Traction drive V riešeniach trakčných striedačov čerpá spoločnosť VONSCH dlhoročné skúsenosti najmä z oblasti riadenia a regulácie asynchrónnych motorov. Technické riešenie trakčných striedačov vychádza z moderného vektorového riadenia motorov. Napájanie je riešené buď z trakčných akumulátorových batérií alebo z jednosmerného trolejového vedenia. Hardvérové obvody striedačov sú preto prispôsobené pre zvýšený výskyt rušivých signálov v napájacej sústave. Samozrejmosťou je brzdná prevádzka motorov a chod motorov nad synchrónne otáčky motorov. Súčasťou elektrovýzbroje sú aj pomocné obvody trakčných zariadení ako napríklad: regulácia pieskovačov, hydrauliky, nabíjačky batérií pomocných obvodov a pod. Pracovníci VONSCH vyvinuli aj špeciálny riadiaci systém s bohatými možnosťami využitia v trakčných aplikáciách.

Už „historické“ sú riešenia elektropohonu prvého slovenského elektromobilu „LEA“ a elektrovozíkov MVA. Jednou z posledných aplikácií trakčných striedačov bola realizácia pohonov pre banské lokomotívy.

Trakčné pohony spolu s príslušenstvom sú navrhnuté a vyrobené presne podľa požiadaviek zákazníka.

V prípade ďalších otázok prosím neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.