GSE CONTROL 400 GSE CONTROL 400 GSE CONTROL 400 GSE CONTROL 400

Je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov priamo do siete, alebo na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora 0,4/XX kV.

GSE CONTROL 400 slúži ako paralelný záložný zdroj (UPS) pre 400V trojfázovú napájaciu sústavu. Pomáha vykryť strednodobé a dlhodobé vypadky elektrickej energie. VONSCH GSE CONTROL 400 je ideálny produkt pre ochranu záťaží v podnikoch v rôznych odvetviach ako:

Hlavné výhody

Vlastnosti

Popis prevádzky

Počas pripojenej siete zariadenie udržuje pracovné napätie batérie, prípadne ich dobíja. Zariadenie zároveň monitoruje prevádzkové a celkové stavy batérie (Battery management system). Po výpadku napájania v sieti obsluha odpojí sieťový stýkač a zapne zariadenie GSE CONTROL 400, ktoré začne dodávať zálohovú energiu. Potrebná energia prúdi z batérií do záťaže. Po vrátení napájania obsluha vypne zariadenie GSE CONTROL 400 a nahodí sieťový stýkač .

Základné technické údaje

  GSE CONTROL 400 / 100 GSE CENTRAL 400 / 125
AC Výstup    
Nominálny AC výkon 100 kVA 125 kVA
Nominálny výstupný prúd 145 A 180 A
Maximálny výstupný prúd 217 A (2 s) 270 A (2 s)
DC Vstup    
Nominálny vstupný prúd pri UBATnom UBATNOM = 650 VDC UBATNOM = 650 VDC
Dovolený rozsah vstupného napätia UBATmin = 620 VDC
UBATmax = 680 VDC
UBATmin = 620 VDC
UBATmax = 680 VDC
Nominálny vstupný prúd 164 A 205 A

Technické údaje

Výstupné napätie 3x 400 V ±10%
Účinnosť ≥ 96.5 %
Výstupná frekvencia 50 Hz ± 0,5 Hz
cos φ Nastaviteľný od 0,9 kapacitné po 0,9 induktívne (štandardné nastavenie = 1)
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi) Max. 3 % pri In (THDu siete ≤ 1,5%)
RFI filter Zabudovaný vstupný DC a výstupný AC RFI odrušovací filter
Riadiaci systém 32 bit. µP DSP - TI
Komunikácia RS 485, USB, CAN
Komunikačné moduly – opcie Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet, GSM
Vypínací stýkač na výstupe ÁNO
Rýchlosť odopnutia od siete pri poruche siete ≤ 10 ms
Ovládací panel – opcia Grafický, odnímateľný, programovateľný
Analógové vstupy 4 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Analógové výstupy 3 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Reléové výstupy 3 x reléový prepínací, programovateľný
Ochrany prúdové preťaženie, prepäťová ochrana DC vstupov a panelov , prepäťová ochrana na striedavej strane, podpätie v sieti, prepätie v sieti, zemné spojenie na výstupe AC, skrat medzi výstupnými fázami, tepelné prehriatie meniča
Chladenie nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia + 0 °C až + 40 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním)
Skladovacia teplota okolia - 25 °C až + 50 °C
Krytie IP54
STN EN Bezpečnosť EN 50 178
EMC emisie STN EN 61000-6-1,3
Harmonické STN EN 61000 – 3 – 11, STN EN 61000 – 3 – 12
Smernice EHS 2004/108/EEC, 2006/ 95/EEC

Zdieľaj túto stránku