Záložné zdroje UPS

Priemyselný trojfázový záložný systém, s nepretržitým napájaním

Jedná sa o záložný zdroj typu „online double conversion on-line UPS“. Sériové (priechodzie) UPS Výkonová rada je možná od 4kW do 250 kW, krátkodobé preťaženie na 2x násobok nominálneho prúdu, v prípade požiadavky aj vyššie.

Obsahuje dve konverzie energie:
Výhody:
Nevýhoda:

Paralelný trojfázový záložný systém, s možnými krátkodobými výpadkami

Jedná sa o záložný zdroj veľmi podobný typu „The Line Interactive UPS“. Paralelné zapojenie UPS Výkonová rada je možná od 4kW do 250 kW, krátkodobé preťaženie na 2x násobok nominálneho prúdu, v prípade požiadavky aj vyššie.

Obsahuje len jednu konverzie energie:
Výhody:
Nevýhody:

Správne ukončenie pracovného cyklu

Množstvo aplikácií vzhľadom na svoju technologickú náročnosť, bezpečnosť alebo komfort prevádzky vyžaduje zálohové riešenie pre dokončenie pracovného cyklu pri výpadku elektrickej energie. Meniče frekvencie VONSCH svojou technickou vyspelosťou umožňujú s minimálnymi nárokmi na záložnú energiu optimálne riešiť záložnú prevádzku u rôznych zariadení, napr. pri elektrických vozíkoch, liacich linkách s tavbami, valcovacích linkách a pod.

UPS

Napr. vo výťahovej technike je jednou z moderných koncepcií riešenie automatického núdzového dojazdu kabíny výťahu do najbližšieho poschodia (v prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo pri niektorých poruchových stavoch). Existuje niekoľko spôsobov záložného napájania elektrického pohonu s frekvenčným meničom. Záložný zdroj výťahu musí minimálne po dobu dojazdu do najbližšej stanice napájať riadiaci systém, ovládacie okruhy, meniče frekvencie zdvihu aj dverí a brzdu zdvihu. Ako ekonomicky výhodná sa ukázala koncepcia so zdrojom UPS 230V. Aby však nevznikali ďalšie zbytočné straty energie z batérií štandardného UPS tým, že ich výstupné napätie 230V AC sa opäť usmerňuje a pripája na DC medziobvod meniča frekvencie, vyvinula firma VONSCH optimalizovaný výťahový záložný zdroj UPS-ZZ-325V, 230 V / 1500 až 3000 VA. Zdroj vyrába jednosmerné napätie 325 V pre napájanie meniča zdvihového pohonu s výkonom motora 1 – 2,5 kW a striedavé napätie 230 V pre napájanie meniča pohonu dverí, riadiaceho systému, ostatných riadiacich obvodov a brzdy s nižším výkonom (sumárne do 500 W). Oproti bežným typom UPS dokáže prispôsobiť napätie na výstupe zmenám odberu, čiže poklesy pri impulznom zaťažení vo fáze rozbehu nespôsobia výpadky pohonu. Má zabudované tepelné, nadprúdové a napäťové ochrany.

Meniče frekvencie UNIFREM majú implementovanú špeciálnu funkciu, pri ktorej dokáže menič s motorom pracovať s obmedzenou rýchlosťou aj pri nižšom napätí na jednosmernej zbernici – pri napájaní zo záložného zdroja. Minimalizáciu výkonu zálohového zdroja umožňuje špeciálna funkcia, ktorá pred definitívnym pohybom výťahu krátkodobo odbrzdí brzdu a podľa náznaku pohybu zistí smer pohybu, ktorý je od prevažujúcich gravitačných síl (kabína kontra protizáťaž) energeticky výhodnejší – motor môže byť až v generátorickom chode. Teda s minimálnymi nárokmi na energiu dopraví pasažierov v kabíne do najbližšieho miesta, z ktorého môžu kabínu opustiť.

V prípade ďalších otázok prosím neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.