Určený pre motory 3 × 400 V vo výkonovom rozsahu 3 až 500 kW
Softstarty SINAM 400 sa používajú pre reguláciu rozbehu a dobehu asynchrónneho motora zmenou amplitúdy svorkového napätia. Pomocou fázového riadenia je postupne zväčšované napätie privádzané na svorky motora a tým je zabezpečený plynulý rozbeh motora. Pri vypínaní pohonu je svorkové napätie plynule znižované, čím sa dosiahne pozvoľný dobeh pohonu. Vhodným riadením pomocou mikroprocesora DSP je možné dosiahnuť takmer lineárny rozbeh a dobeh motora v čase na základe modelovania priebehu momentu motora. Tento sa modeluje z merania prúdu, napätia a účinníku motora ako aj požadovaného nárastu (poklesu) momentu.
Zákazník sa môže rozhodnúť pre aké zapojenie bude softstart využívať. Jedná sa najmä o zapojenie klasické sieť - softstart - motor, prípadne zapojenie typu DELTA, kde sa softstart zapája do série s vinutiami motora zapojeného do trojuholníka - delta. Pri objednaní nadštandardnej výbavy - ventilačnej jednotky - nemusí byť používaný premosťovací stýkač. Vo všetkých zapojeniach sa využíva interné meranie prúdu motora softstartom, čím odpadá použitie tepelnej ochrany motora.

Obsah:

SINAM 400 Príklady použitia
Výhody elektrické
Výhody mechanické
Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Manuál k softstartu
Výkresová dokumentácia
Projekčné podklady pre ELCAD

Príklady použitia

Hore

Výhody mechanické

( vyplývajúce z nasadenia softstartov na riadenie rozbehu AM ) Hore

Výhody elektrické

( vyplývajúce z nasadenia softstartov na riadenie rozbehu AM )Hore

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Typ softstartu Nom. prúd (A) Štandardné zapojenie medzi sieť a motor Zapojenie DELTA Rozmer
Normálna prevádzka s bežným zaťažovateľom( Čerpadlá a ventilátory) Tvrdá prevádzka s vysokým zaťažovateľom (Drvič, mlyn, lis, dopravník,vlek) Normálna prevádzka s bežným zaťažovateľom( Čerpadlá a ventilátory) Tvrdá prevádzka s vysokým zaťažovateľom (Drvič, mlyn, lis, dopravník,vlek)
Výkon motora (kW) Výkon motora (kW) Výkon motora (kW) Výkon motora (kW) výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm]
SINAM 400/9 9 4 3 5,5 4 295 165 175
SINAM 400/12 12 5,5 4 7,5 5,5 295 165 175
SINAM 400/17 17 7,5 5,5 11 7,5 295 165 175
SINAM 400/23 23 11 7,5 18,5 11 295 165 175
SINAM 400/32 32 15 11 22 18,5 295 165 175
SINAM 400/44 44 22 15 37 22 295 165 175
SINAM 400/60 60 30 22 45 37 350 165 175
SINAM 400/74 74 37 30 55 45 350 165 175
SINAM 400/91 91 45 37 75 55 350 165 175
SINAM 400/112 112 55 45 90 75 415 310 250
SINAM 400/145 145 75 55 110 90 415 310 250
SINAM 400/210 210 110 75 160 110 415 310 250
SINAM 400/252 252 132 110 200 160 685 400 285
SINAM 400/310 310 160 132 250 200 685 400 285
SINAM 400/380 380 200 160 315 250 685 400 285
SINAM 400/480 480 250 200 400 315 685 400 285
SINAM 400/598 598 315 250 500 400 685 400 285
V prípade že požadujete menič podobného typu alebo zamerania, ale mimo rozsah uvedený v tabuľke, prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 400 V -15% až +10%
Frekvencia nap. napätia: 50 Hz ± 1 %
Účinnosť softstartu: > 0,975 pri rozbehu, pri premostení stykačom > 0,99
Výstupné napätie: 0 až napájacie napätie
Riadiaci systém: 32 bit. DSP
Vstupný zadávací analógový signál: 0 ÷ 20 mA (250 Ω), 4 ÷ 20 mA (250 Ω), 0 ÷ 10 V, 2 ÷ 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 4 binárne vstupy pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motoro potenciometer, reset, napätie +24 V (skratuvzdorné) na 1:X1 zaťažiť max. 100 mA
Výstup. analógový signál: 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA max. 750 Ω - pre indikáciu výstupného napätia softstartu, resp. výstupného prúdu
Prúdová limita: softvérovo nastaviteľná v rozsahu: 50 ÷ 550 % prúdu motora
Prúd. obmedzenie softstartu: 5 x In, kde In je nominálny prúd softstartu
Rampové časy rozbeh: dva úseky zvyšovania - nábehu výstupného napätia, každý úsek nastaviteľný v čase 1 ÷ 300 s
Rampové časy dobeh:dva úseky znižovania - dobehu výstupného napätia, každý úsek nastaviteľný v čase 1 ÷ 300 s
Elektronické ochrany meniča: prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie softstartu
Chladenie:okolitým vzduchom, OPTION - ventilačná jednotka
Nadmorská výška dovoleného nasadenia:< 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia: + 1 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota okolia: - 25 °C až + 50 °C
Dovolené vibrácie: 0,7 g ( 10 Hz ÷ 100 Hz )
Krytie: SINAM 400/9 - 191 IP 20
SINAM 400/252 - 598 IP 00
Hore