Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok UNIFREM 400.

VQFREM 400 sú moderné meniče frekvencie s vektorovým riadením, sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v technike pohonov s asynchrónnymi motormi napájanými 3 × 400 V do výkonu až 200 kW.

Typový rad VQFREM 400 spĺňa normy a legislatívne predpisy EU:

EMC:
VQFREM splňuje: STN EN 61800-3
Zodpovedá smerniciam ES: 89/336/EHS, 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS, 93/97/EHS
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 394/1999 Z.z., 159/2002 Z.z.,301/2002 Z.z.
Bezpečnosť a zhoda:
VQFREM splňuje: EN 50 178, EN 601 46-1 ÷ 3
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 392/1999 Z.z., 149/2002 Z.z., 303/2002 Z.z.
Vyhovuje smerniciam ES: 73/23EHS, 93/68EHS

VQFREM 400

Obsah:

Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Rozmery meničov
Manuál k meniču
Výkresová dokumentácia
Softvér
Projekčné podklady pre ELCAD

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Výkony a prúdy:

Nominálny vstupný prúd men. InIN :efektívny vstupný prúd meniča ( závisí od cos Φ motora a pod.)
Nom. výstupný prúd meniča:nominálny a zároveň maximálny trvalý výstupný prúd meniča
Výkon motora: doporučený maximálny výkon motora pripojiteľného na výstup meniča ( platí pre motory 4 - pólové )

InQ - nominálny výstupný prúd meniča pre kvadratickú záťaž
InL - nominálny výstupný prúd meniča pre konštantnú záťaž
InL60- maximálny výstupný prúd meniča rovný 1,5 násobku InL po dobu 1 min každých 10 min (platí len pre konštantnú záťaž)
InL2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 2 násobku InL po dobu 2 s každých 15 s (platí len pre konštantnú záťaž)

Typ meniča M ~ kvadratická záťaž M ~ konštantná záťaž
Výkon motora Pnom [kW] Nominál. výstupný prúd meniča InQ [A] Výkon motora Pnom [kW] Nominál. výstup. prúd meniča Inl [A] Maximál. výstupný prúd meniča InL60 [A] Maximál. výstupný prúd meniča InL2[A]
VQFREM 400 005 5,5 14,5 4 10,5 15,7 21
VQFREM 400 007 7,5 18,1 5,5 14,5 21,7 29
VQFREM 400 011 11 24 7,5 18,1 27,1 36,2
VQFREM 400 015 15 33 11 24 36 48
VQFREM 400 018 18,5 40 15 33 49,5 66
VQFREM 400 022 22 47 18,5 40 60 80
VQFREM 400 030 30 63 22 47 70,5 94
VQFREM 400 037 37 76 30 63 94,5 126
VQFREM 400 045 45 90 37 76 114 152
VQFREM 400 055 55 112 45 90 135 180
VQFREM 400 075 75 145 55 112 168 224
VQFREM 400 090 90 176 75 145 217,5 290
VQFREM 400 100 100 195 90 176 264 352
VQFREM 400 110 110 216 100 195 292,5 390
VQFREM 400 132 132 260 110 216 324 432
VQFREM 400 160 160 315 132 260 390 520
VQFREM 400 200 200 396 160 315 472,5 630
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 400 V ± 10%
Frekvencia nap. napätia: 47 - 63 Hz
Sieťový zaťažovací faktor: Cos Φ1N > 0,98
Účinnosť meniča:> 0,975
Výstupná frekvencia:0 Hz - 300 Hz
Riadiaci systém:2 × 32 bit. µP DSP - PWM - HDDiS
Vstupný zadávací analógový signál:0 ÷ 20 mA (165 Ω), 4 - 20 mA (165 Ω), 0 - 10 V, 2 - 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 6 binárnych vstupov pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motor potenciometer, reverz, reset, napätie + 24 V ( skratuvzdorné ), zaťažiť max. 100 mA
Výstup. analógový signál:0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA max. 750 Ω
Štartovací moment motora: až 200 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča:prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča
Chladenie:nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia:< 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia:+1°C ~ +40°C
Skladovacia teplota okolia: -25°C ~ +50°C
Hore

Rozmery meničov

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] hmotnosť [kg]
VQFREM 400 005 ÷ 011 357 175 162 8,4
VQFREM 400 015 ÷ 030 661 275 275 32
VQFREM 400 037 ÷ 075 740 310 315 42
VQFREM 400 090 ÷ 110 1050 395 390 80
VQFREM 400 132 ÷ 200 1200 495 390 115
Hore