Motor Challenge logo

Motor Challenge Programme je európsky dobrovoľný program podporovaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je pomôcť spoločnostiam zlepšiť energetickú účinnosť elektrických pohonov.

VONSCH je jeden z prvých slovenských podnikov, ktorému bol Európskou komisiou priznaný štatút Podporovateľa Motor Challenge. Úlohou podporovateľa je poskytovať podnikom, ktoré využívajú regulované pohony kvalifikované riešenia elektrických pohonov s efektom dosiahnutia úspor. Najväčším priestorom pre dosahovanie úspor elektrickej energie pri využívaní motorov v priemysle je v čerpadlovej a ventilátorovej technike, vzhľadom ku kvadratickému priebehu momentu odstredivého čerpadla resp. ventilátora. Úspory značného rozsahu sú viditeľné najmä v prevádzkach, kde sú vyššie výkony motorov, napr. obehové čerpadlá, napájacie čerpadlá, vzduchové a dymové ventilátory a podobne. Podniky, ktoré by sa mali zaujímať o úspory energie pomocou regulácie motorov sú najmä teplárne, vodárne, podniky s vlastnou firemnou energetikou, podniky s klimatizáciou hál, resp. všetky podniky s väčším množstvom motorov a väčších výkonov. Uvedené podniky vystupujú v rámci tohto programu ako Partner Motor Challenge.