VONSCH professional team organizes the training courses according to the requirements and the needs of the customer.

Actual

We are starting a new series of lectures and trainings. We will do our best to adapt to your requirements.

Main topics of lectures: If interested, please fill our contact form, or contact us directly by e-mail marketing@vonsch.sk.
Konferencia ENEF 21.-23. októbra sa koná 8. ročník medzinárodnej konferencie "enef '08" s podtitulom „Energetická efektívnosť a zelená energia – príspevky k stabilite dodávok energie“. Konferencia má okrem iného za cieľ prezentovať súčasné poznatky a metódy na zefektívňovanie využívania energie a k naplneniu tohto cieľa určite prispeje odborná prednáška VONSCH "Optimalizácia spotreby elektriny modernizáciou pohonov technologických zariadení".

Archive

On days May 27 to June 6 in Banská Bystrica, Trenčín, Košice and Bratislava VONSCH lectured electrotechnic professionals with lecture "Problems of implementation of frequency inverters, influence on supply network and compensation of higher harmonic currents".

Konferencia ASENEM
V dňoch 6. – 7. 11. sa v Považskej Bystrici konala 31. KONFERENCIA PRIEMYSELNÝCH ENERGETIKOV, kde sme sa zúčastnili s prednáškou na tému Pohony v energetike. Účastníkov zaujala najmä novinka QUATROFREM a možnosti úspor pomocou riešení s frekvenčnými meničmi VONSCH.
Prednáška zo školenia

Školenie pre užívateľov frekvenčných meničov v teplárni
Dňa 15.11. sme realizovali technické školenie pre užívateľov priamo v prevádzke teplárne.