Umelé siete

Umelé siete Umelé siete Umelé siete Umelé siete sú špeciálne zariadenia na prevod striedavého napäťia danej frekvencie a amplitúdy na striedavé napäťie s inou frekvenciou a amplitúdou. Najčastejšie ide o prevod z 230/400V 50Hz, na 110V 60Hz. Zariadenie teda slúži ako napäťový a frekvenčný menič.

Konkrétna umelá sieť je zákaznícky riešená podľa individuálnych požiadaviek, prakticky bez výkonového obmedzenia. V podstate sú dva princípy návrhu: zákazník zadá v rámci požadovaných parametrov aj výkon umelej siete, alebo výkonové parametre sú navrhnuté technikmi VONSCH na základe parametrov konkrétneho zariadenia (napr. počet a typy motorov a inej elektrovýzbroje).

Všetky komponenty generátora sú namontované v rozvádzači s potrebnou elektrovýzbrojou a signalizáciou.

Umelé siete pre testovanie výrobkov pre trh s 60 Hz sieťou

Pre výrobcov elektronických zariadení, ktorí exportujú do krajín s inými parametrami elektrických sietí, ponúkame „UMELÉ SIETE“ – generátory elektrického napätia s frekvenciou 60 Hz, pomocou ktorých môžu testovať exportné výrobky v domácich podmienkach. Umelá sieť je riešená na základe výkonovej elektroniky VONSCH. Obsahuje špeciálny softvér a hardvér. Generátor umelej siete je napájaný z normálnej európskej siete 3 x 400 V, 50 Hz. Jeho výstupné napätie je nastaviteľné v požadovanom rozsahu v zmysle normy pojednávajúcej o dovolenom kolísaní napätia elektrickej siete v exportnej krajine. Výstupné napätie je snímané príslušným snímačom, ktorý je zapojený ako spätná väzba v obvode regulácie výstupného napätia, preto je žiadaná hodnota výstupného napätia dodržovaná bez ohľadu na hodnotu záťaže. Výstupná frekvencia 60 Hz je tiež nastaviteľná v rozsahu požadovaných tolerancií.

"Opačné" umelé siete

Pomerne často riešime aj požiadavky na "opačnú" umelú sieť, pre možnosť prevádzkovať zariadenie vyrobené a navrhnuté v krajinách so sieťou 230/400V 50Hz v podmienkach iných krajín používajúce iné normy sieťového napätia a frekvencie, napr. 60Hz sieť na americkom kontinente. Typický príklad použitia je prevádzkovanie Európskych strojov či iných zariadení v USA a Kanade.

Ostatné použitie umelých sietí

Umelé sieťe sú vhodné na náhradu starších rotačných meničov a generátorov, ktoré už často dosluhujú. Umelé siete je možné navrhnúť a dodať aj na iné - prakticky ľubovoľné frekvencie. Napr. pre skúšky leteckej techniky sú dodávané umelé siete 400 Hz.

V prípade ďalších otázok prosím neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.