GSE COMP 400 GSE COMP 400 GSE COMP 400 GSE COMP 400

Je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov priamo do siete, alebo na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora 0,4/XX kV.

Striedače GSE COMP neumožňujú ostrovnú prevádzku.

GSE COMP 400 slúži ako batériový obojsmerný striedač pre 400V trojfázovú sústavu. GSE COMP je ideálny produkt na nasledovné:

Vlastnosti

Základné technické údaje

  GSE COMP 400 / 10 GSE COMP 400 / 20 GSE COMP 400 / 33 GSE COMP 400 / 50 GSE COMP 400 / 100 GSE COMP 400 / 125
AC Výstup            
Nominálny AC výkon Pnom 10 kVA 20 kVA 33 kVA 50 kVA 100 kVA 125 kVA
Nominálny výstupný prúd Inom 14,5 A 29 A 48 A 73 A 145 A 180 A
Maximálny výstupný prúd Imax (2s každých 30s) 21,25 A 43,5 A 72 A 109 A 217 A 270 A
DC Vstup            
Nominálne vst. napätie UBATnom 750 VDC 750 VDC 750 VDC 750 VDC 750 VDC 750 VDC
Min. vst. napätie UBATmin 630 VDC 630 VDC 630 VDC 630 VDC 630 VDC 630 VDC
Max. vst. napätie UBATmax 835 VDC 835 VDC 835 VDC 835 VDC 835 VDC 835 VDC
Nominálny vstupný prúd IINnom (pri UBATnom ) 16,4 A 33 A 55 A 82 A 164 A 205 A
Rozmery (š x v x h) 600x800x350 mm 600x1100x400 mm 800x1300x500 mm 800x1800x600 mm 800x1800x600 mm 800x1800x600 mm
Hmotnosť 75 kg 150 kg 200 kg 240 kg 300 kg 300 kg

Technické údaje

Výstupné napätie 3x 400 V ±10%
Účinnosť ≥ 97.5 %
Výstupná frekvencia 50 Hz ± 0,5 Hz
cos φ Nastaviteľný od 0,9 kapacitné po 0,9 induktívne (štandardné nastavenie = 1)
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi) Max. 3 % pri In (THDu siete ≤ 1,5%)
RFI filter Zabudovaný vstupný DC a výstupný AC RFI odrušovací filter
Riadiaci systém 32 bit. µP DSP - TI
Komunikácia RS 485, USB, CAN
Komunikačné moduly – opcie Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet, GSM
Vypínací stýkač na výstupe ÁNO
Rýchlosť odopnutia od siete pri poruche siete ≤ 10 ms
Ovládací panel – opcia Grafický, odnímateľný, programovateľný
Analógové vstupy 4 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Analógové výstupy 3 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Reléové výstupy 3 x reléový prepínací, programovateľný
Ochrany prúdové preťaženie, prepäťová ochrana DC vstupov a panelov , prepäťová ochrana na striedavej strane, podpätie v sieti, prepätie v sieti, zemné spojenie na výstupe AC, skrat medzi výstupnými fázami, tepelné prehriatie meniča
Chladenie nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia + 0 °C až + 40 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním)
Skladovacia teplota okolia - 25 °C až + 50 °C
Krytie IP54
STN EN Bezpečnosť: EN 50178
Kvalita siete: STN EN 50160
EMC emisie: STN EN 61000-6-2,4, STN EN 55011
Harmonické: STN EN 61000–3–11, STN EN 61439-1,2
Smernice EHS 2014/35/EEC, 2014/ 30/EEC, 2011/65/EEC, 2015/863/EEC