VONSCH vyvýja a vyrába riešenia pre riadenie striedavých elektrických motorov už od roku 1990. Bohaté skúsenosti nás predurčujú aby sme Vám pomohli vyriešiť akýkoľvek problém.
Ak máte o nejaké riešenie záujem, prípadne máte k problematike nejaké otázky, kontaktujte nás prosím na obchod@vonsch.sk.

Produkty

Frekvenčné meniče
Frekvenčné meniče sú už mnoho rokov neoddeliteľnou súčasťou priemyslu, nakoľko umožnujú veľmi účinné a spoľahlivé riadenie striedavých elektrických motorov. VONSCH vyrába frekvenčné meniče od 0,37 kW do 1400 kW. V prípade že si želáte menič vyššieho výkonu, kontaktujte nás prosím na obchod@vonsch.sk. Súčasťou štandardného výrobného programu sú frekvenčné meniče:
 • UNIFREM - vlajková loď firmy VONSCH, univerzálne, moderné frekvenčné meniče postavené z najlepších prvkov, s bohatou softvérovou výbavou, dostupné v nasledujúcich variantách:
  • UNIFREM 400...M - malé frekvenčné meniče s napájaním 3 x 400 V, pre 400V motory s výkonovým rozsahom 1,1 - 11 kW.
  • UNIFREM 400 - frekvenčné meniče s napájaním 3 x 400 V, pre 400V motory s výkonovým rozsahom 11 - 630 kW.
  • UNIFREM 500 - frekvenčné meniče s napájaním 3 x 400 V, pre 500V motory s výkonovým rozsahom 15 - 200 kW.
  • UNIFREM 690 - frekvenčné meniče s napájaním 3 x 690 V, pre 690V motory s výkonovým rozsahom 315 - 1400 kW.
 • UNIFREM 230E - malé, jednoduché meniče pre 230V motory výkonovom rozsahu 0,55 - 1,5 kW
 • UNIFREM 400E - malé, jednoduché meniče pre 400V motory výkonovom rozsahu 0,75 - 3 kW
 • VQFREM - predchádzajúca generácia frekvenčných meničov VONSCH, ich výroba sa skončila.
UNIFREM 400 UNIFREM 400
Rekuperačné meniče pre 4-kvadrantnú prevádzku
Rekuperačné frekvenčné meniče QUATROFREM, nazývané aj Active Front End, sú taktiež postavené na obľúbenej platforme UNIFREM, na rozdiel od nich majú na vstupnej sieťovej strane riadený usmerňovač ktorý umožňuje obojsmerný tok energie.

Výhody rekuperačných meničov:
 • Možnosť dodávky energie do siete, nielen odber
 • Energia vyrobená pri generátorickom chode je dodávaná do siete - nedochádza k potrebe marenia prebytočnej energie do brzdného odporníka
 • Prúd z alebo do siete má čistý sínusový tvar s THD prúdu menším ako 3%
Nevýhody:
 • Vyššia obstarávacia cena
Svoje hlavné uplatnenie nájde v aplikáciach kde dochádza k veľmi častej, ba až trvalej rekuperácii, kde usporená-rekuperovaná energia vedie k rýchlej návratnosti zariadenia. Sú to najmä lanovky, niektoré zdvihy žeriavov, alebo vo všeobecnosti aplikácie s rýchlostným riadením asynchrónnych generátorov. Ďalšie možnosti uplatnenia sú v prevádzkach, kde sa kladú veľmi prísne požiadavky na odber vyšších harmonických, napr. laboratória, obytné zóny.
Rekuperačné pohony - aplikácie Rekuperačné pohony - aplikácie
Softštarty - zariadenia pre plynulý rozbeh motorov
Softštarty, niekedy nazývané aj softštartéry sú zariadenia na plynulý rozbeh motorov na nominálnu rýchlosť pohonu ako aj na plynulý dobeh motorov pohonov s nízkou zotrvačnosťou, kedy je nutné dané zariadenie ešte pohánať – napr. pri dobehu čerpadiel plynulý a dlhší dobeh odstráni „búchanie“ spätnej klapky. Princíp softštartov je v plynulej zmene napätia (fázové riadenie) počas rozbehu (dobehu), čím sa obmedzí štartovací prúd, ale ako dôsledok sa obmedzí aj moment motora. Preto sa softštarty nehodia pre rozbeh veľkých zotrvačných hmôt a samozrejme sa nehodia na plynulú reguláciu rýchlosti, na to sú určené frekvenčné meniče.
VONSCH vyrába softštart SINAM 400 pre rozbeh motorov 400 V v rozsahu 4-630 kW. V prípade požiadavky dodáme aj 500 Voltovú SINAM 500 alebo 690 Voltovú verziu SINAM 690.
softštarty - aplikácie
Zákazkový vývoj
Ak požadujete meniče mimo štandardného výrobného programu, alebo potrebujete menič s funkciami aké na trhu neviete nájsť, sme pripravení čeliť Vaším výzvam! Na zákaznícke riešenia elektrických pohonov sa špecializujeme už takmer od vzniku spoločnosti. Riešili sme pohony trakčných lokomotív, špeciálnych strojov, obytných a priemyselných výťahov a uspeli sme v mnohých aplikáciách kde naša konkurencia nevedela poskytnúť vhodné riešenie.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek a otázok neváhajte kontaktovať naše technicky zdatné obchodné oddelenie.

Vaše výzvy nás poháňajú vpred!
Sprievodca vyberaním produktu
Pre potreby vytipovania správneho výrobku pre Váš pohon sme spravili Sprievodcu vyberaním produktu. Je to web aplikácia ktorá Vám po zadaní informácií o motore vytypuje správny výrobok VONSCH.

Aplikácie

Čerpadlá
Čerpadlá sú typickou aplikáciou pre frekvenčné meniče, meniče pre čerpadlá nasadzujeme už od prvopočiatku ich výroby vo firme VONSCH. V súčasnosti doporučujeme riadenie čerpadiel pomocou frekvenčných meničov rady UNIFREM a to UNIFREM 400 , UNIFREM 500 a UNIFREM 690 .

Vlastnosti meničov UNIFREM vhodné pre čerpadlá:
 • prúdová limita umožnujúca obmedziť prúd pre spoľahlivé a efektívne riadenie motora čerpadla
 • čerpadlová charakteristika U/f krivky alebo možnosť otvoreného vektorového riadenia pre energetickú minimalizáciu príkonu sústavy
 • veľmi dobrá krátkodobá preťažiteľnosť a celková robustnosť a odolnosť meničov
čerpadlá - aplikácie čerpadlá - aplikácie čerpadlá - aplikácie
Ventilátory
Priemyselné ventilátory sú jednou z najbežnejších aplikácií pre frekvenčné meniče, máme s nimi mnoho skúseností. Riadenie ventilátorov doporujučujeme pomocou frekvenčných meničov rady UNIFREM a to UNIFREM 400 , UNIFREM 500 a UNIFREM 690 .

Vlastnosti meničov UNIFREM vhodné pre ventilátory:
 • prúdová limita umožnujúca obmedziť prúd pre spoľahlivé a efektívne riadenie motora ventilátora
 • nelineárna charakteristika U/f krivky a možnosť otvoreného vektorového riadenia pre energetickú minimalizáciu príkonu sústavy
 • nafázovanie sa na roztočený ventilátor
 • veľmi dobrá krátkodobá preťažiteľnosť a celková robustnosť a odolnosť meničov
ventilátory - aplikácie ventilátory - aplikácie
Žeriavy
VONSCH má bohaté mnohoročné skúsenosti v oblasti regulácie pohonov žeriavov, či už ide o pojazd mostu, mačky alebo zdvihový pohon. V súčasnosti doporučuje riešiť riadenie pohonov žeriavov pomocou frekvenčných meničov rady UNIFREM a to UNIFREM 400, UNIFREM 500 a UNIFREM 690 .

Nasledujúce vlastnosti meničov UNIFREM vhodné pre aplikácie pohonov žeriavov:
 • nastaviteľná S-krivka umožňuje plynulý rozbeh a dobeh mostu a mačky, znižuje rozkývanie bremena
 • moderné vektorové riadenie, jeho nasadenie znižuje preťažovanie pohonov a zároveň znižuje opotrebovanie obloženia bŕzd
 • špeciálne žeriavové funkcie:
  • vstavaná súčinnosť s ovládaním mechanickej brzdy, predstih, oneskorenie, frekvencia brzdy
  • 4 univerzálne, programovateľné koncové spínače, funkcie: spomaľovanie, stop, prejdi dráhu + stop a iné
  • vstavaná funkcia Preťažovák, umožnuje nastaviť maximálny prúd, moment alebo inú ľubovoľnú veličinu, po prekročení sa nedovolí zdvih bremena nahor, iba jeho položenie (jazda nadol).
žeriavy - aplikácie žeriavy - aplikácie žeriavy - aplikácie žeriavy - aplikácie žeriavy - aplikácie
Trakčné pohony
V riešeniach trakčných striedačov čerpá spoločnosť VONSCH dlhoročné skúsenosti najmä z oblasti riadenia a regulácie asynchrónnych motorov. V posledných rokoch sme spolu s partnermi, strojárskymi firmami vyvinuli niekoľko typov banských elektrických lokomotív, ktoré sa úspešne nasadili do baní v Poľsku, Česku, Turecku, Rusku a ďalších krajinách.

Chcete s nami spolupracovať na elektrickom pohone pre Vaše zariadenie? Ak áno, neváhajte nás kontaktovať. A pozrite si aj prezentáciu o našich riešeniach trakčných pohonov.
trakčné pohony - aplikácie trakčné pohony - aplikácie trakčné pohony - aplikácie trakčné pohony - aplikácie
Vysokootáčkové pohony
Na základe požiadaviek trhu na meniče frekvencie pre vysokootáčkové motory pohonov fréz, brúsiek, vretien a podobne sme vyvinuli vysokofrekvenčné meniče frekvencie UNIFREM VF. Jedná sa o špeciálnu hardvérovú aj softvérovú modifikáciu frekvenčných meničov UNIFREM, umožnujúcu výstupnú frekvenciu až do 3000 Hz, pri spínacej frekvencii PWM do 20 kHz.

V prípade akýchkoľvek požiadaviek a otázok neváhajte kontaktovať naše technicky zdatné obchodné oddelenie.
Servosystémy
Existuje mnoho servopohonov používaných v priemysle s rôznymi funkciami pod mnohých výrobcov. Často sa na nás ale naši zákazníci obracajú s požiadavkou na náhradu existujúceho servosystému s asynchrónnym alebo synchrónnym motorom. A vďaka bohatstvu softvérovej výbavy meničov UNIFREM a jeho perifériám je to veľmi často možné. Prípadne, ak potrebujete navrhnúť a implementovať servosystém s naším meničom do svojho zariadenia, radi Vám s tým pomôžeme, od začiatku vývoja po úspešné zakončenie funkčných skúšok.
servosystémy - aplikácie servosystémy - aplikácie