Odborný tím VONSCH organizuje podľa požiadaviek a podľa potreby odborné školenia pre zákazníkov. Okrem vlastných školení sa inžinieri VONSCH zúčastňujú vybraných školení a konferencií, kde prezentujú vybranú odbornú problematiku.

Aktuálne

Zistite, prečo nám účastníci školení najčastejšie píšu : „Ďakujeme.... Vaše školenia sú úplne iné...“

Ďakujeme účastníkom jarných školení na témy: Využitie frekvenčných meničov a výkonovej elektroniky VONSCH z pohľadu úspor energie a Princíp činnosti frekvenčných meničov, vplyvy prevádzky výkonovej elektroniky na rozvodnú sieť a ich eliminácia. Kvôli vysokému pracovnému vyťaženiu plánujeme verejné odborné školenie až na jeseň, ale školenia pre podniky pokračujú. Zaujali Vás témy? Vyplňte si prihlášku, nakoľko sa nám na predošlých úspešných školeniach osvedčila práca v malých skupinkách. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Ilustračné foto zo školenia

Štartujeme novú sériu školení. Urobíme všetko pre to aby sme sa Vám prispôsobili.

Hlavné témy školení: V prípade záujmu prosím vyplňte kontaktný formulár, alebo nás kontaktujte priamo na marketing@vonsch.sk.

Archív

V dňoch 27.5 až 4.6. sa v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave konali odborné semináre pod záštitou Slovenského elektrotechnického zväzu, kde naši inžinieri zaujali elektrotechnikov prednáškou - Problematika nasadzovania meničov frekvencie, pôsobenie na napájaciu sieť a kompenzácie vyšších harmonických s živou diskusiou a riešením konkrétnych problémov. Zúčastnených zaujali aj konkrétne príklady vyčíslenia energetických úspor a s tým spojenej návratnosti investícií, ktorá je najmä v energetike aj v čase krízy viac než zaujímavá.

Odborné školenie pre zákazníkov VONSCH, Krpáčovo
Dňa 15. mája sa konalo odborné školenie pre zákazníkov VONSCH na horskom hoteli Polianka.
Školenie Polianka

Konferencia ASENEM
V dňoch 6. – 7. 11. sa v Považskej Bystrici konala 31. KONFERENCIA PRIEMYSELNÝCH ENERGETIKOV, kde sme sa zúčastnili s prednáškou na tému Pohony v energetike. Účastníkov zaujala najmä novinka QUATROFREM a možnosti úspor pomocou riešení s frekvenčnými meničmi VONSCH.
Prednáška zo školenia

Školenie pre užívateľov frekvenčných meničov v teplárni
Dňa 15.11. sme realizovali technické školenie pre užívateľov priamo v prevádzke teplárne.

VONSCH na medzinárodnom sympóziu Elektroenergetika v Tatrách
Keďže k téme elektroenergetika máme čo povedať, zúčastnili sme sa na medzinárodnom Sympóziu Elektroenergetika 2007 v Starej Lesnej, organizovanom Technickou univerzitou v Košiciach. Počas troch dní sa vystriedalo v štyroch sekciách okolo 120 prednášajúcich zo Slovenska, Čiech, Ruska, Poľska, Bulharska a iných európskych krajín. My sme prostredníctvom prednášky poukázali na možnosti dosahovania energetických úspor používaním frekvenčných meničov v energetike a na možnosti eliminácie nežiaducich vplyvov vyšších harmonických prostredníctvom našich riešení.
Elektroenergetika 2007

Sympózium Elektroenergetika 2007
19.-21.9.2007 Stará Lesná
IV. Medzinárodné sympózium organizuje FEI TUKE. VONSCH sa zúčastní s prednáškou na tému "Riešenie vplyvu vyšších harmonických pri používaní frekvenčných meničov".

Zdieľaj túto stránku