FOTO CONTROL 1F 230/375 DC
Naša spoločnosť ukončila výrobu tohto produktu a príslušenstva v roku 2018 a jeho podpora končí k 31.12.2023. Po tomto termíne budeme zabezpečovať pozáručný servis výrobkov iba vo veľmi obmedzenej miere, podľa typu poruchy a dostupných náhradných dielov. Rovnako podpora a poradenstvo pre existujúce aplikácie nebude možné ďalej poskytovať. Ďakujeme za pochopenie.

Cieľom vývojárov VONSCH bolo vyrobiť vysoko spoľahlivý, pravý sínusový menič s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou.

FOTO CONTROL 1f 230/375 DC je striedač pre malé systémy s cieľom pokrytia vlastnej spotreby.

FOTO CONTROL 1f 230/375 DC je určený na premenu jednosmerného elektrického napätia generovaného na svorkách fotovoltického panelu po dopade fotónov na jednofázové sínusové napätie v jednofázovej rozvodnej sieti.

Striedač vyrába jednofázové napätie s amplitúdou 230 V AC a frekvenciou 50 Hz v on-grid prevádzke.

FOTO CONTROL 1f 230/375 DC je schopný práce v širokom rozsahu vstupného napätia – napätia fotovoltických článkov v rozsahu od 200 V DC do 700 V DC.

Výhodou FOTO CONTROL 1f 230/375 DC je nízka hlučnosť, vysoká účinnosť, možnosť integrovania nových perspektívnych funkcií a možnosť rozšírenia na trojfázový systém (prevádzka viacerých striedačov). Softvér potrebný na bezproblémové pripojenie k počítaču je voľne stiahnuteľný v sekcii "podpora" na stránke www.vonsch.sk.

Hlavné výhody použitia FOTO CONTROL 1f 230/375 DC:

Komunikačné možnosti:

TECHNICKÉ ÚDAJE - FOTO CONTROL 1f 230/375 DC

Nominálny trvalý výkon PN = 3300 VA pri teplote okolia TA = 25 °C
Znižovanie výstupného výkonu * Výkon PN je redukovaný so zvyšujúcou sa teplotou okolia
Výstupné napätie 1 x 230V AC ±10%
Tvar výstupného napätia sínusové
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi) Max. 3 % pri nominálnom AC prúde
Výstupná frekvencia 50 Hz ± 2%
Nominálne DC napätie panelov (Unom) 375 V DC
Prevádzkový rozsah DC napätia 200-700 V DC
Nominálny vstupný prúd DC pri Unom 9,2 A
Nominálny výstupný prúd AC 14,4 A
RFI filter Vstavaný vstupný DC RFI filter a výstupný AC RFI filter
Riadiaci systém DSP Texas Instruments
Komunikácia Modbus RTU – RS485
Výstupné výkonové relé ÁNO
Rýchlosť vypnutia pri poruche spĺňa normu DIN VDE 0126-1-1
Rozmery striedača š x v x h, hmotnosť 254 x 500 x 145 mm, 9.8 kg
Displej grafický
Maximálna / Euro / MPPT účinnosť 97% / 96% / >99%
Ochrany Prúdové preťaženie, Ochrany podpätie, prepätie , skrat na AC strane , tepelné prehriatie striedača
Chladenie Vlastné chladenie vzduchom, vstavaným ventilátorom v prípade potreby
Nadmorská výška dovoleného nasadenia ≤ 1000 m.n.m, redukcia výkonu o 1 % na každých 100 m nad 1000 m.n.m. Prevádzka v nadmorských výškach od 0 do 2500 m.n.m.
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia TA + 2 °C do + 55 °C     * (+25 °C –> 3300 VA, +40 °C –> 2500 VA , +55 °C –> 1500 VA)
Krytie IP23 (OPTION IP43)
Skladovacia teplota okolia - 20 °C ~ + 70 °C
STN EN Bezpečnosť: EN 50178, EMC emisie: EN 61000-6-3
EMC imunita: EN 61000-6-1 Harmonické: EN 61000–3–11, EN 61000–3–12
Smernice EHS 2004/108/EEC, 2006/ 95/EEC

Príslušenstvo

RM GRID MONITOR

RM GRID MONITOR je zariadenie pre invertory FOTO CONTROL 1f slúžiace na merania napätia a prúdu v bode pripojenia elektrárne do distribučnej siete. RM GRID MONITOR
Funkcie RM GRID MONITOR
Fyzicky sa obvod merania RM GRID MONITOR inštaluje do domového rozvádzača. Pri zapojení striedača s rozširovacím modulom RM GRID MONITOR sa meria výkon a tok energie na prívode do objektu. Podľa toho, ako sa výkon mení je možné veľmi efektívne a bez prerušenia dodávky energie do domu regulovať výkon hybridného meniča. Striedač je okrem AC strany pripojený AC aj na zdroj energie (batéria 48V). Podľa aktuálneho odberu a toku energie do objektu sa nastavuje výkon hybridného striedača tak, aby bol maximálne využitý podiel FV energie a tiež, aby sa táto energia nedodávala do verejnej distribučnej siete (nulová výroba).


RM-WEBi

Rozširovací modul RM-WEBi sa pripája k striedačom FOTO CONTROL 1f a solárnym nabíjačkám FOTO CHARGER a zabezpečuje vizualizáciu údajov zo striedačov cez www stránku v lokálnej sieti. Webová stránka je kompatibilná s najpoužívanejšími prehliadačmi. Stránku je možné zobraziť aj na mobilných zariadeniach. RM-WEBi Pre prístup na stránku z internetu je potrebné zabezpečiť u poskytovateľa internetu alebo správcov verejnú IP adresu (PUBLIC IP ADDRESS) a nakonfigurovať presmerovanie v miestnom smerovači (Router).
Vlastnosti
Funkcie


Spojitý sínusový regulátor výkonu SRVS 10/230AC


SRVS 10/230AC Pre potreby využitia prebytočného výkonu z fotovoltickej elektrárne sme vyvinuli spojitý regulátor výkonu SRVS 10/230. Pomocou neho je možné distribuovať nevyužitý výkon - prebytok z panelov, a použiť ho na napájanie vykurovacích telies ako špirály bojlera alebo elektrického radiátora.
Hlavnou výhodou tohto reglátora výkonu je spojitý, sínusový priebeh napätia, čím je eliminované rušenie do siete alebo okolitých zariadení. Spojitý regulátor umožňuje optimálne využiť váš fotovoltický systém.

ON-GRID, vlastná spotreba + spojitý regulátor
Technické údaje:
Rozmery: š x v x h = [104 x 139 x 250] mm
Nominálny prúd: IN=10A
Nominálny výkon: PN=2150W
Ovládanie: Analógový signál (2-10VDC)
Vstupné napätie: 1x230V~AC , 50Hz (STRIEDAČ)
Výstupné napätie: Regulované 1x0-230V~AC (sínusové), 50Hz (VYKUROVACIE TELESO)


Spojitý regulátor výkonu SRV 10/230AC


SRV 10/230AC SRV 10/230AC Elektronický spojitý regulátor výkonu SRV 10/230AC je používaný na napájanie elektrickej odporovej záťaže, napr. ohrev úžitkovej vody v elektrických akumulačných ohrievačoch (bojleroch) pomocou odporových vykurovacích telies, alebo na podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie odporovými drôtmi. SRV 10/230AC umožňuje regulovať striedavé AC napätie pri zachovaní vysokej účinnosti a nízkeho rušenia do siete. Napájacie napätie pre SRV 10/230AC je privedené z výstupu striedača. Takto je možné vyťažiť maximum energie z fotovoltických panelov pri súčasnej požiadavke distribučných spoločností nulovej dodávky energie do siete.
Technické údaje:
Rozmery: š x v x h = [104 x 139 x 250] mm
Nominálny prúd: IN=10 A
Nominálny výkon: PN=2200W
Ovládanie: Analógový signál (2-10VDC)
Vstupné napätie: 1x230V~AC , 50Hz (STRIEDAČ)
Výstupné napätie: Regulované 1x0-230V~AC, 50Hz (VYKUROVACIE TELESO)


Prospekt

Prospekt v PDF na stiahnutie.