
 • IMG_3146_web.jpg
  MVE 90 kW.JPG
  IMG_3024web.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2015-2016
Pohon malej vodnej elektrárne so šnekovou turbínou so záložným napájaním DC pohonov stavidiel
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Zariadenie je vybavené havarijnou elektro-hydraulickou brzdou (hydraulickým agregátom). Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Výška hladiny rieky je snímaná ultrazvukovým snímačom výšky hladiny a poloha stavidiel je aicky riadená pomocou DC pohonov. DC pohony majú zálohované napájanie z batérie, ktorá je dobíjaná nabíjačkou FOTO CHARGER DC 48. Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplota ložiska turbíny, polohu stavidiel pomocou koncových spínačov, výšku hladiny rieky. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača +RM-MVE
MVE CONTROL
Montáž
Špeciálny softvér
Oživenie

Malá vodná elektráreň 90 kW - Rybany na rieke Bebrave
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  Kraft s.r.o.
 • MVE Rybany.jpg
  MVE rozvádzač.jpg
  IMG_20180406_112437.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2018
Komplexné riešenie pohonu MVE s Archimedovou turbínou s vizualizáciami a diaľkovým dohľadom
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny rieky je snímaná ultrazvukovým snímačom výšky hladiny a výška dolnej hladiny hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidiel je aicky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, hrablice, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidiel –uzáver, klapka a polohu štrkovej priepuste pomocou koncových spínačov, výšku hladiny rieky. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
MVE CONTROL 400 090 s kompletnou elektrovýzbrojou
Softvérové riešenia – vizualizácie, optimalizácie
Montáž a oživenie
Zaškolenie obsluhy
Vzdialená správa a monitoring
Závesná banská lokomotíva do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
 • Priemyselné odvetvie:
  Bane
 • DSC06485.JPG
  IMG_0688.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2013
Závesná banská lokomotíva do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
Komplexné riešenie elektrovýzbroje banskej závesnej lokomotívy. Banská lokomotíva je určená na prepravu vlakovej súpravy po jednokoľajovej závesnej dráhe v horizontálne rovine a v náklonoch do 30°. Hnané nápravy: 4x2 lebo 6x2 (podľa typu lokomotívy) Akumulátor: 375Ah s Un=352V, ATEX prevedenie
Rozsah dodávky:
Projekt
4x(6x) rozvádzač hlavných pohonov, prevedenie ATEX
Každý obsahuje 2 striedače pre riadenie 2 ks 7,5 kW AM
1x rozvádzač pomocných pohonov prevedenie ATEX
Obsahuje striedače pre AM hydrauliky a chladenia
Komunikácia s RS
Nabíjačka akumulátora

Montážne práce
Kabeláž
Oživenie
Jednofázové umelé siete AN 1F 120V AC, AN 1F 230V AC
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • US 2.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2013
Jednofázové generátory požadovaného výstupného elektrického napätia s voliteľnou frekvenciou 60 Hz / 50 Hz.
Výstupné striedavé jednofázové napätie je snímané špeciálnym meracím obvodom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia a teda žiadaná hodnota výstupného napätia je dodržovaná bez ohľadu na hodnotu záťaže. Želané generované napätie na výstupe umelej siete sa dolaďuje potenciometrom v stanovenom rozsahu. Výstupné ~AC napätie, prúd a frekvencia je zobrazovaná na digitálnych zobrazovačoch. V rámci špeciálnej zákazky bolo na jednu komunikačnú linku pripojených 3ks AN 1F 230V AC a 2ks AN 1F 120V AC s možnosťou vizualizácie informácií z umelých sietí, komunikácie s umelými sieťami protokolom MODBUS RTU a zálohy dát. Umelá sieť AN 1F 230V AC generuje na svojom výstupe jednofázové napätie 230V~AC (možnosť regulácie výstupného napätia v intervale 180÷270V~AC) s prepínateľnou frekvenciou výstupného generovaného jednofázového napätia 60/50Hz. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: VSTUPNÁ SÚSTAVA: PRÍVOD:3/PE/N ~ 50Hz 400V/TN-S VÝSTUPNÁ SÚSTAVA: VÝVOD:2P+PE~50/60Hz 180÷270V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: Inin=125A~ AC, Inout=200A ~ AC Umelá sieť AN 1F 120V AC generuje na svojom výstupe jednofázové napätie 120V~AC (možnosť regulácie výstupného napätia v intervale 100÷140V~AC) s prepínateľnou frekvenciou výstupného generovaného jednofázového napätia 60/50Hz. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: VSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: PRÍVOD-NAP.SÚSTAVA: 3/PE/N ~ 50Hz 400V/TN-S VÝSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: VÝVOD-NAP.SÚSTAVA: 2P+PE ~ 50/60Hz 100÷140V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: Inin=125A ~ AC, Inout=350A ~ AC
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Umelá sieť
Atest+ rehlásenie o zhode - CE
Oživenie a školenie obsluhy
Umelá sieť AN 17 kVA, 60 Hz, 1f
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • P1010817.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2014
Jednofázový generátor požadovaného výstupného elektrického napätia s výstupnou frekvenciou 60 Hz.
Umelá sieť je určená pre skúšanie kompresorov. Výstupné striedavé jednofázové napätie je snímané špeciálnym meracím obvodom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia a teda žiadaná hodnota výstupného napätia je dodržovaná bez ohľadu na hodnotu záťaže. Želané generované napätie na výstupe umelej siete sa dolaďuje potenciometrom v stanovenom rozsahu. Výstupné ~AC napätie, prúd a frekvencia je zobrazovaná na digitálnych zobrazovačoch. VSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: prívod-nap.sústava: 3/PE/N ~ 50Hz 3x400V/TN-S VÝSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: vývod-nap.sústava: 2P+PE ~ 60Hz 100÷120V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: Inin=80A ~ AC, Inout=142A ~ AC MAXIMÁLNY PRÚD: IMAXout=230A ~ AC (Do 2s) OVLÁDACIE NAPÄTIE: 230V ~ AC,24V DC KRYTIE: IP 54/20
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Umelá sieť
Atest
Harmonická analýza výstupného napätia, prúdu, vstupného prúdu
Meranie EMC rušení na vstupe umelej siete
Komplexné riešenie hybridného fotovoltického systému
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • celkovĂ˝ pohÄžad agile.JPG
  detail agile.JPG
  agile panely.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2014
Hybridný fotovoltický systém s oficiálnym pripojením na distribučnú sieť s režimom pokrývania vlastnej spotreby
hybridný systém vie fungovať v troch režimoch: 1.Automatický režim: - keď je prítomná verejná distribučná sieť striedače fungujú ako on grid systém, s tým že sa meria spotreba domu v bode pripojenia do distribučnej siete, na základe informácie o tejto spotrebe sa aicky riadi výkon meničov tak, aby sa dosiahla 0-ová spotreba v dome v prípade dostatočného stavu nabitia batérií. - v prípade výpadku verejnej distribučnej siete celý fotovoltický systém prejde plynule do offgrid režimu a odpojí HRM domu. Pri obnovení distribučnej siete sa meniče prifázujú na túto verejnú sieť a následne bezvýpadkovo prejdú do ongrid režimu. 2.OFF GRID : – v tomto režime bez ohľadu na prítomnosť siete domácnosť pracuje v OFFGRIDOVOM režime a HRM je rozpojené od distribučnej siete. 3.ON GRID bez fungovania invertorov: -HRM sa pripojí na distribučnú sieť, meniče sa vypnú ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: VSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: Nominálne napätie akumulátora 48V DC Nominálne napätie FV panelov 350V DC Sieťový prívod 1/N/PE ~ 50Hz 230V/TN-S VÝSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: Výstup striedačov 3/N/PE ~ 50Hz 230V/TN-S 1/N/PE ~ 50Hz 230V/TN-S MENOVITÝ VÝSTUPNÝ PRÚD STRIEDAČOV : INOM=8,7 A ~ AC MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ PRÚD STRIEDAČOV: IMAX=15A ~ AC OVLÁDACIE NAPÄTIE: 24V DC KRYTIE: IP 54/20 (ROZVÁDZAČ/STRIEDAČ)
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Výroba a montáž, oživenie
Rozvádzač riadiaceho systému s ethernet modemom a rozširovacím modulom RM SYNC
Elektrovýzbroj do rozvodného rozvádzača + rozširovacie moduly
3ks RM GRID MONITOR
3ks striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
2ks MPPT nabíjačka akumulátora SN01-48DC
Diesel hybrid Fuel Save FV 2MW „M“ Afrika - s oživením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie FV diesel fuel save systému pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov s možnosťou ich aickej synchronizácie pomocou RS a paralelného prevádzkovania pre optimálne využitie FV energie s oživením na diaľku v Afrike - M
Systém bol inštalovaný v krajine s autonómnymi rozvodnými sieťami s absenciou dostupnej verejnej siete, v oblasti s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače s výkonom 2MVA, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel save VONSCH CONTROL je prevádzaný aicky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa aicky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie aicky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. V tomto konkrétnom prípade je komunikácia zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačmi pre paralelné riadenie GENSETOV s riadiacim systémom DT1 v kontajneroch. Po sfázovaní sa dieselgenerátory silovo pripnú deónom a uvedú do chodu. Kombinácia bežiacich dieselgenerátorov určuje minimálny výkon, ktorý musia generovať a zvyšná energia je generovaná z fotovoltaickej elektrárne v prípade dostatočného slnečného žiarenia. Z toho vyplýva, že najväčšie úspory sa dosiahnu, ak sa určuje kombinácia pripojených generátorov v priebehu dňa tak, aby súčet minimálneho výkonu kombinácie elektrických generátorov a aktuálneho výkonu fotovoltaickej elektrárne bol približne rovnaký ako výkon záťaže. Samozrejmosťou bolo zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
16ks FOTO CONTROL 3f 290/125
2ks klimatizácia
2ks zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Kontajnerová komplexná FVE Fuel save Control - Afrika so spustením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  P.U.R.E. s.r.o.
 • nainĹĄtalovanĂ˝ kontajner.jpg
  kontajner_web.jpg
  somalilandweb.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2015-2016
Riešenie znižovania spotreby paliva dieselgenerátorov
Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú vačšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú vetva pripojenia dieselgenerátorov a vetva pripojenia záťaží. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu 40%. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Viac o tejto referencii v článku: Dobré riešenia VONSCH nepoznajú hranice EvP 3-4/2016
Rozsah dodávky:
8 x striedač Foto Control 3f 290/125
Technické riešenie
Projekt zapojenie panelov,
STRING BOXOV, striedačov, rozvádzačov deónov
rozvádzača riadiaceho systému, silového pripojenia celého systému inštalácia v nákladnom kontajneri
Špeciálny softvér
Oživenie celého systému pre export
Spustenie na diaľku
monitoring
Trakčný pohon batériových banských lokomotív
 • Priemyselné odvetvie:
  Bane
 • Investor:
  uhoľná baňa Turecko
 • Obr. 1 - banska lokomotiva.JPG
  OObr. 1 Ladenie pohonu banskej lokomotívy pre ruskú niklovú baňu.JPG
 • Objem investícii:
  5,5 mil. SKK
 • Obdobie realizácie:
  2007
Riešenie a dodávka pohonu batériových banských lokomotív
Rozsah dodávky:
Projekt
Trakčné striedače
Špeciálny softvér na monitorovanie stavu batérií
Riadiaci systém
Hlavný trakčný pohon
Brzdná jednotka
Meniče pomocných obvodov (pieskovače, hydraulika, ventilácia)
Uvedenie do prevádzky
trakčná banská lokomotíva EE 90
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  banský priemysel
 • image14.jpeg
  image15.png
 • Obdobie realizácie:
  2011
Komplexné riešenie elektrovýzbroje banskej lokomotívy EE 90
Napätie troleje: 250V DC Striedač: 125 kVA Výstupná frekvencia: 0-79 Hz Motory: 2x55 kW, 3x220 V
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Striedače
Crash Logger
Elektronika banskej lokomotívy ET.14-900 - tandem s kamerovým bezpečnostným systémom
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Polské bane Polkowice
 • image18.png
 • Obdobie realizácie:
  2012
riešenie trakčného pohonu pre prácu v tandeme s kamerovým bezpečnostným systémom
Napätie troleje : 250 V DC Striedač: 125 kVA Výstupná frekvencia: 0 – 79 Hz Motory: 2 x 55 kW 3 x 220 V .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
projekt
striedače
Kamerový bezpečnostný systém
Práca v tandeme
Crash logger – diagnostika nárazov
Banská trakčná lokomotíva EE90K
 • Priemyselné odvetvie:
  Bane
 • EE90 v bani_web.jpg
  20170505_103020_web.jpg
  vizu loko ee90k.png
 • Obdobie realizácie:
  2017
Komplexné riešenie elektrovýzbroje a pohonu banskej trakčnej lokomotívy EE-90.K
Komplexné riešenie elektroniky banskej trakčnej lokomotívy. Pre hlavné pohony sú použité striedače s najmodernejšími výkonovými prvkami SEMIKRON SEMiX založené na overenej platforme UNIFREM. Pre každý pohon lokomotívy je použité unikátne momentovo-rýchlostné vektorové riadenie. Riadiacou pákou na ovládacom paneli v kabíne lokomotívy sa nezadáva len želaná rýchlosť ale aj moment. Moment medzi jednotlivými pohonmi je inteligentne elektronicky vyrovnávaný pre hladší chod lokomotívy. Riadiaci systém lokomotívy je založený na systéme SIMATIC S7-1200, obsahuje farebný displej. Vizualizácia uľahčuje obsluhe prácu s riadením lokomotívy.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt lokomotívy v SVK, RUS jazyku
Riadiaci system - PLC
Hlavný trakčný pohon – striedače 2x UNIFREM 230 250
Brzdná jednotka
Meniče pomocných obvodov (hydraulika, ventilácia) 2x UNIFREM 230 002M
Montážne práce
Kabeláž
Oživenie, špeciálny softvér
Uvedenie do prevádzky
Mobilné testovacie standy pre výrobcov mechanických a hydraulických prevodoviek
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Hriňovské strojárne
 • 31124728_10216229860810038_2140439399123386368_n.jpg
  IMG_7882.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2017
 • Dokumenty:

Riešenie a výroba mobilných testovacích standov pre výrobcov mechanických a hydraulických prevodoviek
Technickým riešením na mieru a následnou výrobou špeciálnych testovacích standov s integrovaným PC a displejom má slovenský aj ruský výrobca mechanických a hydraulických prevodoviek pomocou riadiaceho systému zabezpečenú kompletnú diagnostiku vibrácií, teplôt, tesnosti, hlučnosti a momentovej charakteristiky samotných produktov - prevodoviek. Špeciálne zariadenie s vysokým komfortom obsluhy komplexne zabezpečuje archiváciu testovacích protokolov od každého produktu a generovanie meracích protokolov. Zaujímavou možnosťou je aj riadenie proporcionalneho ventilu na hydraulickom stande a vyhodnocovsanie otáčok na oboch standoch pomocou hallovej sondy a mnoho iných. Momentové riadenie otáčok hnacieho pohonu testovaných prevodoviek zabezpečuje moderný pohon VONSCH. Vyrobené boli dva rôzne standy – jeden pre mechanické prevodovky - pre slovenského producenta a druhý pre hydraulické prevodovky pre ruského producenta.
Rozsah dodávky:
Ideový návrh
Technické riešenie
Projekt
Výroba - 2 ks testovacie standy
Realizácia - montáže
Zaškolenie obsluhy
Vysielacia FV stanica v Indickom oceáne
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • IMG_20171115_170011.jpg
  IMG_3942.JPG
  P1040136.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2017
 • Dokumenty:

Riešenie komplexného FV systému s nabíjaním batérií pre napájanie zákaznickej technológie - BASE STATION / REPEATER & SATELLITE RECEIVER.
Vysielaciu stanicu tvorí klimatizovaný kontajner s rozvádzačom +RH s elektrovýzbrojou pre autonómny FV systém s nabíjaním batérií pre napájanie rozvádzača so zákazníckou technológiou BASE STATION / REPEATER & SATELLITE RECEIVER. Batérie sú dobíjané cez deň pomocou 2ks modulov MPPT solárnych nabíjačiek FOTO CHARGER DC 48. Potrebných 28VDC pre napájanie zákazníckej technológie vyrábajú dva 500W riadené zdroje. Riadiaci systém zabezpečuje kompletný manažment batérií. Celý systém spĺňa bezpečnostné funkcie – central stop obvod, ochrana batérie (pri nízkej kapacite, pri vysokej hladine horľavého plynu), prepäťové ochrany na strane fotovoltaického DC vstupu, požiarna ochrana, meranie teploty v jednotlivých častiach kontajnera a na vetvách batérií. Vizualizácia celého systému je dostupná na obrazovke dotykového displeja. Cez modul EWON a vstavaný PC je možná vizualizácia parametrov a možnosť ich nastavovania na diaľku.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača +RH
Rozvádzač +RH s grafickým zobrazovacím displejom a elektrovýzbrojou (+riadiaci systém, moduly solárnych nabíjačiek, RM WEBi, pomocné zdroje, vstavané PC, istenie, samostatné ističe hlavných obvodov so shunt trip jednotkou, prepäťové ochrany, meracie a vyhodnocovacie obvody, požiarne hlásiče, kamerový systém, riadenie osvetlenia kontajnera, battery management, detektor horľavých plynov vznikajúcich pri nabíjaní batérie, riadenie ventilácie, bezpečnostné obvody.. )
Kontajner s oddelenou časťou pre rozvádzač +RH a rozvádzač zákazníckej technológie a časťou pre batérie
2x Nabíjačka FOTO CHARGER DC 48 (moduly)
24ks batérií
3x klimatizačná jednotka (500W)
Umelá sieť pre servisnú údržbu leteckých zariadení
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • umelĂĄ sieĹĽ Top control.JPG
  zdruĹženĂŠ napatia.jpg
  fåzovÊ napätia.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2018
Pre letecké zariadenia boli v spolupráci so zadávateľom naprojektované a dodané trojfázové umelé siete novej generácie AN 3f 75 kVA + 10 kVA. Štyri kusy umelých sietí výkonu 10 kVA a rovnaké množstvo zariadení výkonu 75 kVA generujú výstupné združené napätia o nominálnej hodnote 3 x 208 V s frekvenciou 60 Hz. Z dôvodov testovania činnosti zariadení aj pri kolísaní napájacích napätí, výstupné napätie z umelých sietí je možné pomocou potenciometra nastavovať v rozsahu 3x 190 až 240 V. Každá umelá sieť je osadená analyzátorom siete. Výstupné združené napätia, fázové napätia a jednotlivé fázové prúdy jednotlivých umelých sietí sú zobrazované na displejoch týchto analyzátorov. Meranie a analýza parametrov siete je sofistikované riešenie s presným monitorovaním stavových veličín umelých sietí pomocou fázových prevodníkov napätí a prúdov. V umelých sieťach boli použité nové rozširovacie moduly VONSCH určené na rýchle a presné meranie troch výstupných fázových napätí pre potrebu spätnoväzobnej regulácie. S uvedeným modulom bola dosiahnutá doba vyregulovania napätí do 250 ms. Ako všetky ostatné umelé siete VONSCH aj tieto sú v rozvádzačovom prevedení Rittal, s krytím IP 54. Budú slúžiť pre servisnú údržbu špeciálnych leteckých zariadení. Základné parametre umelých sietí Vstupné parametre: Napájacie napätie: 3 x 400V AC ± 5%, 50Hz Nominálny príkon: 11 kVA a 82 kVA Účinnosť: 94% Výstupné parametre: Výstupné napätie združené: 3 x 190 až 240V 60Hz Harmonické skreslenie napätia THDu: max 1,5% Nominálny trvalý výkon Pn: 10 kVA a 75 kVA Preťažiteľnosť: 1,5 x Pn po dobu 60s, 2 x Pn po dobu 2s
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzačov
4 ks umelé siete AN 3f 75 kVA + + 4 ks umelé siete AN 3f 10 kVA
Atesty
Harmonická analýza výstupného napätia, prúdu, vstupného prúdu
Návod na použitie
Spustenie do prevádzky
Školenie obsluhy
Akumulátorová "zelená" banská lokomotíva AE 90
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • ae-90web.jpg
  ae14balogweb2.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2019
Riešenie pohonov a komplexnej elektrovýzbroje prvej „zelenej“ banskej lokomotívy AE-90, pre komfortnejší a bezpečnejší pohyb v baniach
zaujímavé riešenie prvej „zelenej“ banskej lokomotívy AE-90, pre komfortnejší a bezpečnejší pohyb v baniach. Trakčné vedenie je nahradené vlastnou akumulátorovou zostavou, inštalovanou v lokomotíve s battery management systémom. Li-ion akumulátory lokomotívy sa dobíjajú nabíjačkou s vlastným riadiacim systémom.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Hlavný pohon: 2x UNIFREM 400 090
Pomocný pohon UNIFREM 400 002M pre hydrauliku
Ohrev kabíny
3x akumulátorový box s 15ks akumulátormi
Nabíjačka NB 500 045 IT nabíjač Li-ion
Atesty
Návod na použitie
oživenie
FVE 3MW Česká republika
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • P7300026.JPG
  fve prostejov dovoz.JPG
  ZabalenĂŠ - fve Prostejov.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2010
Riešenie FVE 3 MW Česká republika
Rozsah dodávky:
dodávka a montáž:
Foto Control 2903f/125 kW 24 ks
komunikačný a monitorovací systém
oživenie
monitoring
Regulácia čerpadiel odsoľovacej stanice Pakistan
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • IMG_5931.JPG
 • Objem investícii:
  3 mil. SKK
 • Obdobie realizácie:
  2008
3 čerpadlá 690 V, 630 kW
Rozsah dodávky:
3 ks frekvenčný menič VQFREM 690V, 630 kW
projekt
manuál a dipslej v angličtine
Strešné FVE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  Hako
 • meniče hako srecha.jpg
  Hako.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenia strešných FVE 360 kW v SR
Rozsah dodávky:
Foto Control 3f 400/12 13 ks
Foto Control 3f 400/33 5 ks
Foto Control 3f 400/40 1 ks
technické riešenia
montáže
oživenia
Kompenzácia jalového výkonu FVE 1MW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • kompenzĂĄcie DrĹžovice.jpg
  otvorená kompenzačka.jpg
  kompenzačky - 22.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2013
Kompenzácia účinníka FVE je riešená nasadením 2 ks aktívnych kompenzačných jednotiek „UNIKOMPENZÁTOR 400“ v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej siete. Udržuje požadovaný účinník (cos φ) celej FVE prostredníctvom dodávky jalového výkonu induktívneho alebo kapacitného charakteru do distribučnej siete. Štandardný regulačný rozsah účinníka celej FVE je možné nastaviť v rozsahu od 0,95 kapacitne až 0,95 induktívne. Požadovaná hodnota účinníka je zadávaná prevádzkovateľom distribučnej siete v 5. krokoch. Oba kompenzátory sú pripojené na 0,4 kV stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,4/22 kV. Meracie signály prúdu a napätia (pre merací prevodník fázového uhla cos φ ) sú snímané priamo na VN strane a zároveň slúžia ako spätná väzba regulátora.
Rozsah dodávky:
technické riešenie
projekt
2ks UNIKOMPENZÁTOR 400 175 kVA
montáž
oživenie
FVE ČR - 225 kW tenkovrstvové články + polykryštál
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • FVE L ČR.JPG
 • Objem investícii:
  62 000 €
 • Obdobie realizácie:
  2010
Fotovoltická elektráreň
Riešenie FVE s možnosťou použitia tenkovrstvových aj polykryštalických panelov.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie projektu
FOTO CONTROL 400 3f/12,5kW 13 ks
FOTO CONTROL 290 3f/12kW 5 ks
Riadiaci a monitorovací systém
Montáž
Oživenie
- celkový inštalovaný výkon 225 kW
Dvojmotorový zdvih prístavného žeriava
 • Priemyselné odvetvie:
  Žeriavy
 • Investor:
  Prístav Slovensko
 • Objem investícii:
  0, 5 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2007
Dvojmotorový zdvih prístavného žeriava 65t - vysoká dynamika pohonu
Prístavný portálový žeriav má nosnosť 65t a slúži na vyberanie prepravných kontajnerov z lode. Použitý menič frekvencie VQFREM 400 200s nominálnym výkonom 218 kVA, ktorý je možné krátkodobo do 10s zvýšiť až na 435 kVA zaručuje vysokú dynamiku tohto náročného pohonu. Jedná sa o najväčší známy výkon meniča frekvencie použitého na zdvihu žeriavu v SR.
Rozsah dodávky:
Frekvenčný menič VQFREM 400 200
Špeciálny softvér
Spustenie
Mlyn so šnekovým podávačom
 • Priemyselné odvetvie:
  Drevársky priemysel
 • mlyn2.JPG
Regulácia šnekového podávača a mäkkého rozbehu mlynu pre výrobu drevotrieskových brikiet
Rýchlosť dopravy materiálu šnekovým podávačom je regulovaná na základe výkonového zaťaženia pohonu mlynu. Výstupná veličina programovateľného bloku procesného PID regulátora frekvenčného meniča UNIFREM 400 002M je želaná frekvencia pohonu šnekového podávača. Procesný regulátor frekvenčného meniča získava spätnú väzbu z meraného výstupného prúdu softštartu SINAM 400/191 a želaný prúd softštartu, teda dovolené výkonové zaťaženie softštartu pohonu mlynu je nastavované pomocou potenciometra meniča UNIFREM 400 002M. Plynulý rozbeh pohonu mlynu je reaizovaný pomocou softštartu SINAM 400/191.
Rozsah dodávky:
návrh riešenia
projekt
2 ks FM UNIFREM 400 002M
2 ks softstart SINAM 400/191
montáž
oživenie
QUATROFREM 400 110 pre pohon žeriava v permanentnej prevádzke
 • Priemyselné odvetvie:
  Žeriavy
 • Quatrofrem 400 110.jpg
Spoločnosť Tespo engineering ako náš VZ pre ČR riešil problematiku pohonov žeriava, ktorý je permanentne v prevádzke. Zákazník potreboval koncepčne vyriešiť pohony tak, aby použitím meničov frekvencie bolo možné pri generátorickom chode motorov žeriava dodávať takto vyrobenú energiu do siete. Za týmto účelom najvýkonnejší pohon žeriava– pohon zdvihu - je riešený pomocou rekuperačného meniča QUATROFREM 400 110, kde vstupný rekuperačný riadený usmerňovač je použitý aj pre napájanie dvoch striedačov pohonov mačky a pojazdu. DC obvody QUATROFREMu a ďalších dvoch striedačov sú vzájomne prepojené a preto v prípade, že niektorý z pohonov pracuje v rekuperačnej oblasti, vyrobenú energiu buď spotrebujú ostatné pohony, resp. rekuperačný usmerňovač QUATROFREMu aicky dodá vyrobenú energiu do napájacej elektrickej siete. Riadený usmerňovač QUATROFREMu samozrejme odoberá z napájacej siete len sínusový prúd, resp. do siete dodáva len sínusový prúd. Sínusový prúd má minimálny obsah vyšších harmonických prúdov – THDi je pod 3%. Pretože pri klasickom riešení s použitím brzdných odporníkov je „rekuperovaná energia“ nenávratne stratená – pretvorená na teplo, vyššie popísané riešenie je energeticky neporovnateľné a je výhodné hlavne pri pohonoch žeriavov veľkých výkonov a v nepretržitej – permanentnej prevádzke.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie - projekt
QUATROFREM 400 110
Montáž
Oživenie
FVE Pavlovce nad Uhom - 3f ON-GRID
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • fvepavlovce web1.jpg
  fvepavlovce web2.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2018
Riešenie komplexného ON-GRID systému, lokálny zdroj s výkonom 66kVA, zabezpečujúci vykrytie vlastnej spotreby a kompenzáciu jalovej energie.
Riešenie komplexného ON-GRID systému – fotovoltický systém, vhodný pre výrobné podniky, poľnohospodárske družstvá, administratívne budovy, obytné bloky. FV systém umožňuje vykrývať vlastnú spotrebu objektov pomocou striedačov FOTO CONTROL 3f 400/33. V spolupráci s riadiacim systémom Simatic a power modulom zabezpečuje dodržiavanie nulových pretokov energie do distribučnej sústavy. Taktiež spojite kompenzuje jalovú energiu odoberanú samotnými spotrebičmi v objekte, čím zníži poplatky za odber jalovej energie. Systém obsahuje aj rozvádzač s HRM obvodmi a priemyselný router EWOn s archiváciou údajov, diaľkovým dohľadom a vizualizáciou celého FV systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Rozvádzač HRM s elektrovýzbrojou
Riadiaci systém Simatic S7-1200
Striedač 2x FOTO CONTROL 3f 400/33
Umelá sieť 60Hz 60 kVA pre skúšky kompresorov na export
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  výrobca kompresorov
 • umelĂĄ sieĹĽ imos.JPG
 • Objem investícii:
  18000 EUR
 • Obdobie realizácie:
  2009
Umelá sieť 60Hz pre skúšky kompresorov
Rozsah dodávky:
projekt
2 x umelé siete
inštalácia
uvedenie do činnosti
školenie obsluhy
FVE – OFF-GRID systém v Iraku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • irak1_rozvadzac.jpg
  irak1b_panely.jpg
  irak2_moduly.jpg
V samostatnom vetranom kiosku je inštalovaný klimatizovaný rozvádzač pre FVE1 a batéria. Oba klimatizované rozvádzače pre FVE2, FVE3 a ich batérie sú inštalované v druhom samostatnom vetranom kiosku. FVE1 je trojfázový fotovoltický systém, FVE2 a FVE3 sú jednofázové fotovoltické systémy určené pre generovanie energie pre utečenecký tábor v Iraku. Rozvádzače FVE1, FVE2, FVE3 pracujú v dvoch režimoch - AUTOMATICKÝ REŽIM alebo REŽIM SIEŤ. V aickom režime sú spotrebiče napájané z batérie striedačmi v režime OFF-GRID. Batéria je systémom aicky dobíjaná a parametre batérie – napätie sekcií článkov a teplota sekcií článkov batérie sú neustále merané a monitorované systémom BATTERY MANAGEMENT. Pri dlhodobom slabom slnečnom osvetlení a klesnutí kapacity batérie na definovanú kritickú úroveň riadiaci systém prepne napájanie spotrebičov z distribučnej siete. Po splnení podmienok riadiaci systém opäť prepne režim na OFF-GRID. Pri zvolení režimu SIEŤ sú spotrebiče napájané len z distribučnej siete. Dotykový displej na dverách rozvádzača každého systému ponúka možnosť nastavenia parametrov, zobrazenia aktuálnych alarmov, diagnostiky systému a zobrazenie stavu systému. Systém každej z elektrárni FVE1, FVE2, FVE3 je doplnený o kompletný monitoring, webovú vizualizáciu so štatistikou a archívom výroby.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie off-grid fotovoltického systému FVE1, FVE2, FVE3
Projekt
Klimatizované rozvádzače s elektrovýzbrojou a grafickým dotykovým displejom
Zlučovacie skrinky (STRING BOXY) pre pripojenie fotovoltických stringov
Skrinky s hlavným vypínačom batérie
BATTERY MANAGEMENT systém
Softvér + vizualizácia, archív výroby
Školenie obsluhy
Umelá sieť pre výrobcu potravinárskych zariadení
 • Priemyselné odvetvie:
  Potravinársky priemysel
 • ustomra_web1.jpg
  ustomra_web2.jpg
  ustomra_web3.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2018
Pre výrobcu potravinárskych strojov bola naprojektovaná a dodaná trojfázová umelá sieť AN 3f 35 kVA o výkone 35 kVA . Keďže záťaž umelej siete je s prevahou motorického charakteru, umelá sieť musí zabezpečovať dodávku potrebných záberových prúdov. Odberateľ dodáva stroje pre trhy s rôznym sieťový napätím, preto aj výstupné napätie umelej siete má až štyri výstupné základné rozsahy. Základné parametre umelej siete: Vstupné napätie: 3 x 400V AC + 5%, - 5 % Napäťová sústava: TN – S Frekvencia vstup. napätia: 50 Hz (47 až 63 Hz) Nominálny príkon: 40 kVA Výstupné napätie: Frekvencia vstup. napätia: voliteľné 50 Hz/60 Hz Nominálny výstupný výkon Pn:35 kVA Krátkodobý výstupný výkon Pmax: 163 kVA Rozsahy výstupného napätia: Un Rozsah napätia (3f ) In (pri Un) Imax 2s (pri Un) 3 x 110 V zdr. 82.5 až 137.5 V združené 184 A 845 A 3 x 240 V zdr. 180 až 300 V združené 84,2 A 389 A 3 x 480 V zdr. 360 až 600 V združené 42 A 194 A 3 x 600 V zdr. 450 až 750 V združené 33,6 A 155 A
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača
Výroba umelej siete AN 3f 35kVA
Atest
Harmonická analýza výstupného napätia, prúdu, vstupného prúdu
Návod na použitie
Montáž
spustenie a zaškolenie
Pohon čerpadiel chladiacich okruhov
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • rsz_dsc_0807.jpg
  rsz_dsc_0844.jpg
  rsz_dsc_0841.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2015
Riečenie pohonov čerpadiel chladiacich okruhov
Chladiaci systém sa skladá z dvoch nezávislých okruhov napájaných z jednej nádrže. Každý okruh má svoj nezávislý snímač tlaku, ktorý je snímaný príslušným frekvenčným meničom UNIFREM 400 011M. Obsluha nastaví, ktorý motor – čerpadlo bude bežať a či má byť spustené priamo na sieť alebo cez frekvenčný menič. Pre prvý okruh sú určené motory M1 a M2, pre druhý okruh motory M3 a M4. Motory M4 a M2 sú momentálne riadené stávajúcimi frekvenčnými meničmi WILO a ich spustenie na sieť, ani z frekvenčného meniča UNIFREM 400 011M nie je možné. Ak je zvolený motor M4 alebo motor M2, frekvenčný menič WILO dostane externý povel pre chod a želané otáčky mu zadáva frekvenčný menič UNIFREM 400 011M, ktorého silový výstup nie je v tomto stave pripojený na žiadny motor. Reguláciu tlaku v každom okruhu teda zabezpečujú frekvenčné meniče UNIFREM 400 011M. Každý okruh je regulovaný nezávisle podľa svojho snímača tlaku s výstupom 4÷20mA. V oboch frekvenčných meničoch reguláciu tlaku zabezpečujú nezávislé PI procesné regulátory, pričom želaná hodnota tlaku sa zadáva na obrazovke grafického dotykového displeja pre každý okruh nezávisle. Ak hodnota skutočného tlaku poklesne definovaný čas pod hodnotu minimálneho kritického tlaku, aktivuje sa alarm aj s akustickou signalizáciou. V chladiacom systéme sú nainštalované dve nádrže, ktoré sú prepojené ako spojené nádoby a výška hladiny sa sníma ultrazvukovým snímačom. Ak hladina poklesne pod nastavenú minimálnu hladinu, riadiaci systém otvorí ventil prívodu vody. Ak hladina vystúpi na maximálnu hladinu, riadiaci systém zatvorí ventil prívodu vody. V prípade, že hladina poklesne pod nastavenú minimálnu kritickú hladinu, čerpadlá oboch okruhov sa vypnú a aktivuje sa akustická signalizácia sumárnej poruchy. Pre meranie teploty na vstupoch a výstupoch oboch tepelných výmenníkoch sú použité príložné snímače teploty v počte 8 kusov. Informácie z riadiaceho systému sú dostupné na obrazovke dotykového displeja v piatich hlavných oknách – Hlavná obrazovka s hodnotami so všetkých snímačov a so stavom pohonov, obrazovka s údajmi, ktoré vyhodnocujú frekvenčné meniče, obrazovka s grafickým priebehom regulovaného tlaku v oboch okruhoch, obrazovka pre možnosť nastavenia pohonu a typu riadenia a obrazovka s históriou alarmov.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie chladiaceho systému technologickej vody
Technologická schéma, projekt
Rozvádzač s elektrovýzbrojou a grafickým displejom
2 ks FM UNIFREM 400 011M + PLC
Softvér + vizualizácia
Montážne práce
uvedenie do činnosti
školenie obsluhy
MVE 22 kW Liptovská Kokava
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.kraft-on.com/
 • mveLK221.jpg
  mveLKweb2.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2018
Komplexné riešenie pohonu MVE s Archimedovou turbínou s vizualizáciami a diaľkovým dohľadom Liptovká Kokava 22 kW
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny derivačného kanála je snímaná hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidla je aicky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidla –uzáver, výšku hladiny derivačného kanála. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
technické riešenie
Projekt
MVE CONTROL 400 022 s kompletnou elektrovýzbrojou
Softvérové riešenia – vizualizácie, optimalizácie
Montáž a oživenie
Zaškolenie obsluhy
Vzdialená správa a monitoring
Komplexné riešenie pohonu MVE 18,5kW s Archimedovou turbínou, vizualizáciou a diaľkovým dohľadom Střítež nad Bečvou TRANSLATE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.kraft-on.com/o-spolocnosti/
 • IMG_20200311_090228.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie komplexného systému malej vodnej elektrárne s archimedovou (šnekovou) turbínou
Prvé inštalované zariadenie MVE v Českej republike. Dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cosφ=-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor 18,5kW je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny derivačného kanála je snímaná hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidla je aicky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému Simatic. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidla –uzáver, výšku hladiny derivačného kanála. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
ROZSAH DODÁVKY:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Atesty
Harmonická analýza sieťového napäti a prúdu
Rozvádzač RMVE s elektrovýzbrojou:
Striedač MVE CONTROL 400 018
Riadiaci systém SIMATIC
Napájací zdroj UPS pre riadiaci systém
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
Pomocné obvody
Snímače výšky hladiny
Regulácia výťahov v obytných a polyfunkčných budovách - riešenie záložného chodu s UPS
 • Priemyselné odvetvie:
  Výťahy
 • Investor:
  Výrobca výťahov
 • BORIA - MAJES LIFT.JPG
 • Objem investícii:
  1,2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2005
 • Dokumenty:
Regulácia chodu kabíny (15kW), regulácia otvárania dverí (370W)
Frekvenčné meniče zabezpečia pri výpadku elektrickej energie dojazd kabíny do najbližšej stanice a otvorenie dverí prepravovaným osobám
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Špeciálne úpravy softvéru
Frekvenčné meniče
UPS
Laboratórium TUKE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  VSDS, TUKE, VONSCH
 • IMG_20160412_094931.jpg
  IMG_20160408_130234.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2016 - 2018
Meracie a testovacie laboratórne pracovisko pre skúšky FV meničov pre malú fotovoltiku do 10kW v zmysle platnej legislatívy
Technické riešenie návrhu vybavenia FV laboratória vychádza z požiadavky TUKE. Cieľom bolo inštalovať technické zariadenie pre bezpečné testovanie a skúšky FV zostáv. Laboratórium – testovací stand umožňuje nasimulovanie a dlhodobé testovanie FV zostavy v jednofázovom a trojfázovom prevedení, test bezpečnosti FV systému s ohľadom na požiadavky DS, možnosť pripojenia meracieho zariadenia pre meranie napätí, prúdov, vyšších harmonických atď, test rýchlosti prechodov z jednotlivých stavov FV zostavy v hybridnej prevádzke. Frekvenčný menič QUATROFREM 400 011 generuje na výstupe regulovanú a riadenú umelú sieť. Na meniči je možné cez ovládací panel (na testovacom stole) nastavovať rôzne napäťové úrovne AC napätia (prepätie, podpätie) a rôzne úrovne frekvencie AC napätia (nadfrekvencia, podfrekvencia) pre testovacie účely, plynulý nábeh na nominálne hodnoty napätí a frekvencie a pod. V elektromerovom rozvádzači s HRM je inštalovaný trojfázový elektromer určený pre meranie spotreby elektrickej energie a hlavné rozpojovacie miesto s certifikovanou sieťovou ochranou, ktorá bezpečne vypne celé zariadenie pri poruche DS. V rozvádzači riadiaceho systému je inštalovaný riadený laboratórny zdroj pre simuláciu solárnych panelov. Laboratórny zdroj sa riadi z dotykového ovládacieho panela na testovacom stole. V rozvádzači riadiaceho systému sa nachádzajú kapacitné záťaže pre každú fázu. Na spodku rozvádzača sú osadené 4ks batérií s UN=12VDC (100Ah). Battery management systém monitoruje teplotu a napätie každého článku batérie. Riadiaci systém monitoruje prúd z batérie. Pomocou prepínača je možné prepnúť pomocou výkonových relé zapojenie batérií tak, aby na výstupe bolo pripojené napätie batérie 48VDC alebo 24VDC. Batériu je možné vypnúť prepnutím do polohy ”0VDC”. Na testovacom stole je inštalovaný FV 1f hybridný systém VONSCH a pripojovacie svorky pre FV systémy - pre pripojenie napätia batérie, DC napätia zdroja, vetvy pre pripojenie spotrebičov 1f, 3f (zálohovaných, nezálohovaných) a sieťového prívodu. Na testovacom stole sú inštalované 1f a 3f zásuvky pre pripojenie spotrebičov a meracie body pre potreby merania v každej fáze. Testovacie laboratórne pracovisko predstavuje komplexné zariadenie pre test rôznych FV zostáv. Tento celok otvára priestor nielen pre testovanie funkčnosti sieťových ochrán a vplyvu PV invertorov na distribučnú sieť, ale aj pre ďalší výskum zameraný na problémy fotovoltiky a fotovoltických meničov, ďalej umožňuje simulovať rôzne prevádzkové a aj poruchové stavy na PV a DS. Toto nové skúšobné a vývojové pracovisko zároveň poskytne možnosti skúmania vplyvu výkyvov DS na rôzne spotrebiče.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Výrobky:
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
MPPT nabíjačka FOTO CHARGER DC 48
Špeciálna umelá sieť Q 400 011
Rozvádzač riadiaceho systému a DC zdroja
Elektromerový rozvádzač s hlavným rozpojovacím miestom
Rozvádzačová skrinka fotovoltického 1f hybridného systému VONSCH
Testovací stôl pre FV zariadenia
Špeciálny softvér
Montáž
Oživenie
Zaškolenie
MVE 15 kW Liptovská Kokava
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.kraft-on.com/
 • LKweb2.jpg
  LKweb1.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2018
Komplexné riešenie pohonu MVE s Archimedovou turbínou s vizualizáciami a diaľkovým dohľadom Liptovská Kokava
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny derivačného kanála je snímaná hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidla je aicky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidla –uzáver, výšku hladiny derivačného kanála. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
MVE CONTROL 400 015 s kompletnou elektrovýzbrojou
Softvérové riešenia – vizualizácie, optimalizácie
Montáž a oživenie
Zaškolenie obsluhy
Vzdialená správa a monitoring
Odvíjačka CONTIWEB STORK Regulácia a riadenie pohonov odvíjačky, telemetria a teleservis
 • Priemyselné odvetvie:
  Papierenský priemysel
 • Investor:
  Harmanec-Kuvert
 • 20140613_152642.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2014
Regulácia a riadenie pohonov odvíjačky, telemetria a teleservis
Vektorové riadenie momentu a rýchlosti. Meniče ovládané cez MODBUS RTU z PLC SIMATIC S7-1200. Systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON.
Rozsah dodávky:
UNIFREM 400 007M
UNIFREM 400 004M
PLC
HMI
TELEMETRIA
PROJEKT
SOFTVÉR
ROZVÁDZAČ S ELEKTROVÝZBROJOU
Riešenie záložného napájania - záložná riadená 3-fázová sieť so sínusovým výstupom
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • otvorenĂ˝ rozvĂĄdzač continental 3impluz SMALL.jpg
  IMG_0799 baterky SMALL.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2012
Riešenie záložného napájania - záložná riadená 3-fázová sieť so sínusovým výstupom
Pre zabezpečenie záložného napájania bola vyvinutá samostatná záložná riadená 3-fázová sieť pre predpokladanú maximálnu záťaž 2,2 kVA. Tento systém vytvára na výstupe sínusové trojfázové združené napätie 3x400V a 3x230V+PEN fázové napätie. Každá výstupná fáza je istená samostatným ističom.
Rozsah dodávky:
Projekt
Rozvádzač záložnej batérie .
Rozvádzač striedača
FM UNIFREM 400 007M -3PULSE (špeciálne upravený menič), sínusový filter
nabíjačka záložnej batérie.
Manažment batérie
Kombinovaná hybridno –on gridová zostava FVE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  Realizácia partnera VONSCH - ID Design s.r.o. na s
 • 20160516_150451.jpg
  20160516_150315.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2016
Vykrývanie vlastnej spotreby v objekte, napájanie vybraných spotrebičov objektu pri výpadkoch distribučnej sústavy
Požiadavku na hybridno – on-gridový systém sme riešili spolu s partnerom. Na základe požiadavky zákazníka sme vypracovali projekt požadovaného riešenia . Projekt sa vyznačuje kombináciou dvoch druhov meničov a to hybridného a on-gridového meniča. Hybridný menič slúži najmä na vykrývanie vlastnej spotreby objektu vo večerných a nočných hodinách. On-gridový menič, ktorý je nafázovaný na hybridný menič a distribučnú sústavu vykrýva spotrebu objektu počas dňa. Prebytočná energia sa počas dňa ukladá do batérie hybridného systému a využije sa na vykrývanie vlastnej spotreby večer a v nočných hodinách. Celý proces je regulovaný tak, aby do distribučnej siete nebola dodávaná žiadna energia, (nulové dodávky), ale aby sa spotrebovala priamo v objekte. Algoritmus riadenia realizuje náš RM WEB-i monitor, ktorý je zčasti programovateľný aj zákazníkom. Zákazník si potom určuje priority tak, aby dosiahol v objekte maximálnu úsporu.
Rozsah dodávky:
projekt
FotoControl 1f 230/375 on grid
FotoControl 1f 230/48 hybrid
Fotocharger 375/48 DC
RM grid monitor
RM WEBi monitor
zvyšok dodávky + oživenie = ID Design
Jednofázová umelá sieť pre prevádzkovanie a testovanie výrobkov strojárskeho podniku
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • USmichatek.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2018
Hoci sa jednalo o návrh a dodávku “malej” - jednofázovej umelé siete AN 1f , táto však urobí veľkú službu pre testovanie výrobkov strojárskeho podniku. Vzhľadom na výkon tejto umelej siete je jej napájanie riešené z trojfázového napájania. Pri trojfázovom napájaní ponúkaná sieť zabezpečí symetrický odber zo všetkých troch fáz. Základné parametre AN: Vstupné parametre: Vstupné napätie: 3 x 400V AC + 5%, - 5 %, 50 Hz Nominálny príkon:3,15 kVA Výstupné parametre: Výstupné napätie: 1 x 110 V AC Nastaviteľný rozsah napätia: 100 – 120 V AC THDu: do 3% pri Pn pri odporovej záťaži Frekvencia výst. napätia: 60 Hz Výstupný nominálny výkon Pn: 3 kVA Krátkodobý výstupný výkon 2 s: 6 kVA .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Jednofázová umelá sieť
Oživenie a zaškolenie obsluhy
Riešenie umelej siete 30kVA
 • Priemyselné odvetvie:
  Potravinársky priemysel
 • US Tomra 2 otvorenĂĄ.JPG
  US Tomra spredu (2).JPG
 • Obdobie realizácie:
  2012
Riešenie umelej siete – generátora požadovaného elektrického napätia s voliteľnou frekvenciou 60 Hz / 50 Hz pre skúšanie výrobkov na vývoz
Umelá sieť 30kVA, 60Hz bola riešená podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Súčasťou dodávky bol komplet rozvádzač s elektrovýzbrojou a signalizáciou, atest (harmonická analýza výstupného napätia, prúdu, vstupného prúdu a EMC – rušenie do siete v zmysle EN 618000 - 3), elektroprojekt, hardvérový s softvérový návod spolu s postupom obsluhy zariadenia v anglickom jazyku. Výstupné napätie je snímané špeciálnym meracím obvodom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia, preto je žiadaná hodnota výstupného napätia dodržovaná bez ohľadu na hodnotu záťaže. Želaný rozsah výstupného regulovaného napätia sa nastavuje prepínačom rozsahu voltmetra. Rozsah merania prúdu sa nastavuje prepínačom rozsahu ampérmetra. Želané generované napätie na výstupe umelej siete sa dolaďuje potenciometrom v stanovenom rozsahu.
Rozsah dodávky:
Vstupné napätie: 3 x 400V ~ AC +10%, - 10 %, 50Hz TN-S
Výstupné napätie:
Rozsahy:
1, Un = 3 x 110 - 127 V združené - nastaviteľný rozsah: 3 x 99 V až 140 V ~ AC
2, Un = 3 x 200 - 240 V združené - nastaviteľný rozsah: 3 x 156 V až 264 V ~ AC
3, Un = 3 x 380 - 480 V združené - nastaviteľný rozsah: 3 x 342 V až 528 V ~ AC
4, Un = 3 x 525 - 600 V združené - nastaviteľný rozsah: 3 x 472 V až 660 V ~ AC
Výstupná frekvencia: voliteľná 60Hz / 50Hz
Striedač banskej lokomotívy EE 120
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Ruské bane Jakovlevsk a Kola
 • image16B.jpeg
  image17B.jpeg
 • Obdobie realizácie:
  2006-2008
Komplexné riešenie elektrovýzbroje banskej lokomotívy EE 120
Napätie troleje: 275 V Striedač: 170 kVA Výstupná frekvencia: 0 - 120 Hz Motory: 2 x 75 kW, 3 x 220 V .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Striedače
Komplexná dodávka Elektrovýzbroje
Oživenie
Umelá sieť ako náhrada rotačných meničov
 • Priemyselné odvetvie:
  Drevársky priemysel
 • doka vnutroweb.jpg
  dokarozvweb.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2015
Náhrada za staré rotačné generátory napájajúce drevospracujúcu linku prišla v podobe pevnej trojfázovej umelej siete. Dôvod výmeny rotačných generátorov bol prostý – pôvodné, zastarané rotačné generátory frekvencie 100Hz už bolo problematické udržovať v chode. Investor po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach s umelými sieťami VONSCH a na základe rozboru problematiky ohľadne pohonu celej linky, sa rozhodol pre objednanie pevnej umelej siete. Zariadenie umelej siete sa riadi a ovláda pomocou ovládacích prvkov a tlačidiel na predných dverách rozvádzača. Riešenie umelej siete AN 100kVA, 100Hz, 3x600V~AC – generátora požadovaného elektrického napätia 3x600V~AC s výstupnou frekvenciou 100Hz vyhovuje pre napájanie elektrotechnických zariadení na drevospracujúcej linke ako náhrada za staré rotačné generátory. Na mieru navrhnutá umelá sieť zabezpečuje zároveň aj ťažký rozbeh jednotlivých motorov linky, z tohto dôvodu bol aj špičkový výkon umelej siete navrhnutý presne podľa individuálnych požiadaviek investora.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Výroba Umelej siete AN 100kVA, 100Hz, 3x600V~AC
ontáž
Oživenie a školenie obsluhy záťaže
Umelá sieť pre napájanie elektrotechnických zariadení na izolovanej troleji s frekvenciou napájacieho napätia 60Hz.
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • kmtweb.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2016
Riešenie umelej siete AN 250kVA 60Hz – generátora požadovaného elektrického napätia s výstupnou frekvenciou 60 Hz
Riešenie umelej siete AN 250kVA 60Hz – generátora požadovaného elektrického napätia s výstupnou frekvenciou 60 Hz bolo vypracované pre napájanie elektrotechnických zariadení (napájanie AM 107kW cez menič frekvencie a rozbeh Y/D AM 90kW) na izolovanej troleji s frekvenciou napájacieho napätia 60Hz s obmedzením po hranicu trvalého, nominálneho a maximálneho prúdu umelej siete. Výstupné generované ~AC napätie transformátora je snímané meracím obvodom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia. Želané generované napätie na výstupe umelej siete sa dolaďuje potenciometrom v stanovenom rozsahu. Výstupné ~AC napätie, prúd, frekvencia, účinník atď je zobrazované na digitálnom zobrazovači. Umelá sieť AN 250kVA, 60Hz bola riešená podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Umelá sieť má uzamykateľný prepínač voľby výstupných napätí, uzamykateľný výstup (tlačidlo ŠTART na kľúčik), CENTRAL STOP tlačidlo so spriahnutým prepojením na CENTRAL STOP tlačidlo v hlavnom rozvádzači testovaných strojov, výstupný odpojovací bezpečnostný stýkač, prúdový transformátor zemnej ochrany + elektronické relé zemnej ochrany. Vizualizáciu umelej siete zabezpečuje priemyselný router EWON.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Výroba, montáž
Umelá sieť – Pole č.1 (výstupná časť) a Pole č.2 (elektronická časť)
Výkonový transformátor v Poli č.1
Oživenie a školenie obsluhy záťaže
Vizualizácia
Umelá sieť s možnosťou voľby výstupného napätia pomocou RS
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • embraco.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2017
Umelá sieť pre prevádzkovanie a testovanie elektrotechnických zariadení (chladiacich kompresorov) konštruovaných na frekvenciu napájacieho n
Na základe dobrej skúsenosti sme vyrobili na mieru pre tohto zákazníka ďalšiu umelú sieť, ktorá mu slúži pre skúšanie a testovanie vyrobených kompresorov určených na export do krajín s inou napájacou sústavou. Výstupné striedavé trojfázové a jednofázové napätie je snímané špeciálnym meracím obvodom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia a teda žiadaná hodnota výstupného napätia je dodržovaná bez ohľadu na hodnotu záťaže. Želané generované napätie (vetva) a frekvencia 50/60Hz na výstupe umelej siete sa volí a nastavuje pomocou riadiaceho systému. Výstupné AC napätie a prúd každej výstupnej vetvy je merané pomocou POWER GRID analyzátorov. Na výstupe 3f umelej siete je možné silovo zapnúť odporové bočníky pre simuláciu tvrdosti siete. PARAMETRE : ROZMERY ROZVÁDZAČA: 1200x2000+100x500 [š x v x h] KRYTIE: IP 54/20 HMOTNOSŤ: 640kg VSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA AN 3f 30kVA / 1f 10kVA, AN 1f 5kVA: 3/PE/N ~ 50/Hz 3x400V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: In=80A ~ AC VÝSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA AN 3f 30kVA / 1f 10kVA, 60/50 Hz: 3/PE/N ~ 60/50Hz, 3x 50 - 250V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: In=70A ~ AC KRÁTKODOBÝ VÝSTUPNÝ PRÚD: In=140A ~ AC (každých 10 min.) 3/PE/N ~ 60/50Hz, 3x 240 - 550V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: In=32A ~ AC KRÁTKODOBÝ VÝSTUPNÝ PRÚD: In=80A ~ AC (každých 10 min.) 1/PE/N ~ 60/50Hz, 1x 50 - 135V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: In=74A ~ AC KRÁTKODOBÝ VÝSTUPNÝ PRÚD: In=148A ~ AC (každých 10 min.) 1/PE/N ~ 60/50Hz, 1x 130 - 270V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: In=37A ~ AC KRÁTKODOBÝ VÝSTUPNÝ PRÚD: In=74A ~ AC (každých 10 min.) VÝSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA AN 1f 5kVA, 60/50 Hz: 1/PE/N ~ 60/50Hz, 1x 30 - 270V/TN-S MENOVITÝ PRÚD: In=18,5A ~ AC
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača +RAN1, 2, 3, 4
Rozvádzač +RAN1, 2, 3, 4 s elektrovýzbrojou
Atest
Harmonická analýza výstupného napätia, prúdu, vstupného prúdu
Návod na použitie
Regulácia ventilátorov - spaľovňa
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • Investor:
  Pražská spaľovňa
 • spalovna.JPG
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Obdobie realizácie:
  2008-2010
Regulácia 4 ks ventilátorov 400 kW
Rozsah dodávky:
- projektová dokumentácia
- meniče s komunikačným modulom Profibus DP a odrušovacími filtrami
- odistenie napájecieho prívodu
- montáž, oživenie
- merania vyšších harmonických
Regulácia pohonu v teplárni - východné Slovensko
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • unifrem500hum_web.jpg
  uni500hum_web.jpg
  motor humenne web.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2016
nasadenie FM UNIFREM 400 500 na dymový ventilátor v teplárni
Frekvenčným meničom UNIFREM 400 500 je regulovaný motor dymového ventilátora v teplárni na východnom Slovensku. Požadované výstupné parametre ventilátora je možné riadiť voľbou miestne pomocou ovládacieho panela UNIPANEL, alebo voľbou diaľkovo z nadradeného Riadiaceho systému. Riadiaci systém zadáva povely pre štart, stop, požadované otáčky ventilátora a z analógového výstupu FM má informáciu o otáčkach a prúdovom zaťažení motora ventilátora. Výstupné relé meniča signalizujú do RS stav chod, porucha a FM pripravený k zapnutiu.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Frekvenčný menič UNIFREM 400 500 (POLE č.1 – usmerňovač, POLE č.2 – striedač)
Motor ventilátora
Atest
Návod na použitie
školenie obsluhy
Automatizácia rozbehu šnekových čerpadiel čerpacej stanice dažďových vôd
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - ČOV
 • vlkanova ill web.jpg
  htmas zvonku.jpg
  htmas vnutro.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2017
Riešenie rozvádzaču riadiaceho systému pre aizáciu čerpacej stanice dažďových vôd
V čerpacej stanici dažďových vôd sú inštalované dva nezávislé šneky pre odčerpanie dažďovej vody. Každý šnek je poháňaný pomocou čerpadla. 1.Softštart SINAM 400/191 rozbieha motor čerpadla šneku Č1. 2.Softštart SINAM 400/191 rozbieha motor čerpadla šneku Č2. Rozvádzač riadiaceho systému pre aizáciu čerpacej stanice dažďových vôd obsahuje ovládacie prvky pre možnosť aického riadenia spínania čerpadiel, ručného režimu alebo ručného režimu na hladinu. Výška dažďovej vody je snímaná pomocou hladinového spínača a RS v aickom režime rozhoduje, ktoré čerpadlo má odčerpávať pri dodržaní podmienky striedania čerpadiel. Vo všetkých riadiacich režimoch je snímaná kritická výška hladiny vibračným vidličkovým spínačom hladiny a v aickom režime pri kritickej hladine dažďovej vody RS zopne obidve čerpadla naraz. Chod, porucha, resp. výstraha je signalizovaná pri všetkých riadiacich režimoch na dotykovom displeji a pomocou dvoch inštalovaných majákov a húkačiek. Displej má 4 obrazovky, kde sú zobrazované celkové údaje, výška hladiny, informácie o stave softštartov, možnosti nastavenia atď.. V ručnom režime je možné riadiť ručne pomocou tlačidiel štart, stop jednotlivé čerpadlá, resp. pri kritickej výške hladiny je možnosť zvolenia riadenia oboch čerpadiel naraz. Posledný režim je ručný režim na hladinu, v ktorom sa zvolené čerpadlo zopne od snímanej výšky hladiny vody. Rozvádzač RS má v prípade výpadku distribučnej siete záložné napájanie, spĺňa bezpečnostné požiadavky a posiela jednotlivé informácie o stave softštartov, výške hladiny, záložnom napájaní do ústredne JABLOTRON JA80 a celý systém je vizualizovaný lokálne na intranete. V budúcnosti bude rozvádzač RS riadiť aj systém pre aické mazanie jednotlivých čerpadiel.
Rozsah dodávky:
technické riešenie
projekt rozvádzača RS
2x SOFTŠTART SINAM 400/191
Rozvádzač riadiaceho systému +RDT
Oživenie
zaškolenie obsluhy
Regulácia 690V synchrónnych motorov guľových mlynov uhlia 132kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • Investor:
  Tepláreň Zvolen
 • Objem investícii:
  0,4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2007
Regulácia 690V synchrónnych motorov guľových mlynov uhlia 132kW
Pomocou softštartérov SINAM 690/191 IT-VJ boli regulované 690V synchrónne motory guľových mlynov uhlia o výkone 132kW. Softštartéry boli v netradičnom prevedení pre izolovanú napájaciu sústavu IT s napätím 690V. Vďaka tomuto riešeniu nebolo nutné meniť úroveň napäťovej sústavy, teda použiť nové znižovacie transformátory. Riešenie zabezpečilo plynulý rozbeh a dobeh motorov, čím bol eliminovaný nepriaznivý vplyv pohonu na prevodové ústrojenstvo a riešením sa znížili hodnoty rozbehových prúdov a tým aj tepelné namáhanie napájacieho transformátora a silových káblov.
Rozsah dodávky:
projekt
4 ks SINAM 690/191 IT-VJ
rozvádzač
montážne práce
spustenie do prevádzky
Otáčková regulácia priemyselného portálového žeriava
 • Priemyselné odvetvie:
  Žeriavy
 • IMG_8234.JPG
Regulácia pojazdu mostu, mačky aj zdvihu. Rýchla odozva a vysoká presnosť riadenia pomocou unikátneho vektorového riadenia VONSCH.
Rozsah dodávky:
UNIFREM 400 055
UNIFREM 400 030
UNIFREM 400 005
nastavenie a otestovanie
Modernizácia pohonov kapotáže pre elektrickú oblúkovú pec EAF
 • Priemyselné odvetvie:
  Hutnícky priemysel
 • Investor:
  Renomovaný hutnícky výrobca
 • El. oblukova pec - mensia kvalita.JPG
  rozvadzac EL.pec-mensia kvalita.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2009
Komplexná modernizácia pohonov kapotáže pre elektrickú oblúkovú pec EAF
Kapotáž slúži na bezpečnostné oddelenie oceliarne od elektrickej oblúkovej pece a taktiež ako protihluková bariéra. Kapotáž pozostávala z dvoch častí, ktoré boli riadené z dvoch rozvádzačov. Každá časť bola poháňaná pomocou štyroch asynchrónnych motorov 2,2kW so vstavanou elektromagnetickou brzdou. Prepojenie motorov s prevodovkami kapotáže bolo realizované pomocou hydrospojky. Tým bol zabezpečený mäkší rozbeh motorov ako pri priamom rozbehu na sieť. V prípade, ak sa na koľajovej dráhe nachádzali nečistoty, často dochádzalo ku kríženiu kapotáže, čím bolo do odstránenia poruchy zamedzené začatiu resp. ukončeniu tavby. Pri prevádzkovaní kapotáže v náročných podmienkach dochádzalo k častým poruchám motorov a hydrospojok. Na základe týchto neblahých javov boli pôvodné pohony modernizované spoločnosťou VONSCH v spolupráci s technikmi investora. Poruchový článok- hydrospojky boli demontované a bol prevedený priamy prepoj motorov s prevodovkami hnacích kolies kapotáže. Z pôvodných rozvádzačov Rittal boli demontované montážne dosky a osadené boli nové montážne dosky s novou elektrovýzbrojou. Každá montážna doska obsahovala štyri frekvenčné meniče, ktoré pracovali v synchrónnom režime aby nedochádzalo ku kríženiu kapotáže. Pri poruche ktoréhokoľvek z pohonov je možné prejsť do režimu núdzového dojazdu, kedy je motor vadného pohonu odbrzdený a kapotáž je otváraná resp. zatváraná pomocou zvyšných pohonov. Počas riadeného rozbehu a dobehu, ako aj počas pohybu kapotáže je zaťaženie každého motora monitorované frekvenčným meničom a ak je zistené prekročenie nastavených limitov, kapotáž je odstavená a do riadiaceho velína je vyslaný poruchový signál o preťažení kapotáže. Opätovná prevádzka je možná až po odstránení nečistôt z dráhy kapotáže. Týmto opatrením sa zamedzilo elektrickému poškodzovaniu motorov, ako aj mechanickému poškodzovaniu jednotlivých častí kapotáže.
Rozsah dodávky:
projekt
8ks FM VQFREM 400 004-3M s brzdnými odpormi a motorovými tlmivkami
montážne dosky s kompletnou elektrovýzbrojou určené pre montáž do jestvujúcich rozvádzačov Rittal IP65
montáž
individuálne a komplexné skúšky
Lokálny zdroj 20kVA s batériovým úložiskom 62,3kWh
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  LTW Battery Praha
 • IMG_20200220_132035.jpg
  IMG_20200220_132751.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie kontajnerového ON-GRID systému s batériovým úložiskom / Paralelné úložisko energie pre pripojenie do lokálnej napájacej sústavy
Riešenie ON-GRID/OFF-GRID batériového systému s trojfázovým invertorom a black-out pri výpadku napájacej sústavy. V systéme sú použité batériové moduly BMZ Samsung Li-ioN NMC s vstavnými balancovaním a BMS systémom. Batériiových moduly sú nainštalované spolu s BMS do roznádzača. Napätie zostavy je 540 až 740VDC. Kapacita celej batériovej zostavy je 62,3kWh Použitý je obojsmerný invertor GSE CONTROL určený pre akumulátorové úložiská a pre trojfázovú elektrickú sústavu. Striedač GSE CONTROL 400 je konštruovaný pre lítiové batérie. Výkon invertora je 20kVA. Systém umožňuje prepnutie medzi on-grid a off-grid režimami s krátkodobými výpadkami. Umožňuje napájať kritické spotrebiče aj počas výpadku siete. Zabráni stratám zisku a nadbytočným nákladom počas výpadkov energie. Systém umožňuje nulové pretoky do distribučnej sústavy, znižovanie 15 minútových technických maxím, kompenzáciu jalovej energie, reguláciu výkonu a frekvencie, nabíjanie/vybíjanie a formovanie batérie. Riadiaci systém a BMS systém umožňuje efektívne riadiť tok výkonu medzi batériou a sieťou pri vysokej životnosti a spoľahlivosti batérií. Zariadenie má garantovanú vysokú životnosť nad 7 rokov. Ide o ekologické zariadenie – minimálna vlastná spotreba, žiadne zdraviu škodlivé splodiny.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Projekt rozvádzača, vyhlásenia o zhode, technická dokumentácia
Batériové pole Li-ioN NMC 62,3kWh, DoD 99,9%, 5000 cyklov
Invertor GSE CONTROL 400/20
Trojfázový transformátor 330/400V, 50Hz, Dyn1
Riadiaci systém SIMATIC
UPS napájací zdroj
Energo modul SIMATIC pre zabezpečenie riadenia nulových pretokov
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
MVE CONTROL v malej vodnej elektrárni
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • Investor:
  MVE
 • Mont. MVE Necpaly.JPG
  MVE Ĺ D.jpg
  MVE Control.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2008-2011
Skúšky nasadenia MVE CONTROL v malých vodných elektrárňach
MVE CONTROL dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody (keď klasickým riešením „generátor priamo na sieť“ nie je možné vyrábať žiadnu energiu) a dokáže využiť skoro celý zdanlivý výkon generátora a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie elektrovýzbroje
výroba MVE CONTROL - rôzne výkony
Montáže
Oživenie
Záložné napájanie pre výťah
 • Priemyselné odvetvie:
  Výťahy
 • výżah.jpg
  výżah top.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2014
Záložné napájanie pre pohon výťahu v domove služieb pre dôchodcov bolo riešené a určené pre krátkodobý núdzový režim výťahu (napr. dojazd s pacientom na poschodie) v prípade výpadku napájacieho napätia. Existujúci rozvádzač výťahu sa doplnil o rozvádzač batérií a rozvádzač meničov VONSCH. Týmto riešením je výťah riadený podľa pôvodnej koncepcie a v prípade výpadku napájacieho napätia sa ručne prepne do záložného režimu a je napájaný batériami. Rozvádzač batérií je pripojený s rozvádzačom meničov VONSCH. Rozvádzač meničov je pripojený s existujúcim rozvádzačom pre riadenie výťahu. Pohon hydraulického agregátu pre výťah je pripojený do rozvádzača meničov. V prípade prítomnosti napájacieho napätia je motor hydraulického agregátu pripojený stýkačmi v rozvádzači meničov podľa pôvodnej koncepcie a je riadený pôvodnou logikou. V prípade výpadku napájacieho napätia sa prepne stýkačmi do hviezdy a je riadený frekvenčným meničom UNIFREM 400 011M. Ovládacie obvody výťahu sú v prípade výpadku napájacieho napätia napájané z frekvenčného meniča UNIFREM 400 002M. Pri prítomnosti napájacieho napätia sa batérie v rozvádzači batérií podľa vyhodnoteného stavu môžu dobíjať. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE Napäťová sústava : 3/PE/N ~ 50Hz 400V/TN-S Menovitý prúd: In=40A Ovládacie napätie : +24V DC, 230V~AC Krytie: IP 43/00
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Rozvádzač meničov
Rozvádzač batérií
Návod na obsluhu zariadenia
Montážne práce (kabeláž)
Oživenie a školenie obsluhy
GSE systém
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • GSE teleservis.jpg
  baterky.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2014
Minimalizácia odoberaného výkonu zo siete v objektoch, ktoré majú vlastný (fotovoltický) zdroj energie, pokrývanie vlastnej spotreby objektu
GSE CONTROL je určený pre minimalizáciu odoberaného výkonu zo siete v objektoch, ktoré majú vlastný zdroj energie (fotovoltické alebo iné elektrárne) a majú aj vlastnú spotrebu. Menič vyhodnocuje impulzné S0 výstupy z elektromera pripojeného v bode pripojenia celého objektu do distribučnej siete, ktoré signalizujú zvlášť okamžitú výrobu a okamžitú spotrebu v objekte. Menič aicky riadi tok energie medzi batériou pripojenou na DC strane meniča a trojfázovou napájacou sústavou na AC strane meniča. Základné režimy činnosti riadenia výkonu sú - nabíjanie batérie (akumulácia energie z prebytkov), vybíjanie batérie (vykrývanie vlastnej spotreby), vyrovnávacie nabíjanie. Batérie sú inštalované zvlášť
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Rozvádzač GSE CONTROL 3F 400/10 kW
Ochranná zábrana batériovej zostavy
Špeciálny softvér
Oživenie
Pohon obšívacieho stroja kobercov
 • Priemyselné odvetvie:
  Textilný priemysel
 • Investor:
  REKOS
 • foto ks.jpg
Komplexné riešenie pohonu obšívacieho stroja kobercov
Stroj pozostáva zo siedmych asynchrónnych motorov, štyri motory sú regulované vektorovými frekvenčnými meničmi. Ovládanie celého stroja zabezpečuje riadiaci systém Vipa. Pohony zabezpečujú konštantné napnutie koberca v celom pracovnom rozsahu otáčok. Synchronizácia valcov a regulácia napnutia koberca je riešená cez komunikačný protokol SETX z riadiaceho systému. Stroj je ovládaný z operátorského panelu, na ktorom je umiestnený aj textový displej prepojený s riadiacim systémom. Týmto panelom zadáva obsluha parametre obšívania koberca. Jedným z prvých kobercov, ktorý tento stroj obšíval, bol červený koberec pre britskú kráľovnú Alžbetu II. použitý pri príležitosti jej návštevy na Slovensku v októbri 2008.
Rozsah dodávky:
- elektro projekt
- výroba a montáž rozvádzača a operátorského panela
- program pre riadiaci systém a operátorský panel
- montáž kabeláže, rozvádzača a operátorského panela na stroji
- oživenie a uvedenie do prevádzky
Umelá sieť 10 kVA, 60 Hz
 • Priemyselné odvetvie:
  Potravinársky priemysel
 • Investor:
  výrobca potravinárskej technológie
 • US Tomra spredu.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2012
Riešenie umelej siete pre skúšanie výrobkov na vývoz do krajín s inou sieťou
Rozsah dodávky:
Umelá sieť 10 kVA, 60 Hz
Základné parametre:
Vstupné napätie: 3 x 400V AC +10%, - 10 %
Výstupné napätie
Rozsahy:
1, Un = 3 x 110 V združené Nastaviteľný rozsah: 3 x 100 V až 121 V AC
2, Un = 3 x 240 V združené Nastaviteľný rozsah: 3 x 216 V až 264 V AC
3, Un = 3 x 480 V združené Nastaviteľný rozsah: 3 x 432 V až 528 V AC
4, Un = 3 x 600 V združené Nastaviteľný rozsah: 3 x 540 V až 660 V AC
technické riešenie
dodávka
oživenie
Pojazd vozíka v hutníckom priemysle
 • Priemyselné odvetvie:
  Hutnícky priemysel
 • vozik_video_podbrezova_vysek.jpg
  zpvozikweb.jpg
  zpbezopweb.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2016
Bezpečné riadenie pojazdu vozíka, riešená elektrická časť pohonu vozíka určeného na prepravu materiálu
Pohon vozíka je riadený frekvenčným meničom UNIFREM 400 007M, ktorý je inštalovaný v rozvádzači. Rozvádzač pohonu vozíka obsahuje pripojovacie miesta pre pripojenie prívodného napätia, hlavného motora, brzdy, koncových spínačov polohy vozíka, majákov so zvukovou signalizáciou a miestnych ovládacích skriniek. Systém pohonu vozíka sa ovláda pomocou tlačidiel na miestnych ovládacích skrinkách MS1 a MS2. Vozík sa uvedie do chodu po stlačení tlačidiel (označených šípkou) chod vpred alebo chod vzad na ovládacej skrinke. Frekvenčný menič a pohon je v chode len keď sa tlačidlo drží a vozík nedosiahol polohu na koncových spínačoch. Keď je vozík v chode svietia oba majáky so zvukovou signalizáciou zábleskovým oranžovým svetlom a ozýva sa siréna 2. tónmi (85dB). .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie + projekt
Výroba a montáž rozvádzača pohonu vozíka
Frekvenčný menič UNIFREM 400 007M
FVE 1f OFF-GRID systém s elektrocentrálou
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  realizácia partnerom - ID design s.r.o. Dolný Kubí
 • IMG_20171204_150620.jpg
  IMG_20171204_150935.jpg
 • Úspory:2017
riešenie komplexného OFF-GRID systému (pre miesta kde nie je dostupná el. prípojka napr. chata)
Riešenie komplexného OFF-GRID systému - jednoduchý ostrovný systém, vhodný napr. na chaty, do odľahlých oblastí bez elektrickej prípojky. FV systém umožňuje napájať spotrebiče z batérie pomocou striedača FOTO CONTROL 1f 230/48 DC. Batéria sa dobíja cez solárnu nabíjačku FOTO CHARGER DC 48. Rozširovací modul RM WEBi zabezpečuje manažment pripojenej batérie a vizualizáciu údajov cez www stránku v lokálnej sieti. Pri nedostatočnej kapacite batérie (napr. pri dlhodobo nepriaznivom počasí) RM WEBi aicky prepne napájanie spotrebičov na externú elektrocentrálu. Elektrocentrála vtedy silovo napája aj usmerňovací modul UM-01/230AC. DC vstup nabíjačky sa prepne zo solárnych FV panelov na usmerňovací modul. Batéria sa dobije z elektrocentrály a nemôže dôjsť k hlbokému vybitiu batérie. Automatizácia celého systému je ešte riadená z nadradeného RS. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača
Nabíjačka FOTO CHARGER DC 48
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
Usmerňovací modul UM-01/230AC pre nabíjačku
RM modul RM WEBi
Riadený usmerňovač pre Turecko
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  Turecko
 • IMG_7109.JPG
  RU na dielni_web.jpg
  RU vnitro_web.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2017
Riadený usmerňovač RU CONTROL 400 018
Riadený usmerňovač reguluje výstupné DC napätie DC v definovanom rozsahu. Riadený usmerňovač je blok, ktorý zabezpečuje reguláciu jednosmerného napätia medziobvodu, sínusový tvar odoberaného prúdu s účinníkom blízkym 1. V režime stop (bez činnosti IGBT tranzistorov) sa môže použiť ako jednoduchý jednosmerný usmerňovač, kde výstupné usmernené DC napätie závisí od záťaže a kvality siete.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
RU CONTROL 400 018
Atest, CE vyhlásenie
Návod na použitie
FVE Jelka - ostrov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  realizácia partnera - KOORs.r.o. Bratislava
 • Jelka KOOR.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2017
riešenie komplexného OFF-GRID systému bez el. prípojky
Riešenie komplexného OFF-GRID systému - jednoduchý ostrovný systém, vhodný napr. na chaty, do odľahlých oblastí bez elektrickej prípojky. FV systém umožňuje napájať spotrebiče z batérie pomocou striedača FOTO CONTROL 1f 230/48 DC. Batéria sa dobíja cez solárnu nabíjačku FOTO CHARGER DC 48. Rozširovací modul RM WEBi zabezpečuje manažment pripojenej batérie a vizualizáciu údajov cez www stránku v lokálnej sieti. Pri nízkej kapacite batérie (napr. pri dlhodobo nepriaznivom počasí) RM WEBi aicky prepne napájanie spotrebičov na externú manuálnu elektrocentrálu. Rozsvieti sa LED s upozornením pre manuálne nahodenie elektrocentrály. Elektrocentrála silovo napája usmerňovací modul UM-01/230AC. DC vstup nabíjačky sa prepne zo solárnych FV panelov na usmerňovací modul. Batéria sa dobije z elektrocentrály a nemôže dôjsť k hlbokému vybitiu batérie. Spotrebičom v tomto systéme je aj ponorné čerpadlo v studni napájané cez frekvenčný menič VQFREM 400 001/230/1,5E. Pri chode frekvenčného meniča nemá napájanie ohrievač vody – takto je optimálne doriešené výkonové napájanie pre všetky spotrebiče.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača
Rozvádzač +RF1 s elektrovýzbrojou
Nabíjačka FOTO CHARGER DC 48
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
Usmerňovací modul UM-01/230AC pre nabíjačku
RM modul RM WEBi
Frekvenčný menič VQFREM 400 001/230/1,5E pre ponorné čerpadlo
Kompletný pohon rotačného suportu obrábacieho stroja
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  TESPO Engineering s.r.o. - zástupca VONSCH v ČR
 • Brueck-obrĂĄběcĂ­ maĹĄiny 019.jpg
  Brueck-obráběcí mašiny 012.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2008
Riešenie pohonu rotačného suportu komplet - projekt, prevodovka, menič, špeciálne nastavenie
Nastavením meniča VQFREM 400V, 55 kW sa podarilo docieliť stále otáčky pri obrábaní a dokonca bolo možné zvýšiť odoberanú triesku a skrátiť tak čas na obrobenie jedného ložiskového krúžku
Rozsah dodávky:
prevodovka
frekvenčný menič VQFRE 400 055
špeciálne softvérové nastavenie
Špeciálny pohon divadelnej točne
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • bael_divadelnĂĄ točňa.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2015
Pohyblivý rozvádzač s pultom pre riadenie pohonu divadelnej točne
Rozvádzač s pultom má silovú prívodku pre prívod napájacieho napätia a tri výstupné zásuvky pre pripojenie motorov divadelných toční. Pohony divadelných toční je možné riadiť priamo pomocou interného ovládacieho panela na pulte alebo pomocou externého ovládacieho panela, ktorý sa pripája na konektor na rozvádzači. Pomocou ovládacích panelov (voľba interného alebo externého panela pomocou prepínača) je možné riadiť frekvenciu a smer točenia motorov každej divadelnej točne buď všetky pripojené motory naraz alebo jednotlivo pre každú točňu. Dosiahnutá frekvencia a smer je indikovaná pomocou LED na paneli a celý systém je možné bezpečne vypnúť pomocou tlačidla CENTRAL STOP. Rozvádzač s pultom má zabudovanú ventiláciu a vstavaný odrušovací filter pre dodržanie elektromagnetickej kompatibility.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
FM 400 007 - 7,5M
FM 400 004 - 3M
Sínusový filter SF1-400 005 Sínusový filter SF1-400 003
Montáž
Oživenie
Pohon technologickej linky pre spracovanie krabičiek
 • Priemyselné odvetvie:
  Papierenský priemysel
 • obalotava tu.jpg
  obalotava.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2015
Pohon technologickej linky pre skladanie krabičiek
Rozvádzač pre technologickú linku skladania krabičiek má inštalovaný frekvenčný menič pre riadenie pohonu linky a frekvenčný menič pre pohon linky vykladania. Vibrátor nakladača na linke je riadený pôvodným jednofázovým frekvenčným meničom. Riadiaci systém v rozvádzači riadi činnosť celej linky. Spracováva informáciu z koncových spínačov pohonu linky a linky vykladania, z fotobunky, ovládacích pultov a stavu motorových ističov. Riadiaci systém silovo spína ventily na linke, motor vibrátora nakladača a motor utláčania nakladača. Prevádzkové stavy technologickej linky sú signalizované svetelnou signalizáciou majákom a poruchový stav aj akustickou signalizáciou z húkačky. Celý systém je možné pri poruche bezpečne vypnúť tlačidlami CENTRAL STOP na linke. Pre vizualizáciu a riadenie systému bol rozvádzač doplnený o ovládací panel.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Menič UNIFREM 400 011M UNIFREM 400 003M
Montáž
Špeciálny softvér
Oživenie
Prvý slovenský elektromobil LEA
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • lea_web2.jpg
  lea_web.jpg
 • Obdobie realizácie:
  1998
Pohon prvého slovenského elektromobilu LEA 9 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Frekvenčný menič
Regulácia čerpadla studne pre domácnosť
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • 20140606_083706.jpg
Menič pomocou vstavaného procesného regulátora reguluje tlak v systéme na želanú hodnotu. Pri nulovom odbere vody sa kvôli úspore elektrickej energie aicky vypne, pri poklese tlaku pod nastavenú hodnotu sa aicky spustí a začne čerpaním zvyšovať tlak.
Rozsah dodávky:
UNIFREM 400M
Sínusový filter SF
Nastavenie a otestovanie
Zdroj DC pre napájanie troleje
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • leso ferrit rozvweb.jpg
  VNferrit lesoweb.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2015
Usmerňovač pre napájanie trolejového vedenia pre skúšanie elektrických banských lokomotív (typu TLP)
Trakčný zdroj pre napájanie trolejového vedenia lokomotív typu TLP je usmerňovač napätia s výkonovým transformátorom a nastaviteľným (prepínateľným) výstupným DC napätím (UOUT1=1x325VDC, UOUT2=1x275VDC, UOUT3=1x225VDC). Zariadenie usmerňovača má inštalované ochranné sieťové monitorovacie relé, ktoré plní funkciu plní funkciu sieťovej ochrany HRM a v prípade poruchy vstupnej siete nieje možné zapnúť hlavný vstupný stýkač a generovať na výstupe DC napätie.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie + projekt
Výroba a montáž rozvádzača +RN-1
Oživenie a testovanie výstupného napätia na troleji
Pohony miešadiel
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • VULM_Biotechnology_pohony mieĹĄadiela_web.jpg
  mieĹĄadlĂĄ VULMa.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2013
V rámci špecifickej zákazky pre chemický priemysel (produkcia vysoko kvalitných a špeciálnych farieb, náterov a lakov) boli vyrobené 2ks rozvádzačov s frekvenčnými meničmi UNIFREM 400 M pre riadenie 12 pohonov miešadiel rôznych výkonov. Každý rozvádzač riadi činnosť a zabezpečuje bezpečnú prevádzku 6 ks čerpadiel. Pomocou prepínačov na dverách rozvádzača je možné prednastaviť riadenie každého čerpadla pomocou frekvenčného meniča, alebo ho pripojiť priamo na sieť. Až po zavolení štartu na ovládacej skrinke umiestnenej priamo na miešadlách začnú frekvenčné meniče generovať výkon, resp. sú miešadlá pripojené na sieť. V prípade riadenia miešadla pomocou frekvenčného meniča je frekvencia pohonu miešadla ovládaná a nastavovaná pomocou potenciometra na ovládacej skrinke. Všetky pohony sa vypínajú naraz pomocou tlačidla CENTRAL STOP na rozvádzači, alebo priamo na ovládacích skrinkách.
Rozsah dodávky:
technické riešenie
projekt
dodávka 2 ks špeciálny rozvádzač
12 ks FM UNIFRE400M
oživenie
strešná FVE Vráble
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • VrĂĄble 100 TOP.jpg
  VrĂĄble 100.JPG
  VrĂĄble fve 100.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenia strešnej FVE 100 kW
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 3f400/33 3 ks
dodávka, montáž, oživenie
monitoring
BAT K6
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • Investor:
  Bratislavská Teplárenská, a.s.
 • Objem investícii:
  8,8 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  Rok 2005
Regulácia čerpadla napájacieho kotla K6, 690 V/1100 kW
Rozsah dodávky:
Projekt
Znižovací transformátor s dvomi sekundárnymi vinutiami
Frekvenčný menič VQFREM 690 1100
NN Motor
Riadiaci systém
Rozvádzače, kabeláž
Montážne práce
TI SR
TEKO OČ 3, 4, 5
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - rozvody tepla
 • Investor:
  Tepláreň Košice, a.s.
 • Návratnosť:
  1,5 roka
 • Objem investícii:
  35 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  Rok 2002 - 2003
Regulácia troch obehových čerpadiel o výkone 800 kW
Rozsah dodávky:
Projekt
Riadiaci systém
3x Frekvenčný menič VQFREM 690 800
3x Transformátor
3x NN motor
3x Čerpadlá
Technológia
Rozvádzače, kabeláž
Montážne práce
TI SR
BAT OČ 5
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - rozvody tepla
 • Investor:
  Bratislavská Teplárenská, a.s.
 • Návratnosť:
  Jedna vykurovacia sezóna
 • Objem investícii:
  3,5 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  Rok 2000
Regulácia obehového čerpadla OČ 5 o výkone 500 kW
Rozsah dodávky:
Projekt
Znižovací transformátor
NN Motor
Frekvenčný menič VQFREM 690 500
Rozvádzač, kabeláž
Montážne práce
TI SR
Regulácia čerpadiel záplavovej vody 315kW, 250 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • Investor:
  Vodáreň - východné Slovensko
 • IMG_1861.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2007
Regulácia čerpadiel záplavovej vody 315 kW a 250 kW
Rozsah dodávky:
návrh technického riešenia
frekvenčné meniče
Regulácia výkonu drviča stavebnej hmoty
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  Výrobca stavebného materiálu
 • celĂ˝ rozvĂĄdzač zavretĂ˝ - zboku.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2007
Regulácia výkonu drviča stavebnej hmoty výmenou pôvodného motora s napájacím napätím 6 kV za motor 400 V o výkone 250 kW
Regulácia výkonu bola vyriešená výmenou pôvodného motora s napájacím napätím 6 kV za motor 400 V o výkone 250 kW riadením jeho otáčok meničom frekvencie VONSCH typu VQFREM 400 315. Menič je rozvádzačového prevedenia - vstavaný v rozvádzači RITTAL s krytím IP 54. Nasadením meniča bola podstatne zvýšená kvalita drvenia – mletia vstupného materiálu s minimalizovaným príkonom sústavy. Súčasťou dodávky bol aj pomocný rozvádzač s ďalšou elektrovýzbrojou – vstupný deón a pod. Pri požiadavke na otáčkovú reguláciu technologickej linky s VN motorom, je pri výkonoch motora do cca 2 MW výhodné pôvodný VN motor vymeniť za motor NN a k nemu dodať príslušný menič frekvencie. Výmena motorov VN za NN je výhodná nielen z cenového hľadiska, ale aj z hľadiska nákladov na údržbu v budúcnosti. Tieto výhody boli uvažované ako hlavný aspekt aj pri návrhu spôsobu regulácie výkonu drviča. Menič frekvencie VONSCH typu VQFREM 400 315 zabezpečuje prúdové prevýšenie nominálneho výstupného prúdu až na 150 % po dobu až 30 s, čo je doba dlhšia než je predpokladaný čas rozbehu. Prevýšenie prúdu umožní prevýšenie momentu motora až na cca 150% po dobu 30s. V tomto spočíva hlavná výhoda použitia meniča VONSCH, pretože štandard u iných výrobcov pre meniče frekvencie tohto výkonu je prevýšenie prúdu (cca na 137 %) iba po dobu 10s, čo je v tomto prípade doba nedostatočná pre rozbeh pohonu. Pre zabezpečenie rozbehu takejto ťažkej záťaže by musel byť takýto menič predimenzovaný, čo samozrejme so sebou prináša ja vyššie investície. Meničom je umožnená otáčková regulácia výkonu drviča na základe kvality a množstva vstupného materiálu. Reguláciou otáčok drviča bola podstatne zvýšená kvalita drvenia – mletia vstupného materiálu, čo sa prejavilo vo zvýšení kvality výsledného produktu. Otáčková regulácia drviča priniesla aj žiadaný sekundárny prínos - minimalizáciu príkonu sústavy.
Rozsah dodávky:
Projekt
Frekvenčný menič 315 kW v rozvádzačovom prevedení
Elektrovýzbroj
Montáž, uvedenie do prevádzky
Regulácia otáčok bagrovacieho čerpadla v energetike – doprava kalov, regulácia čerpadla požiarnej vody
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • Investor:
  Výrobca chemických prípravkov
 • Návratnosť:
  bagrovacie čerpadlo - 2 roky
 • Objem investícii:
  1,6 mil. Sk bagrovacie čerpadlo, 1,1 mil. Sk čerpadlo požiarnej vody, 14 mil. Sk ostatné FM
 • Obdobie realizácie:
  2000 - 2004
Regulácia otáčok bagrovacieho čerpadla (250 kW) v energetike – doprava kalov, regulácia čerpadla požiarnej vody (15kW)
Rozsah dodávky:
Projekt
NN Motor
Frekvenčný menič 250 kW
Frekvenčný menič 150 kW Celkovo 30 ks
Rozvádzač, kabeláž
Montážne práce
PID regulácia
TI SR
Zavlažovacie systémy
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • Investor:
  Vodáreň - západné Slovensko
 • IMG_0085.JPG
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  3,8 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000 - 2004
Regulácia otáčok čerpadiel zavlažovacích systémov 200 kW, 250 kW, ďalších 6 kusov iných výkonov
Rozsah dodávky:
8 ks frekvenčných meničov
Montážne práce
Regulácia otáčok čerpadiel popolčeka, regulácia otáčok ponorných čepadiel
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • Investor:
  Výrobca lepenky
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  1,2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1999
Regulácia otáčok čerpadiel popolčeka 250 kW, 15 kW, regulácia otáčok ponorných čerpadiel 3 x 55 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Montážne práce
Regulácia čerpadla chladiacej vody vo výrobnom podniku
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • Investor:
  Chemický priemysel - južné Slovensko
 • IMG_4005.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2006
Regulácia čerpadla chladiacej vody 250 kW potrebnej pre výrobný proces
Rozsah dodávky:
Projekt
Menič
Rozvádzač
Montážne práce
Regulácia motora banského čerpadla s napájacím napätím 500V, 200 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Bane
 • Investor:
  Baňa ČR
 • IMG_0116.jpg
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  0, 6 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2004
Regulácia motora banského čerpadla s napájacím napätím 500V, 200 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčný menič
Regulácia papierenských technológií
 • Priemyselné odvetvie:
  Papierenský priemysel
 • Investor:
  Výrobca papiera
Regulácia papierenských technológií 1,5 kW - 75 kW frekvenčné meniče, softstartéry do 200 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Softstartéry
Regulácia čerpadla zasnežovacieho dela
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  Lyžiarske stredisko stredné Slovensko
 • Objem investícii:
  0,6 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2001
Regulácia čerpadla zasnežovacieho dela FM 200 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Frekvenčný menič
Montážne práce
Regulácia centrálnych tepelných zdrojov
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • Investor:
  Bytový podnik
 • Návratnosť:
  1 rok
 • Objem investícii:
  1 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000
Regulácia centrálnych tepelných zdrojov 2 x 200 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče 200 kW
Montážne prác
Podniková tepláreň
 • Priemyselné odvetvie:
  Textilný priemysel
 • Investor:
  Výrobca textilu severné Slovensko
 • Úspory:30%
 • Návratnosť:
  1 rok
 • Objem investícii:
  0, 4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1999
Regulácie čerpadla 200 kW v podnikovej teplárni
Rozsah dodávky:
Projekt
NN motor
Frekvenčný menič
Rozvádzač a kabeláž
Napojenie na dispečing
Montážne práce
Regulácia obehových čerpadiel vo výmenníkových a odovzdávacích staniciach
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - rozvody tepla
 • Investor:
  Mestská tepláreň 50 tis. obyvateľov
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  1,2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2002
Regulácia obehových čerpadiel vo výmenníkových a odovzdávacích staniciach 1 x 200 kW
Rozsah dodávky:
Projekt
NN motor
Rozvádzač, kabeláž
Frekvenčný menič
Napojenie na dispečing
Montážne práce
Klimatizácia výrobných priestorov
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Výrobca kompresorov
 • Úspory:30 % elektrickej energie
 • Návratnosť:
  3 roky
 • Objem investícii:
  1,5 mil Sk
 • Obdobie realizácie:
  2005
Regulácia výkonu ventilátorov klimatizácií
Frekvenčné meniče boli použité na reguláciu ventilátorov klimatizácie výrobných hál. Meniče boli riadené z riadiecich systémov.
Rozsah dodávky:
VQFREM 400 030 2 ks
VQFREM 400 018 2 ks
VQFREM 400 015 2 ks
VQFREM 400 005 3 ks
VQFREM 400 004
Diamantová baňa Mirnij
 • Priemyselné odvetvie:
  Bane
 • Investor:
  Ruský investor
 • bighole3.jpg
 • Návratnosť:
  1 rok
 • Objem investícii:
  1 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2005
Regulácia výšky hladiny v nádrži
Rozsah dodávky:
Dodávka na kľúč
Regulácia čerpadiel ústredného kúrenia 160 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - rozvody tepla
 • Investor:
  Bytový podnik
 • Návratnosť:
  jedna vykurovacia sezóna
 • Objem investícii:
  3,5 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000 - 2001
Regulácia čerpadiel ÚK 160 kW
Rozsah dodávky:
Projekt
NN Motor
Frekvenčný menič
Rozvádzač, kabeláž
Montážne práce
Napojenie na dispečing
PID regulácia
Regulácia obehových čerpadiel vo výmenníkových a odovzdávacích staniciach
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - rozvody tepla
 • Investor:
  Bytový podnik
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  6,5 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2003 - 2004
Regulácia obehových čerpadiel vo výmenníkových a odovzdávacích staniciach 3 x 160 kW + ďalších cca. 40 ks iných výkonov
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Montážne práce
Riadenie dúchadla 160 kW pre ČOV na základe údajov kyslíkovej sondy
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - ČOV
 • Investor:
  ČOV západné Slovensko
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  0, 4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000
Riadenie dúchadla 160 kW pre ČOV na základe údajov kyslíkovej sondy
Rozsah dodávky:
Frekvenčný menič
Montážne práce
Regulácia čerpadiel výmeničiek v energetike
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • Investor:
  Výrobca hnojív
 • Objem investícii:
  4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000 - 2005
Regulácia čerpadiel výmeničiek v energetike 5,5 kW - 160 kW, celkovo cca 50 ks
Regulácia miešadiel biomasy
 • Priemyselné odvetvie:
  Farmaceutický priemysel
 • Investor:
  Výrobca liekov
 • Fermas2 003.jpg
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  7 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000
Regulácia miešadiel biomasy - 21 ks frekvenčných meničov, 1 ks 160 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Frekvenčné meniče
Profibus DP
Technologický počítač
Montážne práce
Regulácia čerpadiel 3 x 160 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Farmaceutický priemysel
 • Investor:
  Výrobca liekov
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  1,5 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2003
Regulácia čerpadiel 3 x 160 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Montážne práce
Regulácia čerpadla zasnežovacieho dela
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  Lyžiarske stredisko stredné Slovensko II.
 • Objem investícii:
  0, 4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2001
Regulácia čerpadla zasnežovacieho dela FM 160 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Frekvenčný menič
Montážne práce
Netradičné riešenie zdvihu prístavného žeriavu
 • Priemyselné odvetvie:
  Žeriavy
 • Investor:
  Prístav
 • Objem investícii:
  1,3 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2006
 • Dokumenty:
Pohon dvojitého zdvihu žeriavu 2 x 100 kW (drapák, naviják), regulácia otoče žeriavu
Rozsah dodávky:
VQFREM 400 160 + Brzdný modul (BM) + Brzdný odporník (BO)
VQFREM 400 090 + BM + BO
VQFREM 400 075 + BM + BO
VQFREM 400 030 + BM + BO
rozvádzač
špeciálne softvérové riešenie dvojitého zdvihu
riadenie MASTER SLAVE so zadávaním momentu motora
Riešenie trakčného pohonu banskej lokomotívy
 • Priemyselné odvetvie:
  Bane
 • Investor:
  Ruský investor
 • P1040912.JPG
 • Objem investícii:
  4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2006
 • Dokumenty:
Projekt komplexného riešenia pohonu banskej lokomotívy s riadiacim systémom
Elektro-časť trakčnej banskej lokomotívy je vyriešená využitím dvoch 75 kW asynchrónnych motorov riadených vektorovým frekvenčným meničom napájaným z jednosmernej troleje. Riadiaci systém lokomotívy sa stará o riadenie a diagnostiku všetkých elektricky riadených častí – hydraulický systém, chladiaci systém, ovládacie a monitorovacie prvky a umožňuje aj synchrónne riadenie dvoch prepojených lokomotív z jednej kabíny.
Rozsah dodávky:
Projekt
Trakčné striedače
Nabíjačka batérie
Riadiaci systém
Hlavný trakčný pohon
Brzdná jednotka
Meniče pomocných obvodov (pieskovače, hydraulika, ventilácia)
Uvedenie do prevádzky
Umelá sieť AN 150kVA 1f 60Hz, 1x230VAC/1x115VAC pre výrobcu kompresorov na testovanie výrobkov na vývoz
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • USembracofront_web.jpg
  USembraco_1web.jpg
  USembracodnu2_web.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2017
Riešenie Jednofázového generátora požadovaného výstupného elektrického napätia s výstupnou frekvenciou 60 Hz pre testovanie hermetických k
Výrobca kompresorov v SR potreboval vyriešiť problém skúšania svojich výrobkov určených na trhy s frekvenciou elektrickej siete 60Hz. Na základe jeho požiadaviek bola navrhnutá a vyrobená špeciálna jednofázová umelá sieť - určená pre skúšanie hermetických kompresorov a kondenzačných jednotiek. Výstupné striedavé jednofázové napätie je snímané špeciálnym meracím obvodom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia a teda žiadaná hodnota výstupného napätia je dodržovaná bez ohľadu na hodnotu záťaže. Želané generované napätie na výstupe umelej siete sa dolaďuje potenciometrom v stanovenom rozsahu. Výstupné ~AC napätie a prúd každej výstupnej vetvy je zobrazované na digitálnych zobrazovačoch.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Umelá sieť AN 150kVA 1f 60Hz, 1x230VAC/1x115VAC
Atest
Harmonická analýza výstupného napätia, prúdu, vstupného prúdu
Návod na použitie
školenie obsluhy
Regulácia ventilátorov a obehových čerpadiel
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • Investor:
  TAT - tepláreň
 • IMGA0084.JPG
 • Návratnosť:
  2 vykurovacie sezóny
 • Objem investícii:
  1,9 mil. Sk
Regulácia vzduchového (132kW) a dymového (75kW) ventilátora a regulácia obehových čerpadiel (75kW, 37kW)
Rozsah dodávky:
Projekt
NN Motor
TRAP FILTER
Rozvádzač, kabeláž
Montážne práce
PID regulácia
Regulácia otáčok obehového čerpadla centrálneho zdroja 132 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - rozvody tepla
 • Investor:
  Bytový podnik
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  0,6 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000 - 2001
Regulácia otáčok obehového čerpadla centrálneho zdroja 132 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčný menič
Montážne práce
Regulácia otáčok čerpadiel a následných pohonov, riadenie technológií v papierenskom priemysle
 • Priemyselné odvetvie:
  Papierenský priemysel
 • Investor:
  Výrobca papierenských produktov
Regulácia otáčok čerpadiel a následných pohonov, riadenie technológií v papierenskom priemysle od 2,2 - 132 kW, celkovo 170 ks
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Montážne práce
Regulácia miešadiel 132 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Farmaceutický priemysel
 • Investor:
  Výrobca liekov
 • Objem investícii:
  2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000 - 2005
Regulácia miešadiel 132 kW, regulácia technológií 5,5 -75 kW, celkovo 10 ks
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Regulácia hladiny vody na konštantnú úroveň, snímač výšky hladiny MERET
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • Investor:
  Vodáreň - východné Slovensko
 • Návratnosť:
  1 rok
 • Objem investícii:
  0,7 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1998
Regulácia hladiny vody na konštantnú úroveň - FM 22 kW, softstarty 100 kW, 132 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Softstartéry
Montážne práce
Regulácia kompresora
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - ČOV
 • Investor:
  ČOV Nižná
 • Obdobie realizácie:
  1999
Regulácia kompresora 132 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčný menič
Montážne práce
Náhrada tyristorového regulátora - technológia na spracovanie mäsa
 • Priemyselné odvetvie:
  Potravinársky priemysel
 • Investor:
  Mäsovýroba
 • Objem investícii:
  0,4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2007
Náhrada tyristorového regulátora - technológia na spracovaie mäsa
Rozsah dodávky:
projekt
VQFREM 400 132 v atypickom rozvádzači
elektrovýzbroj, kabeláž
revízna správa
montáž
uvedenie do prevádzky zaškolenie obsluhy
FVE Vaniškovce 125 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • VaniĹĄkovce 125kW.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenie FVE Vaniškovce 125 kW
Rozsah dodávky:
Foto Control 3f/400/40 3 ks
montáž a oživenie FVE
Pojazd a zdvih mostových žeriavov
 • Priemyselné odvetvie:
  Žeriavy
 • Investor:
  Výrobca žeriavov Česká republika
 • Objem investícii:
  10 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1990 - 2005
 • Dokumenty:
Regulácia pojazdu a zdvihu mostových žeriavov 550 W - 110 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia + vývoj
Frekvenčné meniče
Regulácia zdvihu, pojazdu, otoče mostových žeriavov a stavebných žeriavov
 • Priemyselné odvetvie:
  Žeriavy
 • Investor:
  Montážna firma v oblasti žeriavov
 • Objem investícii:
  5 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1997 - 2005
Regulácia zdvihu, pojazdu, otoče mostových žeriavov a stavebných žeriavov 1,5 kw - 110 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Energetická optimalizácia plynového kotla
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • Investor:
  Tepláreň
 • IMG_0003.JPG
  IMG_0006.JPG
 • Návratnosť:
  do 1 roka!
 • Objem investícii:
  1 mil. Sk
Úsporné opatrenia prevádzky napájacích čerpadiel 2x22 kW a vzduchového ventilátora 75kW kotla
Rozsah dodávky:
Projekt
Frekvenčné meniče
Kompletný rozvádzač
Riadiaci systém
Montážne práce
Uvedenie do prevádzky
Elektrický pohon lokomotívy
 • Priemyselné odvetvie:
  Hutnícky priemysel
 • Investor:
  VSŽ a.s. Košice
 • Objem investícii:
  0, 4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1999
Pohon lokomotívy Teležka dopravujúcej uhlie 2 x 90 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče 2 x 90kW
Montážne práce
Regulácia obehových čerpadiel vo výmenníkových a odovzdávacích staniciach
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - rozvody tepla
 • Investor:
  Bytový podnik severné Slovensko
 • Návratnosť:
  1rok
 • Objem investícii:
  1,5 mil. Sk
Regulácia obehových čerpadiel vo výmenníkových a odovzdávacích staniciach 3 x 90 kW + ďalších 8 ks iných výkonov
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Emulzný čerpací systém
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Výrobca bielej techniky
 • DSCN1185.JPG
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  1,2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2005
Regulácia čerpadiel emulzného čerpacieho systému 1,5 -75 kW
Rozsah dodávky:
Projekt
Frekvenčné meniče
Montáž
Regulácia piestového kompresora, regulácia technologických zariadení na rezanie plechov
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Kovovýrobca - armatúry a oceľovoplechové profily
 • Objem investícii:
  0,8 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2003 - 2005
Regulácia technologických zariadení 1,5 - 37 kW, regulácia piestového kompresora 75 kW
Rozsah dodávky:
Kompletná dodávka na kľúč
Regulácia prietoku pitnej vody -riadené riadiacim systémom z velína cez rádio
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • Investor:
  Vodáreň - stredné Slovensko
 • Objem investícii:
  0, 4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000
Regulácia prietoku pitnej vody - riadené riadiacim systémom z velína cez rádio, FM 22 kW ÷ 55 kW, softstart 75 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Softstartéry
Montážne práce
Regulácia dúchadla
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - ČOV
 • Investor:
  ČOV Brezno
Regulácia dúchadla 75 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčný menič
Montážne práce
Regulácia prietoku termálnej vody
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • Investor:
  Realizačná firma vodárenstvo
 • Objem investícii:
  0,6 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2007
Komplexné riešenie regulácie čerpadla 75 kW - prietok termálnej vody
Rozsah dodávky:
Projekt
Frekvenčný menič
Motorová tlmivka
Montáž
Uvedenie do prevádzky
Revízna správa
Regulácia tlaku pitnej vody, regulácia kyslíka v nádrži
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - distribúcia vody
 • Investor:
  Vodáreň - severné Slovensko
 • Návratnosť:
  1 rok
 • Objem investícii:
  0,2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1999
Regulácia tlaku pitnej vody, regulácia kyslíka v nádrži, FM 22 kW, 30 kW, FM 55kW, softstart 22 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Softstartéry
Montážne práce
Polohovanie vretena pri výmene nástroja
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • Investor:
  Výrobca fólií
 • Obdobie realizácie:
  2004
Polohovanie vretena pri výmene nástroja, NC stroj, 55 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Softvérové úpravy na mieru
Montážne práce
Technologické linky na spracovanie dreva
 • Priemyselné odvetvie:
  Drevársky priemysel
 • Investor:
  Výrobca drevotriesky
Regulácia technologických linike na spracovanie dreva 10 x 5,5 - 55 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Montážne práce
Vodný lyžiarsky vlek
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  Lyžiarsky klub Košice
 • Objem investícii:
  0, 4 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2007
Komplexné riešenie pohonu vodného lyžiarskeho vleku 55 kW
Rozsah dodávky:
návrh - projekt
frekvenčný menič VQFREM 400 055
brzdný odporník
rozvádzač s elektrovýzbrojou
revízna správa
montáž, uvedenie do prevádzky
Strešná FVE 50 kW ČR
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • P1000914.JPG
  P1000928.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2010
Strešná FVE 50 kW ČR
Rozsah dodávky:
Technické riešenie a dodávka elektroniky FVE:
Foto Control 3f230/12 4 ks
montáž a oživenie
FVE Giraltovce SR
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Giraltovce fve.JPG
strešná FVE
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 3f 400 / 12
montáž, oživenie
Regulácia areátorov 45 kW na ČOV
 • Priemyselné odvetvie:
  Vodárenstvo - ČOV
 • Investor:
  Vodáreň - severné Slovensko
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  0,3 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2007
Komplexné riešenie regulácie areátorov na ČOV
návr technického riešenia + projekt frekvenčné meniče VQFREM 400 045 uvedenie do prevádzky
Regulácia tlačiarenských technológií
 • Priemyselné odvetvie:
  Polygrafický priemysel
 • Investor:
  Tlačiarne Banská Bystrica
 • Objem investícii:
  0,6 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000 - 2005
Regulácia tlačiarenských technológií 20 x 2,2 - 40 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Lokálny zdroj FVE ON-GRID s nulovými pretokmi do distribučnej sústavy IKE Slatinka
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • IMAG0417.jpg
  IMAG0414.jpg
  vizualizĂĄcia.pdf
 • Obdobie realizácie:
  2019
Riešenie komplexného ON-GRID FV systému s nulovými pretokmi do distribučnej sústavy
Riešenie komplexného ON-GRID fotovoltického systému 40kVA pre výrobný podnik umožňuje vykrývať vlastnú spotrebu objektov pomocou striedača FOTO CONTROL 3f 400/40. V spolupráci s riadiacim systémom Simatic a energo modulom zabezpečuje dodržiavanie nulových pretokov energie do distribučnej sústavy. Taktiež je schopný spojite kompenzovať jalovú energiu odoberanú samotnými spotrebičmi v objekte, čím zníži penalizačné poplatky za odber jalovej energie. Systém obsahuje aj HRM obvody, priemyselný router EWOn s archiváciou údajov, diaľkovým dohľadom a vizualizáciou celého FV systému. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Projekt rozvádzača, vyhlásenia o zhode, technická dokumentácia
Rozvádzač s elektrovýzbrojou:
Striedač FOTO CONTROL 3f 400/40
Riadiaci systém SIMATIC
Energo modul SIMATIC pre zabezpečenie riadenia nulových pretokov
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
Regulácia čerpadiel, rozbeh venitlátorov, regulácia technológií
 • Priemyselné odvetvie:
  Chemický priemysel
 • Investor:
  Výrobca chemických vlákien
 • Objem investícii:
  0, 6 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2003 - 2005
Regulácia čerpadiel - FM 22 kW, rozbeh venitlátorov - softstart 37 kW, regulácia technológií 2,2 - 7,5 kW
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Softstartéry
Montážne práce
Rekonštrukcia vyhrňovacích vozíkov
 • Priemyselné odvetvie:
  Teplárenstvo - výroba tepla
 • Investor:
  Tepláreň
 • Objem investícii:
  0, 6 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2006
Regulácia otáčok motorov vozíkov a vyhrňovacích ružíc pomocou FM
Rozsah dodávky:
Návrh riešenia
Frekvenčné meniče
Montáž
Odborná starostlivosť
Lokálny zdroj FVE ON-GRID s nulovými pretokmi do distribučnej sústavy Prešov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  SOLAR QUALITY SYSTEMS s.r.o. Banská Bystrica
 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie komplexného ON-GRID FV systému s ohrevom vody
Na riešenie komplexného ON-GRID systému bol použitý fotovoltický systém, vhodný pre výrobné podniky, poľnohospodárske družstvá, administratívne budovy, obytné bloky. FV systém umožňuje vykrývať vlastnú spotrebu objektov pomocou striedača FOTO CONTROL 3f 400/33. V spolupráci s riadiacim systémom Simatic a energo modulom zabezpečuje dodržiavanie nulových pretokov energie do distribučnej sústavy. Riadiaci systém pri prebytku vyrábanej energie ovláda spínanie odporových vyhrievacích špirál 4,5kW pre ohrev úžitkovej vody. Taktiež je schopný spojite kompenzovať jalovú energiu odoberanú samotnými spotrebičmi v objekte, čím zníži penalizačné poplatky za odber jalovej energie. Systém obsahuje aj sieťové relé, HRM obvody, priemyselný router EWOn s archiváciou údajov, diaľkovým dohľadom a vizualizáciou celého FV systému. .
Rozsah dodávky:
ROZSAH DODÁVKY:
Technické riešenie
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Projekt rozvádzača, vyhlásenia o zhode, technická dokumentácia
Rozvádzač s elektrovýzbrojou:
Striedač FOTO CONTROL 3f 400/33
Riadiaci systém SIMATIC
Energo modul SIMATIC pre zabezpečenie riadenia nulových pretokov
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
Obvody pre spínanie odporových vyhrievacích telies 4,5kW
Polohovanie rúr pri vylievaní média
 • Priemyselné odvetvie:
  Hutnícky priemysel
 • Investor:
  Výrobca oceľových rúr
 • Obdobie realizácie:
  2004
MASTER-SLAVE s programovateľným rozvážaním polohy
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Frekvenčné meniče
Montážne práce
Regulácia technologických liniek
 • Priemyselné odvetvie:
  Potravinársky priemysel
 • Investor:
  Výrobca liehovín
 • Objem investícii:
  0,2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000
Regulácia technologických liniek 20 x 1,5 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Technologické linky na spracovanie dreva
 • Priemyselné odvetvie:
  Drevársky priemysel
 • Investor:
  Výrobca drevených polotovarov
Technologické linky na spracovanie dreva 3 x 30 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Úprava navíjačky priadze
 • Priemyselné odvetvie:
  Textilný priemysel
 • Investor:
  Slovenka a.s.
 • Objem investícii:
  0,1 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2000
 • Dokumenty:
Náhrada tyristorového meniča na navíjacom stroji - prispôsobenie otáčok cievok meniacemu sa polomeru navinutia, aby sa vlákna nepretrhli
V tejto aplikácii bolo potrebné vyriešiť spôsob generovania želanej frekvencie pôvodného meniča, pri ktorom sa pohon najprv roztočí na prvú štartovaciu rýchlosť a následné znižovanie sa deje v závislosti od počtu vrstiev navinutého vlákna. Menič inkrementuje a resetuje počet vrstiev od impulzov na binárnych vstupoch s týmito špeciálnymi funkciami. Súčasťou riešenia bolo aj filtrovanie týchto impulzov, zobrazovanie počtu vrstiev na displeji a parameter pre korekciu želanej rýchlosti. Účelom takéhoto zadávania je prispôsobiť otáčky cievok meniacemu sa polomeru navinutia tak, aby sa vlákna netrhali.
Rozsah dodávky:
Inžiniering
Frekvenčný menič
Letmý rez valcovačky plechu
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Výrobca plechov
 • Návratnosť:
  2 roky
 • Objem investícii:
  1,5 mil. Sk
Generálna rekonštrukcia valcovačky plechu
Táto valcovačka pozostáva z viacerých pohonov, samostatného operátorského panela, merania dĺžky profilov, rezacieho zariadenia, blokovacích snímačov a vlastného silového rozvádzača. Ako hlavný pohon je použitý asynchrónny motor výkonu 30 kW regulovaný meničom frekvencie VONSCH typu VQFREM 400 045. Tento slúži na reguláciu materiálu do valcovačky a jeho otáčky sú regulované analógovou hodnotou z riadiaceho systému serva. Druhým dôležitým pohonom na valcovačke je pohon bloku rezania materiálu výkonu 3 kW, ktorý má autonómne riadenie pohybu na základe žiadanej hodnoty z vlastného riadiaceho systému a skutočnej hodnoty snímania polohy materiálu vo valcovačke. Pozostáva s vlastného servomotora so snímačom, guličkovej skrutky s koľajovým vedením a domcami pre uchytenie. Súčasťou oboch meničov je brzdný modul pre rýchle zastavenie v generátorickom chode motora pri dobrzďovaní. Špeciálne je riešený pohyb materiálu aj po výpadku energie resp. zadaní povelu STOP, keď sa na príslušný binárny vstup meniča privedie signál o tomto povele a meniče elektricky v najkratšom možnom intervale zabrzdia pohony. Oba motory sú vybavené samostatnými inkrementálnymi snímačmi na rotore motorov. Vlastné rezanie materiálu sa vykonáva buď brúsnym kotúčom so samostatným pohonom výkonu 5,5 kW, alebo strihacími nožnicami, ktoré sa ako celý blok rezania dajú vymeniť medzi sebou. Ďalej je to pohon hydraulického agregátu, ktorý sa spína od tlakového spínača samostatne. Celý pracovný stroj je nastaviteľný pomocou malého operátorského panela so zadávacou klaviatúrou a samostatným displejom pomocou, ktorých sa nastavujú obsluhe prístupné dáta a zobrazenia. Snímanie skutočnej dĺžky materiálu sa vykonáva pomocou inkrementálneho snímača so snímacím pogumovaným kolieskom, ktoré je prostredníctvom pružiny pritláčané k materiálu. Snímanie je navrhnuté v mieste, kde nemôže dôjsť k prešmyku kolieska na materiáli – tým je vylúčená strata informácie o polohe. Riadiaci systém servozosilňovača svojím softvérom zabezpečuje nabehnutie stroja po odstavení tlačidlom STOP a pri výpadku energie tak, aby nedošlo k strate informácii o polohe. Tým sa dosiahne, že nábeh stroja sa začína z poslednej skutočnej polohy materiálu. Súčasťou stroja sú aj bezpečnostné moduly a snímače, ktoré logicky sledujú stavy stroja a zabezpečujú jeho správny a bezpečný chod. Presnosť rezania materiálu sa dosiahla do 1 mm na 6 m dĺžky materiálu a maximálna pracovná rýchlosť stroja pri použití strihacej nožnice sa pohybuje do 80m/min. Pri tejto pracovnej rýchlosti celá operácia spojená s vyvalcovaním materiálu, jeho odmeraním, synchronizáciou serva nožnice (rezacieho kotúča), odstrihnutím a prípravou na ďalšie meranie prebehne do 1,2 sekundy pri dĺžke guličkovej skrutky 1720 mm (využíva sa len 1600 mm dĺžky, kvôli rezerve).
Rozsah dodávky:
Projekt
Frekvenčné meniče
Servopohon odrezávania materiálu
Softvér
Montáže
Rotačný tlačiarenský stroj - výmena zastaralého pohonu s úsporou energie
 • Priemyselné odvetvie:
  Polygrafický priemysel
 • Investor:
  Tlačiarne Banská Bystrica
 • Úspory:120.000,- SKK ročne
 • Návratnosť:
  1 rok
 • Objem investícii:
  0,2 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2006
Rekonštrukcia zastaralého pohonu - nahradenie komutátorového motora AM s kotvou nakrátko s cudzím chladením a FM
Rozsah dodávky:
Návrh riešenia
Analýza úspor
Frekvenčné meniče
Rozvádzač
Elektrovýzbroj
motor
Montáž
Pohony tunelových ventilátorov - tunel Bôrik
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  Elektro-inžinierska spoločnosť
 • SoftstartĂŠr inĹĄtalovanĂ˝ v rozvĂĄdzači.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2009
Odvetrávanie tunela - 16 softstartérov výkonu 30 kW vrátane rozvádzačov s vybavením
Softstartéry umožňujú plynulý rozbeh asynchrónnych motorov s kontrolou rozbehových momentov. Navyše aj v prípade točenia rotora ventilátora opačným smerom z dôvodov podtlakov v tuneli, funkcia momentového riadenia umožňuje mäkko dobrzdiť ventilátory a rozbehnúť ich do želaného smeru. Priamo v meniči sú vstavané prúdové transformátory, ktoré umožňujú aj po premostení výkonovej časti stýkačom vyhodnocovať tepelné preťaženie motora. Vo vhodnom zapojení tejto ochrany s premosťovacím stýkačom je možné jednoducho použiť aj funkciu záskoku pri prípadnej poruche softstartéra. Výhodou riešenia je dosiahnutie mäkkých rozbehov ventilátorov bez mechanických rázov, zníženie nábehového prúdu motora, ako aj dosiahnutie 100 % záskoku v prípade poruchy pri súčasnom sledovaní stavu teploty motorov ventilátorov. Všetky informácie o stavoch motora a softstartéra sú privedené do nadradeného RS.
Rozsah dodávky:
16 ks softstartér SINAM 400/60 (výkon 30 kW)
rozvádzače
elektrovýzbroj rozvádzačov
Frekvenčný menič pre ovládanie jednosmerného elektromagnetu zdvihu žeriava
 • Priemyselné odvetvie:
  Žeriavy
 • Investor:
  Realizačná firma v oblasti žeriavov
 • Obdobie realizácie:
  2007
Ovládanie jednosmerného elektromagnetu zdvihu žeriava na premiestňovanie ocežového materiálu
Úlohou žeriava je premiestňovanie ocežového materiálu a jeho triedenie podža hmotnosti. Obsluha zadáva povely pre pritiahnutie a odpadnutie bremena. Vežkosť príťažnej sily obsluha nastavuje potenciometrom cez analógový vstup. Počas trvania zdvihnutia bremena môže obsluha zatlačením tlačidla postupne znižovať príťažnú silu magnetu a tak triediť materiál podža jeho hmotnosti (ťažšie bremená „odpadnú“ a so zvyšnými sa posúva ďalej). Uvožnením tlačidla je príťažná sila ihneď obnovená na vežkosť podža analógového vstupu. Reguláciou príťažnej sily je možné dosiahnuť rýchlejšie odpadnutie bremena protiprúdom. Pri požiadavke na okamžitý zánik príťažnej sily pri odpadávaní bremena je do el.magnetu vnútený opačný prúd.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Frekvenčný menič
Špeciálny softvér
Montáž
Uvedenie do prevádzky
Regulácia ťahu prúdov surového železa so záložným režimom
 • Priemyselné odvetvie:
  Hutnícky priemysel
 • Investor:
  Výrobca ocele
 • Objem investícii:
  0,1 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  1999
Regulácia ťahu prúdov surového železa so záložným režimom z akumulátorov
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Frekvenčné meniče
Montážne práce
Regulácia pekárenských liniek
 • Priemyselné odvetvie:
  Potravinársky priemysel
 • Investor:
  Výrobca pečiva Banská Bystrica
 • Objem investícii:
  0,1 mil. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2004
Regulácia pekárenských liniek
Rozsah dodávky:
Technické riešenia
Frekvenčné meniče
Modernizácia posuvu EBT brány pre pánvový voz
 • Priemyselné odvetvie:
  Hutnícky priemysel
 • Investor:
  Renomovaný hutnícky výrobca
 • Posuv EBT brĂĄny.JPG
  Kompletný rozvádzač s meničmi a výbavou pre posuv EBT brány.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2009
Komplexná modernizácia posuvu EBT brány pre pánvový voz
Posuv brány bol v pôvodnom riešení poháňaný pomocou dvoch asynchrónnych motorov 1,1kW. Pri štarte pohybu brány išlo o priamy rozbeh motorov. V prípade, ak sa na koľajovej dráhe brány nachádzali nečistoty, dochádzalo počas rozbehu motorov k ich preťažovaniu a následnému vypínaniu a v niektorých prípadoch až k poškodeniu mechanických častí brány. Taktiež rozbehové prúdy motorov boli cca. 7-8 násobok nominálneho prúdu motorov a v dôsledku toho dochádzalo pri zvýšenej okolitej teplote k prehrievaniu vinutí motorov. Pri zastavovaní boli motory odpínané od napájacej sústavy a keďže motory neboli vybavené mechanickými brzdami, dochádzalo k neregulovanému voľnobežnému dojazdu brány. Na odstránenie týchto nepriaznivých javov bol pôvodný liatinový rozvádzač nahradený novým rozvádzačom s troma frekvenčnými meničmi VONSCH, pričom pre každý motor bol použitý samostatný menič (tretí menič je osadený ako 100% záloha pri poruche pracovných meničov). Počas rozbehu a pohybu brány je frekvenčnými meničmi monitorovaný každý z motorov a pri akomkoľvek preťažení ľubovoľného motora je posuv brány zablokovaný. Ďalší posuv brány je možný až po odstránení prekážky resp. nečistôt z dráhy. Rozbehové prúdy nepresahujú 1,5 násobok nominálneho prúdu, čím sa zamedzilo prehrievaniu vinutí motorov. Pri povele na zastavenie brány ide o riadený dobeh motorov a tým je dráha zastavenia kratšia a definovaná.
Rozsah dodávky:
projekt
rozvádzač IP 65
kompletná elektrovýzbroj
3ks frekvenčných meničov VQFREM 400 001-1,5M s brzdnými odpormi
montáž
Brúsenie ozubených kolies
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Hriňovské strojárne
 • Obdobie realizácie:
  november / december 2005
Synchronizácia otáčania obrobku s otáčkami brúsneho kotúča.
Úlohou pri tejto aplikácii bolo nahradiť dva nefunkčné synchrónne motory v pôvodnom obrábacom stroji. Nefunkčné motory boli nahradené dvoma asynchrónnymi motormi, riadenými frekvenčnými meničmi. Pričom otáčanie obrobku malo presne sledovať otáčanie brúsneho kotúča. Cieľom bolo dosiahnuť požadovanú presnosť pri brúsení ozubených kolies. Na priložených obrázkoch viďieť brúsny kotúč a uchytený obrobok v obrábacom stroji.
Rozsah dodávky:
asynchrónny motor 7,5kW
frekvenčný menič VQFREM 400 007-7,5M
asynchrónny motor 2,2kW
frekvenčný menič VQFREM 400 002-2,2M
rozvádzač, IP54
IRC snímače otáčok, N=15000
špeciálny softvér
Pohon posuvu sústruhu s paralelným ovládaním
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Strojárska firma
 • Obdobie realizácie:
  2007
Pohon posuvu sústruhu s paralelným ovládaním z dvoch miest
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Frekvenčné meniče
Rozvádzače
Montáž
Uvedenie do prevádzky
Regulácia tlačiarenských technológií
 • Priemyselné odvetvie:
  Polygrafický priemysel
 • Investor:
  Tlačierne severné Slovensko
 • Objem investícii:
  1 mil. Sk
Regulácia tlačiarenských technológií 30 ks rôznych výkonov do 5 kW
Rozsah dodávky:
Frekvenčné meniče
Špeciálne meniče do čerpadiel a kompresorov ako akčný člen
 • Priemyselné odvetvie:
  Strojársky priemysel
 • Investor:
  Švédsky výrobca tepelných čerpadiel
Špeciálne meniče do čerpadiel a kompresorov ako akčný člen do 5,5 kW
peciálne frekvenčné meniče určené hlavne na použitie prvovýrobcami zariadení ako akčný člen v tepelných, obehových a dávkovacích čerpadlách, kompresoroch chladničiek, kde menič frekvencie zabezpečuje oproti dvojstavovému riešeniu ďaleko kvalitnejšiu reguláciu, vyššiu životnosť agregátov a efektivitu prevádzky zariadenia. Z dôvodu predpokladaného nasadenia a výslednej ceny bol pri vývoji dôraz kladený na presné „ušitie“ meniča na konkrétnu aplikáciu, kde bolo upustené od „zbytočností“ ako napr. ovládací panel, ktorého funkciu nahrádza bežná sériová linka RS-232 v spojení s obyčajným PC alebo notebookom a komunikačným software VQFrem Monitor3.x (voľne stiahnuteľný na stránkach www.vonsch.sk). Software umožňuje „zapamätanie“ niekoľkých sád používaných parametrov, preto pri opakovanom použití odpadá ich zdĺhavé zadávanie. Menič môže byť dodávaný v rôznych stupňoch krytia, v závislosti od požiadaviek zákazníka. Typový rad je zatiaľ dostupný do výkonu 5,5 kW, pripojenie na ostatnú technológiu je prevedené odpojiteľnými zasúvacími svorkami, ktoré zabezpečujú jednoduchú montáž a demontáž.
Umelá sieť 60 Hz pre elektrotechnickú skúšobňu
 • Priemyselné odvetvie:
  Ostatné
 • Investor:
  Elektrotechnická spoločnosť
 • umela_siet.jpg
 • Objem investícii:
  80 tis. Sk
 • Obdobie realizácie:
  2007
Umelá sieť 60 Hz pre elektrotechnickú skúšobňu
Rozsah dodávky:
VQFREM 400 004 - 4 M
Sínusový filter SF1-400 005
Rozvádzač s elektrovýzbrojou
Transformátor
Projekt
FVE Bytčica
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Bytčica AP.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2012
FVE Bytčica
Rozsah dodávky:
2ks FOTOCONTROL 400/12,5
montáž
oživenie
FVE Turie
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Turie AP.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2012
FVE Turie - strešná
Rozsah dodávky:
1ks FOTOCONTROL 400/12,5
montáž
oživenie
Malá FVE + záloha jednej fázy
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • hronskĂ˝ benadik.jpeg
  FVE HB.jpeg
 • Obdobie realizácie:
  2014
Zníženie nákladov na prevádzku RD+ záloha jednej fázy
V dome bol inštalovaný jednofázový fotovoltický hybridný systém s vykrývaním vlastnej spotreby. V prípade výpadku siete a dostatočnej kapacity akumulátora je možná záloha napájania spotrebičov v jednej fáze v režime off-grid. .
Rozsah dodávky:
technické riešenie
FOTO CONTROL 230/48DC
nabíjačka tristar mppt
GRID monitor
silový rozvádzač
rozvádzač stringov
FVE Prešov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • FVE PreĹĄov.jpeg
 • Obdobie realizácie:
  2014
riešenie on-grid FVE na zníženie nákladov za energie so vzdialeným monitoringom
Potreba nížiť náklady RD a prebytky elektrickej energie dodávať do siete, potreba vzdialeného monitoringu meniča + hlásenia o stave pomocou emailu bola riešená nasledovne : Striedač FOTO CONTROL 230/375DC pracuje v režime on-grid. Na monitoring je použitý rozširovací modul RM web, ktorý zabezpečuje zber dát zo striedača a sprístupňuje ich na lokálnej sieti..
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 1f 230/375DC,
RM WEB
Vyhrievanie bojlera z panelov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • bojler 2.jpeg
  bojler.jpeg
 • Obdobie realizácie:
  2014
Ohrev TÚV z fotovoltických panelov s čo najvyššou efektivitou
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/375 DC je využitý ako elektronický MPPT regulátor výkonu AC špirály bojlera. Riešenie zvyšuje výnos energie z FV panelov o 30 až 40 % oproti klasickému spínaču. Zariadenie zároveň poskytuje aické spínanie záťaže na základe snímania DC napätia, stavu kontaktu regulačného termostatu a kontaktov havarijného termostatu v bojleri. .
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 1f 230/375 TUV
FVE ČR - 1MW polykryštál + monokryštál
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • FVE V ČR.jpg
 • Objem investícii:
  262 000 €
 • Obdobie realizácie:
  2010
Fotovoltická elektráreň
Rozsah dodávky:
Technické riešenie projektu
FOTO CONTROL 400 3f/40 kW 26 ks
FOTO CONTROL 400 3f/12 kW 1 ks
Riadiaci a monitorovací systém
Montáž
Oživenie

Celkový inštalovaný výkon: 1 MW
FVE východné Slovensko 1MW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • FVE Rokytov.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenie FVE 1 MW - Východné Slovensko
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
FOTO CONTROL 290 3f/125 8 ks
montáž
oživenie
monitoring
Regulácia zdvihového pohonu s nosnosťou 63 ton
 • Priemyselné odvetvie:
  Hutnícky priemysel
 • Investor:
  TESPO engineering
 • zdvih magazĂ­n.jpg
  zĂĄĹĽaĹž ostrava 63 t.jpg
  zdvih ostrava.jpg
 • Obdobie realizácie:
  2011
riešenie zdvihového pohonu s nosnosťou 63 ton na mostovom žeriave
UNIFREM 500 110 pracuje vo vektorovom režime so spätnou väzbou z inkrementálneho snímača a poháňa 500 Voltový 90kW motor ktorý cez prevodovku dvíha bremená do maximálnej hmotnosti 63ton. Pracovný rozsah rýchlostí zdvihu je od veľmi nízkej mikro – rýchlosti, pomocou ktorej sa manipuluje pri špeciálnych úkonoch, až do rýchlosti presahujúcej 6 m/min. Menič s úspechom využíva funkciu statické preťaženie na zabránenie dvíhania bremien presahujúcich maximálnu nosnosť zdvihu.
Rozsah dodávky:
spolupráca pri technickom riešení
dodávka a montáž UNIFREM 500 110
oživenie
FVE Porúbka
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • PorĂşbka AP.JPG
 • Obdobie realizácie:
  2012
FVE Porúbka
Rozsah dodávky:
2ks FOTOCONTROL 400/33