Prečo to robíme?

Chceme vytvoriť z nášho mesta, regiónu či krajiny lepšie miesto pre život spolu s ľuďmi a pre ľudí, ktorí majú potrebu a vášeň meniť, meniť energiu. Samozrejme hovoríme predovšetkým o elektrickej energii, jej výrobe, distribúcii, úschove, spotrebe a premene.

Veríme tomu, že sa oplatí slušne a otvorene komunikovať s našimi zamestnancami aby sme spoločne a rovnako mohli komunikovať s našimi obchodnými partnermi, pretože nám záleží na vzájomnej dôvere. Veríme tomu, že s našimi ľuďmi aj my dokážeme uchopiť špičkové technológie a vytvárať produkty, ktoré majú pečať našich 30 ročných skúseností.

Silný, vyrovnaný a relatívne malý tím odborníkov a nadšencov pre progresívne technológie, ktorý cieľavedome budujeme, si dokáže k technickému problému vytvoriť tesnú, vysokokvalifikovanú a kompetentnú väzbu, a sídli pod jednou strechou. Tým pádom sa vie efektívne a agilne venovať aj menším projektom a zmysluplne, rýchlo reagovať na požiadavky na podporu zákazníkov.

Nie na všetky technické problémy je možné kúpiť riešenie od veľkých medzinárodných producentov . Niektoré situácie si vyžadujú individuálny špecifický komplexný prístup a my sme tu preto, aby sme takéto riešenia našli a ponúkli. Vždy máme pritom na vedomí vysokú kvalitu, zmysluplnosť a efektivitu riešení.

Ako to robíme?

V srdci Slovenska uprostred hôr máme príležitosť pracovať v tom najkvalitnejšom životnom prostredí a práve preto nám veľmi záleží na tom, aby sme ho čo najmenej zhoršovali.

Preto s rozvahou tvoríme riešenia v oblasti zelených energií. Výsledky našich kalkulácii nie sú orientované na umelú podporu predaja našich výrobkov, ale berú do úvahy pravdivé skutočnosti, nech sú akékoľvek.

Pracujeme na svojom zlepšovaní, na zlepšovaní našich výrobkov a riešení, tak aby sme tým pomohli uskutočniť zámery našich zákazníkov a partnerov.

Záleží nám na kvalite. Všetky výrobky sú navrhované podľa najprísnejších technických kritérií tak, aby napĺňali tie najvyššie očakávania. Rozmýšľame o tom, ako dosiahnuť dlhodobú perspektívu a dlhú životnosť pre naše výrobky, o čom svedčí, že mnohé naše výrobky z 90tich rokov ešte stále fungujú a prinášajú svojim majiteľom osoh. Aktívne budujeme procesy na udržanie vysokej kvality našich výrobkov a služieb.

My naše produkty vyvíjame až do štádia aby sme ich mohli „milovať", to znamená že ich dokonale poznáme, aj ich plusy a mínusy. A keď im hľadáme uplatnenie, tak myslíme na to aby im „bolo dobre“, lebo nám na nich záleží.

S rozvahou tvoríme riešenia v oblasti zelených energií, pre šetrné využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako je slnko a voda. Pomáhame formovať spôsob akým uvažujeme o elektrine a budúcnosti energetiky, akým spôsobom je možné sa postarať o svoje potreby, o životné prostredie, krajinu, v ktorej žijeme, a ktorú milujeme.

Čo robíme?

Predmetom nášho záujmu je elektrická energia a jej efektívne riadenie na strane výroby, distribúcie či ukladania a zároveň aj na strane spotreby v oblasti elektrických pohonov. VONSCH vykrýva priestor na globálnom trhu, ktorý sa otvára, keď sú zákazníci postavení pred riešenie špecifických technických problémov, ktoré vyžadujú individuálny prístup kompetentného, kvalifikovaného tímu ľudí, pre ktorých sú tieto témy vášňou a vzájomná spolupráca je radosťou.

Integrácia špecializovaných riešení v oblasti pohonov, sieťových striedačov a inej výkonovej elektroniky s využitím najmodernejších prvkov aizácie v kombinácii s VONSCH výrobkami, v ktorých poznáme každú súčiastku hardvéru a každý riadok softvéru. Vieme tak vytvárať riešenia nielen štandardizované ale aj šité na mieru pre nášho zákazníka.

Vytvárame výrobky a riešenia využiteľné pre:

Ikony VONSCH

Čo je víziou VONSCH do budúcnosti?

Vyvinúť unikátnu vnútrofiremnú kultúru budúcnosti s rešpektom k elektrickej energii, jej výrobe, distribúcii, úschove a spotrebe, s rešpektom k ľuďom, partnerom a s rešpektom k životnému prostrediu.

Vybudovať a udržať kompaktné lokálne prostredie s vynikajúcimi ľuďmi a podmienkami pre vznik a rozvoj vlastných produktov, ktoré umožnia tesnú, vysokokvalifikovanú a kompetentnú väzbu k technickej podstate riešení v oblasti výkonovej elektroniky.

Pracovať tak, aby stopa na životnom prostredí bola čo najnižšia. Riadiť sa princípmi šetrnosti a ekologickosti v celom procese nášho fungovania. Uvedomujeme si, že vybudovanie a udržanie takéhoto prostredia závisí hlavne na kvalitných a zanietených ľuďoch. Preto sa vo VONSCH intenzívne zaujímame o svojich ľudí, o ich vzdelávanie, zlepšovanie jemných zručností, pohyb, zdravie, budovanie lepších medziľudských vzťahov, ale samozrejme aj zlepšovanie technických a počítačových zručností, a aj spoluprácu s vzdelávacími inštitúciami -v procese vzdelávania odborníkov v elektrotechnike chceme byť aktívnym regionálnym hráčom.

Vytvárať zisk pre plánované ciele. Sme expertmi vo svojej oblasti, udržujeme výbornú úroveň odborných znalostí svojich zamestnancov.

Vyvíjať vlastné VONSCH technológie a poskytovať podporu našim riešeniam a ich užívateľom. A vďaka našej filozofii, výrobkom, riešeniam a službám, bude prechod na obnoviteľné zdroje energie stále jednoduchším a dostupnejším pre každého.