Vážení obchodní priatelia,
Pripravili sme pre Vás zaujímavé témy školení, doplnené krátkou prezentáciou našej firmy. Všetky školenia sú pripravené s dôrazom na úspory a efektivitu výroby využívaním regulácie elektrických pohonov. Veríme, že čas strávený na školení pomôže nielen k dobrej komunikácii medzi nami, ale hlavne pomôže v odbornom raste Vás i Vašich pracovníkov. V prípade požiadavky na špeciálne témy z oblasti regulácie pohonov, ktoré nie sú v našej ponuke nás neváhajte kontaktovať.
Tešíme sa na stretnutia s Vami!

Výhody školení VONSCH:

Prihlášku môžete vyplniť aj tu... alebo poslať požiadavku e-mailom na marketing@vonsch.sk , kde následne spolu s Vami vytypujeme školenie priamo pre Vás.

Základný program:

1 Predstavenie VONSCH – výkonová elektronika, elektrické pohony

2 Vzdelávacie a praktické školenia

2.1 Nové trendy v pohonoch, úspory pomocou pohonov riadených výkonovou elektronikou

Určené pre pracovníkov pracujúcich s pohonmi (teoreticky aj prakticky) na rozšírenie a prehĺbenie vedomostí v obore, vhodné aj pre manažérov rozhodujúcich o výbere zariadení z oblasti pohonov a energetiky, technikov, revíznych technikov, projektantov. Informuje o výhodách výberu jednotlivých typov regulácie pohonov, učí predvídať možné širšie súvislosti s nasadením a modernizáciou regulácie pohonov, hľadať možnosti úspor v širších súvislostiach, navádza na nové spôsoby uvažovania v teórii a praxi pohonov, na konkrétnych príkladoch z praxe ukazuje možnosti a výšku úspor, resp. návratnosť investícií, eliminuje riziká práce s frekvenčnými meničmi, upozorní na súvisiace normy. Predpokladaná dĺžka školenia: podľa dohodnutého rozsahu a hĺbky.

2.2 Praktické školenia obsluhy a údržby – práca na modeloch

Určené pre pracovníkov ktorí pracujú s pohonmi, aby sa mohli prakticky oboznámiť s výhodami nasadenia frekvenčných meničov VONSCH, zvládli jednoducho teóriu i prax nastavovania, jednoduchú diagnostiku porúch a odhaľovanie možných širších súvislosti s poruchou zariadenia, keď elektronika len signalizuje chybu zariadení. Vhodné aj pre revíznych technikov a projektantov. Predpokladaná dĺžka školenia: 2 až 5 hod – resp. pružne podľa dohodnutého rozsahu alebo záujmu.

2.3 Školenie z ďalších produktov VONSCH

V prípade záujmu je po dohode možné previesť školenie aj z ďalších odborov výrobného programu VONSCH