UNIKOMPENZATOR 400 je aktívny kompenzátor, regulátor jalového výkonu pre reguláciu účinníku cos φ fotovoltaických elektrární v súlade s požiadavkami prevádzkovateľov distribučnej siete. Udržuje požadovaný účinník prostredníctvom dodávky jalového výkonu induktívneho alebo kapacitného charakteru. Štandardný regulačný rozsah cos φ je 0,95 kapacitný až 0,95 induktívny (cos φ je nastaviteľný účinník celej FVE). Aktívny kompenzátor je možné dodať aj pre iné rozsahy (cos φ 0,9 kapacitný až 0,9 induktívny).

UNIKOMPENZATOR 400 je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného kompenzátora alebo ľubovoľného počtu paralelne radených kompenzátorov na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,4/22 kV.

Hlavné výhody použitia UNIKOMPENZATOR 400:

UNIKOMPENZATOR UNIKOMPENZATOR UNIKOMPENZATOR

Opcie:

Základné technické údaje

  UNIKOMPENZATOR 3F 400/175
Výstup  
Nominálny AC výkon 175 kVA
Nominálny výstupný prúd 250 A

Technické údaje UNIKOMPENZATOR 3f 400

Výstupné napätie 3x 400 V ±10%
Účinnosť ≥ 98 %
Výstupná frekvencia 50 Hz ± 0,5 Hz
cos φ Nastaviteľný od 0,95 kapacitné po 0,95 induktívne (štandardné nastavenie = 1)
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi) Max. 3 % pri In (THDu siete ≤ 1,5%)
RFI filter Zabudovaný vstupný DC a výstupný AC RFI odrušovací filter
Riadiaci systém 32 bit. µP DSP - TI
Komunikácia RS 485, USB, CAN
Komunikačné moduly – opcie Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet, GSM
Vypínací stýkač na výstupe ÁNO
Rýchlosť odopnutia od siete pri poruche siete ≤ 10 ms
Ovládací panel – opcia Grafický, odnímateľný, programovateľný (aj dodávaný výkon)
Analógové vstupy 4 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Analógové výstupy 3 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Reléové výstupy 3 x reléový prepínací, programovateľný
Ochrany prúdové preťaženie, prepäťová ochrana DC vstupov a panelov , prepäťová ochrana na striedavej strane, podpätie v sieti, prepätie v sieti, zemné spojenie na výstupe AC, skrat medzi výstupnými fázami, tepelné prehriatie meniča
Chladenie nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia + 0 °C až + 40 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním)
Skladovacia teplota okolia - 25 °C až + 50 °C
Krytie IP54
STN EN Bezpečnosť EN 50 178
EMC emisie STN EN 61000-6-1,3
Harmonické STN EN 61000 – 3 – 11, STN EN 61000 – 3 – 12
Smernice EHS 2004/108/EEC, 2006/ 95/EEC