Odborný tím VONSCH organizuje podľa požiadaviek a podľa potreby odborné školenia pre zákazníkov. Okrem vlastných školení sa inžinieri VONSCH zúčastňujú vybraných školení a konferencií, kde prezentujú vybranú odbornú problematiku.

Aktuálne

Zistite, prečo nám účastníci školení najčastejšie píšu : „Ďakujeme.... Vaše školenia sú úplne iné...“

Najnovšie témy: Využitie frekvenčných meničov a výkonovej elektroniky VONSCH z pohľadu úspor energie a Princíp činnosti frekvenčných meničov, vplyvy prevádzky výkonovej elektroniky na rozvodnú sieť a ich eliminácia pokračujú. Zaujali Vás témy? Vyplňte si prihlášku, nakoľko sa nám na predošlých úspešných školeniach osvedčila práca v malých skupinkách. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Ilustračné foto zo školenia

Štartujeme novú sériu školení. Urobíme všetko pre to aby sme sa Vám prispôsobili.

Hlavné témy školení: V prípade záujmu prosím vyplňte kontaktný formulár, alebo nás kontaktujte priamo na marketing@vonsch.sk.
Konferencia ENEF 21.-23. októbra sa koná 8. ročník medzinárodnej konferencie "enef '08" s podtitulom „Energetická efektívnosť a zelená energia – príspevky k stabilite dodávok energie“. Konferencia má okrem iného za cieľ prezentovať súčasné poznatky a metódy na zefektívňovanie využívania energie a k naplneniu tohto cieľa určite prispeje odborná prednáška VONSCH "Optimalizácia spotreby elektriny modernizáciou pohonov technologických zariadení".

Archív

V dňoch 27.5 až 4.6. sa v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave konali odborné semináre pod záštitou Slovenského elektrotechnického zväzu, kde naši inžinieri zaujali elektrotechnikov prednáškou - Problematika nasadzovania meničov frekvencie, pôsobenie na napájaciu sieť a kompenzácie vyšších harmonických s živou diskusiou a riešením konkrétnych problémov. Zúčastnených zaujali aj konkrétne príklady vyčíslenia energetických úspor a s tým spojenej návratnosti investícií, ktorá je najmä v energetike aj v čase krízy viac než zaujímavá.

Odborné školenie pre zákazníkov VONSCH, Krpáčovo
Dňa 15. mája sa konalo odborné školenie pre zákazníkov VONSCH na horskom hoteli Polianka.
Školenie Polianka

Konferencia ASENEM
V dňoch 6. – 7. 11. sa v Považskej Bystrici konala 31. KONFERENCIA PRIEMYSELNÝCH ENERGETIKOV, kde sme sa zúčastnili s prednáškou na tému Pohony v energetike. Účastníkov zaujala najmä novinka QUATROFREM a možnosti úspor pomocou riešení s frekvenčnými meničmi VONSCH.
Prednáška zo školenia

Školenie pre užívateľov frekvenčných meničov v teplárni
Dňa 15.11. sme realizovali technické školenie pre užívateľov priamo v prevádzke teplárne.

VONSCH na medzinárodnom sympóziu Elektroenergetika v Tatrách
Keďže k téme elektroenergetika máme čo povedať, zúčastnili sme sa na medzinárodnom Sympóziu Elektroenergetika 2007 v Starej Lesnej, organizovanom Technickou univerzitou v Košiciach. Počas troch dní sa vystriedalo v štyroch sekciách okolo 120 prednášajúcich zo Slovenska, Čiech, Ruska, Poľska, Bulharska a iných európskych krajín. My sme prostredníctvom prednášky poukázali na možnosti dosahovania energetických úspor používaním frekvenčných meničov v energetike a na možnosti eliminácie nežiaducich vplyvov vyšších harmonických prostredníctvom našich riešení.
Elektroenergetika 2007

Sympózium Elektroenergetika 2007
19.-21.9.2007 Stará Lesná
IV. Medzinárodné sympózium organizuje FEI TUKE. VONSCH sa zúčastní s prednáškou na tému "Riešenie vplyvu vyšších harmonických pri používaní frekvenčných meničov".