4-kvadrantný rekuperačný menič frekvencie

QUATROFREM 400 QUATROFREM 400 QUATROFREM 400 QUATROFREM 400

QUATROFREM je rodina 4-kvadrantných meničov VONSCH. Tieto meniče umožnujú obojsmerný tok energie medzi sieťou a motorom. Navyše odber zo siete je na rozdiel od bežných meničov sínusový, s nastaviteľným účinníkom.

QUATROFREM odstraňuje najväčší „nedostatok“ všetkých štandardných meničov frekvencie – odber vyšších harmonických prúdov z napájacej sústavy. QUATROFREM odberá prakticky len 1. harmonickú a tak s prevahou spĺňa normu STN EN 61000-3-12, ktorú žiadny „klasický“ menič frekvencie splňiť nedokáže.

QUATROFREM zabezpečuje pri generátorickom chode motora rekuperáciu vzniknutej energie do napájacej elektrickej siete. K najvýhodnejšiemu využitiu patria prevádzky, kde v priebehu činnosti pohonu dochádza k pomerne častému a energeticky výraznému generátorickému chodu pohonu. Oproti štandardnému meniču, ktorý energiu vzniknutú pri generátorickom chode mení na teplo v pripojenom odporníku, QUATROFREM sa správa neporovnateľne ekonomickejšie. Ideálnou oblasťou pre aplikáciu rekuperačného meniča je použitie na zdvihových pohonoch žeriavov a výťahov. Energetické výhody budú značné pri aplikáciách, kde marenie brzdnej energie do brzdného odporníka spôsobuje nežiadúce prehrievanie okolia. QUATROFREM vyšších výkonov je predurčený aj pre použitie vo veterných elektrárňach. V prípadoch, kde je dominantná požiadavka na minimálny odber vyšších harmonických je vhodné použiť QUATROFREM aj v prípadoch, kde nedochádza k rekuperácii energie.

QUATROFREM reguluje aj cos φ a oproti niektorým iným štvorkvadrantným meničom má prednosť v tom, že umožňuje užívateľovi v malom rozsahu nastavovať želanú hodnotu cos φ (0,95 – 1), a tým skompenzovať kapacitnú povahu ostatných odberov zo siete.

QUATROFREM udrží svoje výstupné napätie na nominálnej hodnote aj pri poklese napájacieho napätia od 15%. To umožňuje udržanie nominálneho výkonu pohonu aj pri uvedenom poklese napätia a udržuje hladký priebeh momentu motora aj pri kolísaní napätia. Pri nominálnej hodnote napájacieho napätia dokáže QUATROFREM zvýšiť výstupné napätie o 10%, čo umožní zvýšiť výkon motora o 10%.

Hore

Technické údaje

Napájacie napätie: 3 x 400 V, + 10%, -15%
Frekvencia nap. napätia: 47 - 63 Hz
Krytie: IP43 ÷ IP54

Typ meniča M ~ kvadratická záťaž Nominálny vstupný prúd meniča InIN [A]
Výkon motora Pmot [kW] Nominálny výstupný prúd meniča Inout [A]
QUATROFREM 400 011 11 24 18
QUATROFREM 400 015 15 33 24
QUATROFREM 400 018 18.5 40 29
QUATROFREM 400 022 22 47 35
QUATROFREM 400 030 30 63 47
QUATROFREM 400 037 37 76 58
QUATROFREM 400 045 45 90 70
QUATROFREM 400 055 55 112 86
QUATROFREM 400 075 75 145 117
QUATROFREM 400 090 90 176 140
QUATROFREM 400 110 110 216 171
QUATROFREM 400 132 132 260 205
QUATROFREM 400 160 160 315 249
QUATROFREM 400 200 200 396 311
V prípade že požadujete menič podobného typu alebo zamerania, ale mimo rozsah uvedený v tabuľke, prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie.
Obr. 1. Priebehy vstupných prúdov 
            (merané pri nominálnom zaťažení)
Obr. 1. Priebehy vstupných prúdov (merané pri nominálnom zaťažení)