WIND CONTROL je špeciálne zariadenie pre komplexné riadenie veterných elektrární (VE). Zabezpečuje reguláciu generátora a dodávku do rozvodnej elektrickej siete.

Charakteristika:

WIND CONTROL 400 example

Monitoring:

WIND CONTROL neustále monitoruje a kontroluje:

Maximalizácia výkonu

WIND CONTROL na základe funkcie maximalizácie výkonu automaticky prispôsobuje otáčky generátora okamžitej rýchlosti vetra a tak maximalizuje výkon VE.

Činný výkon

WIND CONTROL má na sieťovej strane vhodným algoritmom riadený tranzistorový striedač, ktorý v celom výkonovom rozsahu zabezpečuje dodávku iba činného výkonu (nastaviteľný účinník) do elektrickej siete.

Rozvádzačové prevedenie

WIND CONTROL je dodávaný v rozvádzačovom zákazkovom prevedení – do základného WIND CONTROL je možné domontovať ďalšie elektrické zariadenia súvisiace s prevádzkou VE. Z toho dôvodu výsledné rozmery rozvádzača sú individuálne.

Technické údaje

Časť vstupná – sieťová
Sieťové napájacie napätie Us: 3 x 400 V AC ± 10%
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz ± 5%
Celkové THD prúdu: < 3% (pri THDu siete < 1,5%)
Nominálny výkon: 4 - 500 kVA
Rýchlosť vypnutia pri strate napätia v napájacej fáze: < 10 ms
Účinník: (od 0,95 kapacitný do 0,95 induktívny) cos φ = -1 (od 0,95 kapacitný do 0,95 induktívny)
Časť generátorická
Napájacie napätie generátora: 3 x 0 až Us
Frekvencia napätia generátora: 0 až 60 Hz (podľa funkcie maximalizácie výkonu)
Nominálny výkon generátora: 4 - 500 kW
Všeobecné
Účinnosť meniča: 96 %
Analógové vstupy: 4 analógové programovateľné vstupy možné voľby:0 ÷ 20 mA , 4 ÷ 20 mA , 0 ÷ 10 V , 2 ÷ 10 V pomocné napätie pre potenciometer + 10 V (skratuvzdorné)
Digitálne vstupy: 6 digitálnych programovateľných vstupov
1 digitálny bezpečnostný vstup EN 13849-1 kategória 3
ovládacie napätie programovo voliteľné + 24 V alebo 0V
Digitálne výstupy: 3 reléové programovateľné výstupy
Analógové výstupy: 3 analógové programovateľné výstupy 0 ÷ 20 mA alebo 4 ÷ 20 mA
Elektronické ochrany meniča: prúdové preťaženie meniča, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál generátora, tepelné prehriatie meniča, výpadok vstupnej a výstupnej fázy
Chladenie: nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Elektromagnetická kompatibilita (EMC): Vstavaný RFI filter kategórie B STN EN 61 000-6-4
Pracovná teplota okolia: + 5 °C až + 45 °C
Nadmorská výška dovoleného nasadenia 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča. Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1%.
Relatívna vlhkosť vzduchu 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Krytie: IP20 option až do IP55
Štandardy a normy Bezpečnosť: STN EN 501 78, STN EN 601-46-1l
Imunita EMC: STN EN 61000-6-1,2
EMC emisie: STN EN 61000-6-3,4 ; STN EN 55011 zóna 2
Harmonické: STN EN 61000-3-12

Výrobky tohto typu nie sú súčasťou sériovej výroby, sú navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka, preto prosím neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.