Momentálne v našej spoločnosti nemáme voľné miesto, ale radi o Vašej ponuke porozmýšľame a v budúcnosti Vás môžeme osloviť.

Žiadosti spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu spoločnosti:

kurzy, konferencie, získané certifikáty, preukazy spôsobilosti a pod.

Ak máte záujem o vedenie Vašej žiadosti a životopisu v databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti, prosíme Vás o zaslanie písomného súhlasu s evidenciou a spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zákona 482/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

V prípade udelenia súhlasu na spracovanie vašich osobných údajov si vytlačte formulár, ktorý je na stiahnutie.

MS Word PDF Vlastnoručne podpísaný nám ho zašlite poštou na adresu našej spoločnosti: