UNIFREM 400 M predstavuje typovú radu unikátnych frekvenčných meničov VONSCH najnovšej generácie malých rozmerov. Umožňuje momentové, rýchlostné aj polohové riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov. UNIFREM 400 M je svojimi vlastnosťami predurčený pre vyriešenie pohonárskych problémov v tých najťažších aplikáciách s výkonmi motorov do 11 kW. Vyznačuje sa jednoduchým ovládaním a nastavovaním - užívateľ je pri nastavovaní „vedený“ grafickým displejom. V meničoch UNIFREM 400 M sú použité najmodernejšie výkonové prvky Mitsubishi s minimálnymi stratami. Hardvérové riešenie UNIFREM 400 M zaručuje minimálne ovplyvňovanie kvality napájacej elektrickej siete.

Všetky meniče sú dostupné aj v prevedení VF - pre vysokofrekvenčné alebo špeciálne motory, do 3000Hz. Meniče UNIFREM VF umožňujú nezávislé nastavenie výstupného napätia a frekvencie.

Charakteristika a výhody UNIFREM

UNIFREM 400M UNIFREM 400M UNIFREM 400M

Vysoká odolnosť pred poruchovým vplyvmi
UNIFREM 400 M má štandardne zabudované ochrany pred: prepätím a podpätím v sieti, pred prúdovým preťažením meniča, zemným spojením na výstupe, skratom medzi výstupnými fázami, tepelným prehriatím. UNIFREM 400 M reaguje na výpadok vstupnej a výstupnej fázy. Prehriatiu motora zabraňuje výpočet tepelného integrálu motora. Dimenzovanie výkonovej časti je z ohľadom na dlhodobú životnosť zariadenia.

Minimálny vplyv na napájaciu sieť
Trojfázové komutačné vstupné tlmivky, ktoré sú voliteľné príslušenstvo minimalizujú odber vyšších harmonických prúdov z napájacej sústavy (STN EN 61800–3). Použitie odrušovacích filtrov zabezpečuje minimálne rušenie do elektrickej siete (STN EN 61000–6-4).

Minimálne straty – „bezstratový“ menič
Použitie najmodernejšej generácie polovodičových výkonových prvkov zminimalizovalo straty meniča („bezstratový“ menič) a zároveň bolo zminimalizované rušenie do napájacej siete a do okolia.

Minimalizované rozmery
Použitím výkonovo optimalizovaných chladičov spolu s optimalizovaným rozmiestnením výkonových prvkov sa dosiahli minimálne rozmery.

Vysoká spoľahlivosť
V meničoch UNIFREM 400 M sú okrem najnovších výkonových prvkov použité výkonové kondenzátory novej generácie so zvýšeným rozsahom pracovných teplôt a s predĺženou dobou životnosti pri plnom zaťažení o 20%, teda o niekoľko rokov, a tiež ventilátory s kvalitnými ložiskami, ktoré zaručujú dlhú životnosť a zníženie hlučnosti.

Vektorové otvorené aj uzavreté riadenie asynchrónnych aj synchrónnych motorov najmodernejšej generácie
Určené pre aplikácie s požiadavkami na vysoko presné dodržiavanie žiadanej rýchlosti a na vysokú dynamiku systému. Automatické - online prispôsobenie parametrov (identifikácia zmeny odporu vinutia vplyvom teploty, vplyv nasýtenia indukčností a podobne).

Rýchlostné, momentové a polohové riadenie
Určené pre najnáročnejšie aplikácie s asynchrónnymi aj synchrónnymi motormi, s požiadavkami na dodržiavanie požadovaného momentu a rýchlosti - trakčné pohony, navíjačky. Polohové riadenie s periódou vzorkovania 200 µs umožnuje precízne riadiť aj tie najnáročnejšie systémy.

Skalárne riadenie s aickou U/f krivkou a kompenzáciou sklzu
Unikátne skalárne riadenie je určené pre aplikácie s požiadavkami na presné dodržiavanie žiadanej rýchlosti, s kvalitou riadenia na úrovni jednoduchšieho vektorového riadenia.

Bohatá softvérová výbava

Komunikácia s ďalšími systémami
Podpora komunikačných protokolov CANopen, MODBUS, PROFIBUS.

História udalostí a porúch
Konfigurovateľná história porúch, varovaní a udalostí s kapacitou až 1000 záznamov.

VONSCH Drive Studio
Softvér pre nastavovanie, diagnostiku a archiváciu dát do PC. Umožňuje: nahrávanie firmveru - nastavovanie, čítanie a archiváciu parametrov - spracovanie diagnostických dát z „čiernej skrinky“ - pripojenie meniča UNIFREM 400 M alebo OP prostredníctvom USB - zobrazovanie grafických priebehov veličín - čítanie dokumentácie a sprievodcu k nastaveniu - diagnostiku chýb, porúch a navedenie obsluhy na ich odstránenie - vzorové nastavenia meničov pre najčastejšie druhy aplikácií.

Štandardná výbava:

Odrušovací filter
Odstraňuje rušenie do napájacej sústavy. (STN EN 61000–6-4)

Brzdný modul
Elektronika riadiaca spínanie brzdného odporníka pri generátorickom chode pohonu.

Nadštandardná výbava - opcie:

Trojfázová komutačná tlmivka KT1
BO1 Minimalizuje odber vyšších harmonických prúdov z napájacej sústavy. (STN EN 61800–3)

Motorová tlmivka MT1
MT1 Výstupné motorové tlmivky sa používajú v prípade netieneného kábla MOTOR-MENIČ dĺžky nad 100m a v prípade tieneného kábla MOTOR-MENIČ nad 50m. Každá tlmivka sa k montážnemu plechu pripevňuje samostatnou skrutkou. Skrutka je súčasťou tlmivky. Prívodné káble sa montujú na káblové oká tlmiviek. Pri použití kábla väčšej dĺžky je nutné previesť opatrenia obmedzujúce vplyv dĺžky kábla na činnosť meniča. Montážou motorových tlmiviek alebo sínusového filtra je eliminovaný vplyv kapacity kábla.

Brzdný odpor BO1
Brzdný odpor Správne dimenzované brzdné odporníky umožňujú meničom mariť (spotrebovávať) energiu z roztočeného motora (pri rýchlom brzdení motora - pri spomaľovaní zotrvačných hmôt pohonu znižovaním frekvencie motora a pri generátorickom chode motora) na teplo.

Sínusový filter SF1
Sínusovy filter Sínusový filter vyfiltruje výstupné impulzné napätia meniča na napätia sínusového tvaru premenlivej frekvencie a amplitúdy. Tým sa obmedzia špičky kapacitného prúdu a namáhanie izolácie motora. Pre komplexné zabezpečenie dokonalého odrušenia výstupu meniča je nutné použiť tienený kábel alebo špeciálny EMC sínusový filter. Pri použití špeciálneho EMC sínusového filtra nie je nutné na výstupe meniča použiť tienený kábel. V prípade použitia sínusového filtra je nutné nastaviť vzorkovaciu frekvenciu tranzistorov IGBT minimálne 4 kHz!

Ovládací panel UNIPANEL

UNIPANEL UNIPANEL je univerzálne ovládacie zariadenie pre výrobky VONSCH najnovšej generácie – UNIFREM, MVE CONTROL, FOTO CONTROL, PV COMP, GSE COMP, QUATROFREM a iné. Panel je možné priamo pripevniť na kryt meniča alebo sa k meniču môže pripojiť káblom (max. 100m). Pre montáž na dvere rozvádzača sa k ovládaciemu panelu dodáva montážna sada. Panel komunikuje rýchlou zbernicou CAN. Na zbernici môže byť pripojených až 99 staníc VONSCH, pričom užívateľ si vyberie, s ktorou stanicou chce komunikovať. Rozhranie USB slúži pre komunikáciu UNIPANEL – PC UNIPANEL slúži nielen na diagnostiku zariadenia a nastavovanie parametrov, ale aj na zálohovanie a kopírovanie parametrov medzi zariadeniami. Panel má 13 tlačidiel a grafický displej, ktorý môže komunikovať s používateľom v 4 rôznych jazykoch. Na UNIPANELi je možné ku každému parametru zobraziť text z manuálu k danému zariadeniu. Každý parameter zariadenia je možné zaznamenať v časovom priebehu a zobraziť do grafu.

Rozširovacie moduly

Rozširovací modul RM-UNI_IRC1
Unifrem 400 Rozširovací modul RM-UNI_M_IRC1 so zásuvným konektorom pre pripojenie s procesorovou doskou UNIFREM. Inkrementálny snímač sa pripája na označené svorky na module IRC. Používa sa pri vektorovom - uzavretom riadení rýchlosti, polohy alebo momentu. Na pripojenie s modulom sa používa push-pull inkrementálny rotačný snímač snímač typu HTL s napájaním 24Vdc. Rozširovací modul už priamo v sebe obsahuje obvody detekcie a vyhodnocovania niektorých chýb snímača ako napr. chybné, odpojené signály a podobne.

Rozširovací modul RM-RDC
Rozširovací modul RM-ARC_RES Rozširovací modul RM-RDC so zásuvným konektorom pre pripojenie snímača typu resolver s procesorovou doskou UNIFREM. Snímač sa pripája na označené svorky na moduly. Používa sa pri vektorovom - uzavretom riadení rýchlosti, polohy alebo momentu pre asynchrónne alebo synchrónne motory. Rozširovací modul už priamo v sebe obsahuje obvody detekcie a vyhodnocovania niektorých chýb snímača ako napr. chybné alebo odpojené signály a príliš veľké rušenie.

Rozširovací modul Profibus DP
Unifrem 400 Rozširovací modul Profibus_UNI slúži na pripojenie meničov k PROFIBUS DP. Profibus DP (Decentralized Peripherals) je najjednoduchšia a najrozšírenejšia varianta Profibusu, určený pre rýchlu komunikáciu typu master - slave. Je vhodný pre rýchly prenos signálov z procesu priamo v aplikácii pomocou decentralizovaných periférií - frekvenčných meničov. Komunikačným médiom je krútená dvojlinka (štandard RS-485 – vodiče s kladnou a zápornou kľudovou úrovňou RxTx+, RxTx- ).

Hore

Technické údaje

Typ meniča M ~ kvadratická záťaž M ~ konštantná záťaž Nominálny vstupný prúd meniča ININ [A]
Výkon motora PNOM [kW] Nominálny výstupný prúd meniča pre kvadratickú záťaž INQ [A] Výkon motora PNOM [kW] Nominál. výstupný prúd meniča INK [A] Maximál. výstupný prúd meniča INK60 [A] Maximál. výstupný prúd meniča INK2 [A]
UNIFREM 400 000M 1,13,1 0,752,2 3,34,4 3,1
UNIFREM 400 001M 1,54,2 1,1 3,1 4,656,2 4,2
UNIFREM 400 002M 2,26 1,5 4,2 6,38,4 6
UNIFREM 400 003M 37,5 2,2 6 912 7,5
UNIFREM 400 004M 410 3 7,5 11,2515 10
UNIFREM 400 005M 5,513,2 4 10 1520 13,2
UNIFREM 400 007M 7,518,1 5,5 13,2 19,826,4 18,1
UNIFREM 400 011M 1124 7,5 18,1 27,136,2 24
Výkony a prúdy:
Nominálny vstupný prúd meniča ININ [A] : efektívny vstupný prúd meniča
Nom. výstupný prúd meniča:: nominálny a zároveň maximálny trvalý výstupný prúd meniča
Výkon motora: doporučený maximálny výkon motora pripojiteľného na výstup meniča
Pre konštantnú záťaž platí:
INK - nominálny výstupný prúd meniča pre konštantnú záťaž
INK60 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 1,5 násobku InK po dobu 1 min každých 10 min
INK2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 2 násobku InK po dobu 2 s každých 15 s
Pre meniče frekvencie UNIFREM 400 nad 11 kW si prosím pozrite UNIFREM 400. V prípade že hľadáte meniče nad 200 kW, prosím navštívte UNIFREM 400 (> 200kW).

Rozmery meničov

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] (bez ovládacieho panela) hĺbka [mm] (s ovládacím panelom)
UNIFREM 400 000M ÷ 005M 300 130 151,5 186,5
UNIFREM 400 007M ÷ 011M 380 130 159,5 194,5
Hore

Hmotnosť meničov

Typ meniča hmotnosť [kg]
UNIFREM 400 000M ÷ 003M 4,2
UNIFREM 400 004M ÷ 005M 4,8
UNIFREM 400 007M ÷ 011M 6,2
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 3 x 380 - 415 V ±10%
Frekvencia nap. napätia: 47 až 63 Hz
Výstupné napätie: 3 x 0 až 100% napájacieho napätia
Výstupná frekvencia: 0 ÷ 500 Hz
Účinnosť meniča: viac ako 98,1 %
Analógové vstupy: 2 analógové programovateľné vstupy možné voľby:0 ÷ 20 mA , 4 ÷ 20 mA , 0 ÷ 10 V , 2 ÷ 10 V pomocné napätie pre potenciometer + 10 V (skratuvzdorné)
Digitálne vstupy: 6 digitálnych programovateľných vstupov
1 digitálny bezpečnostný vstup EN 13849-1 kategória 3
ovládacie napätie programovo voliteľné + 24 V alebo 0 V
Digitálne výstupy: 2 reléové programovateľné výstupy
Analógové výstupy: 2 analógové programovateľné výstupy 0 ÷ 20 mA alebo 4 ÷ 20 mA
Štartovací moment motora: až 200 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča: prúdové preťaženie meniča, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča, výpadok vstupnej a výstupnej fázy
Chladenie: nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): Vstavaný RFI filter do priemyselného prostredia podľa normy STN EN 61000-6-4
Eliminácia vyšších harmonických napätí a prúdov: externá trojfázová tlmivka znižuje harmonické, predlžuje životnosť výkonových kondenzátorov, chráni menič pred prepäťovými špičkami v zmysle ST EN 61800-3
Pracovná teplota okolia: +1 °C až +40 °C ( STN EN 50178 ), v špeciálnom prevedení (opcia) -10 °C až + 40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu: ≤ 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Krytie: IP20 štandardne, v rozvádzačovom prevedení až do IP55
Hore