UNIFREM 230 E predstavuje typovú radu unikátnych frekvenčných meničov VONSCH najnovšej generácie malých rozmerov. Umožňujú prevádzku v skalárnom režime vo vysokej kvalite rýchlostného riadenia pohonu. UNIFREM 230 E je svojimi vlastnosťami predurčený pre vyriešenie väčšiny pohonárskych problémov v aplikáciách s výkonmi motorov do 1,5 kW. Vyznačuje sa jednoduchým ovládaním a nastavovaním - užívateľ je pri nastavovaní „vedený“ grafickým displejom. V meničoch UNIFREM 230 E sú použité najmodernejšie výkonové prvky s minimálnymi stratami. Hardvérové riešenie UNIFREM 230 E zaručuje minimálne ovplyvňovanie kvality napájacej elektrickej siete.

Charakteristika a výhody UNIFREM E

UNIFREM 230 E UNIFREM 230 E UNIFREM E

Vysoká odolnosť pred poruchovým vplyvmi
UNIFREM má štandardne zabudované ochrany pred: prepätím a podpätím v sieti, pred prúdovým preťažením meniča, zemným spojením na výstupe, skratom medzi výstupnými fázami, tepelným prehriatím. UNIFREM reaguje na výpadok vstupnej a výstupnej fázy. Prehriatiu motora zabraňuje výpočet tepelného integrálu motora. Dimenzovanie výkonovej časti je z ohľadom na dlhodobú životnosť zariadenia.

Minimálny vplyv na napájaciu sieť
Komutačné vstupné tlmivky, ktoré sú voliteľné príslušenstvo minimalizujú odber vyšších harmonických prúdov z napájacej sústavy (STN EN 61800–3). Použitie odrušovacích filtrov zabezpečuje minimálne rušenie do elektrickej siete (STN EN 61000–6-4).

Minimálne straty
Použitie najmodernejšej generácie polovodičových výkonových prvkov zminimalizovalo straty meniča a zároveň bolo zminimalizované rušenie do napájacej siete a do okolia.

Minimalizované rozmery
Použitím výkonovo optimalizovaných chladičov spolu s optimalizovaným rozmiestnením výkonových prvkov sa dosiahli minimálne rozmery frekvenčného meniča.

Vysoká spoľahlivosť
V meničoch UNIFREM E sú okrem najnovších výkonových prvkov použité výkonové kondenzátory novej generácie so zvýšeným rozsahom pracovných teplôt a s predĺženou dobou životnosti pri plnom zaťažení o 20%, teda o niekoľko rokov, a tiež ventilátory s kvalitnými ložiskami, ktoré zaručujú dlhú životnosť a zníženie hlučnosti.

Bohatá softvérová výbava

História udalostí a porúch
Konfigurovateľná história porúch, varovaní a udalostí s kapacitou až 256 záznamov.

Ovládanie

Komunikácia s obsluhou:
Inteligentné používateľské rozhranie navrhnuté pre jednoduché nastavenie a spoľahlivú diagnostiku cez integrovaný grafický LCD displej.

VONSCH Drive Studio
Softvér pre nastavovanie, diagnostiku a archiváciu dát do PC. Umožňuje: nahrávanie firmveru - nastavovanie, čítanie a archiváciu parametrov - spracovanie diagnostických dát z „čiernej skrinky“ - pripojenie meniča UNIFREM alebo OP prostredníctvom USB - zobrazovanie grafických priebehov veličín - čítanie dokumentácie a sprievodcu k nastaveniu - diagnostiku chýb, porúch a navedenie obsluhy na ich odstránenie - vzorové nastavenia meničov pre najčastejšie druhy aplikácií.

Štandardná výbava:

Odrušovací filter
Odstraňuje rušenie do napájacej sústavy. (STN EN 61000–6-4)

Brzdný modul
Elektronika riadiaca spínanie brzdného odporníka pri generátorickom chode pohonu.

Nadštandardná výbava - opcie:

Jednofázová komutačná tlmivka KT1
Komutačná tlmivka Minimalizuje odber vyšších harmonických prúdov z napájacej sústavy. (STN EN 61800–3)

Motorová tlmivka MT1
MT1 Výstupné motorové tlmivky sa používajú v prípade netieneného kábla MOTOR-MENIČ dĺžky nad 100m a v prípade tieneného kábla MOTOR-MENIČ nad 50m. Každá tlmivka sa k montážnemu plechu pripevňuje samostatnou skrutkou. Skrutka je súčasťou tlmivky. Prívodné káble sa montujú na káblové oká tlmiviek. Pri použití kábla väčšej dĺžky je nutné previesť opatrenia obmedzujúce vplyv dĺžky kábla na činnosť meniča. Montážou motorových tlmiviek alebo sínusového filtra je eliminovaný vplyv kapacity kábla.

Brzdný odpor BO1
Brzdný odpor Správne dimenzované brzdné odporníky umožňujú meničom mariť (spotrebovávať) energiu z roztočeného motora (pri rýchlom brzdení motora - pri spomaľovaní zotrvačných hmôt pohonu znižovaním frekvencie motora a pri generátorickom chode motora) na teplo.

Sínusový filter SF1
Sínusovy filter Sínusový filter vyfiltruje výstupné impulzné napätia meniča na napätia sínusového tvaru premenlivej frekvencie a amplitúdy. Tým sa obmedzia špičky kapacitného prúdu a namáhanie izolácie motora. Pre komplexné zabezpečenie dokonalého odrušenia výstupu meniča je nutné použiť tienený kábel alebo špeciálny EMC sínusový filter. Pri použití špeciálneho EMC sínusového filtra nie je nutné na výstupe meniča použiť tienený kábel. V prípade použitia sínusového filtra je nutné nastaviť vzorkovaciu frekvenciu tranzistorov IGBT minimálne 4 kHz!

Technické údaje

Typ meniča M ~ konštantná záťaž Nominálny vstupný prúd meniča ININ [A]
Výkon motora PNOM [kW] Nominál. výstupný prúd meniča INK [A] Maximál. výstupný prúd meniča INK60 [A] Maximál. výstupný prúd meniča INK2 [A]
UNIFREM 230E 0550 0,55 3,1 4,656,2 7,0
UNIFREM 230E 0750 0,75 4,2 6,3 8,4 9,5
UNIFREM 230E 1100 1,1 5,8 8,7 11,6 13,1
UNIFREM 230E 1500 1,5 7,0 10,514,0 15,8
INK - nominálny výstupný prúd meniča pre konštantnú záťaž
INK60 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 1,5 násobku InK po dobu 1 min každých 10 min
INK2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 2 násobku InK po dobu 2 s každých 15 s

Rozmery meničov

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] Zabudovaný ventilátor
UNIFREM 230E 0550 ÷ 0750 228 105 122 Nie
UNIFREM 230E 1100 ÷ 1500 236 105 122 Áno
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 1 x 230 V ±10%
Frekvencia nap. napätia: 47 až 63 Hz
Výstupné napätie: 3 x 0 až 100% napájacieho napätia
Výstupná frekvencia: 0 ÷ 300 Hz
Účinnosť meniča: viac ako 97,5 %
Analógové vstupy: 2 analógové konfigurovateľné vstupy možné voľby: 0 ÷ 20 mA , 4 ÷ 20 mA , 0 ÷ 10 V , 2 ÷ 10 V pomocné napätie pre potenciometer +10 V (skratuvzdorné)
Digitálne vstupy: 4 digitálne konfigurovateľné vstupy
1 digitálny bezpečnostný vstup EN 13849-1 kategória 3
ovládacie napätie programovo voliteľné + 24 V alebo 0 V
Digitálne výstupy: 2 digitálne výstupy 24V so SW konf. funkciami určený pre zopnutie relé alebo vstupu PLC
Analógové výstupy: 1 analógový konfigurovateľný výstup 0 ÷ 10 V alebo 2 ÷ 10 V
Štartovací moment motora: až 150 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča: prúdové preťaženie meniča, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča, výpadok vstupnej a výstupnej fázy
Chladenie: prirodzeným prúdením vzduchu, vstavaným ventilátorom (od výkonu Pnom=1,1kW)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): Vstavaný RFI filter do priemyselného prostredia podľa normy STN EN 61000-6-4
Eliminácia vyšších harmonických napätí a prúdov: externá jednofázová tlmivka znižuje harmonické, predlžuje životnosť výkonových kondenzátorov, chráni menič pred prepäťovými špičkami v zmysle ST EN 61800-3
Pracovná teplota okolia: +1 °C až +40 °C ( STN EN 50178 )
Krytie: IP20 štandardne, v rozvádzačovom prevedení až do IP55
Hore