FOTO CONTROL 3f CENTRAL je určený na premenu jednosmerného elektrického napätia generovaného na svorkách fotovoltického panelu po dopade fotónov na sieťové trojfázové striedavé napätie.

FOTO CONTROL 3f CENTRAL je beztransformátorový menič určený pre priame pripojenie jedného meniča alebo ľubovoľného počtu paralelne radených meničov na primárnu stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,29/22 kV.

Meniče typového radu FOTO CONTROL 3f CENTRAL sú schopné práce pri veľkom rozsahu vstupného napätia – napätia fotovoltických článkov s rozsahom od 450 V až do 800V pri nominálnom sieťovom napätí. Výber a skladbu konkrétnych typov je vhodné previesť podľa aktuálnej aplikácie FVE. Vhodným priraďovaním uvedených typov a ich počtom je ideálne riešiť fotovoltické elektrárne s výkonmi nad 1 MW.

Hlavné výhody použitia FOTO CONTROL 3f CENTRAL:

FOTO CONTROL 3f CENTRAL FOTO CONTROL 3f CENTRAL FOTO CONTROL CENTRAL FOTO CONTROL 3f CENTRAL

Opcie:

Základné technické údaje

  FOTO CONTROL 3f CENTRAL / 100 FOTO CONTROL 3f CENTRAL / 125
Výstup    
Nominálny AC výkon 100 kW 125 kW
Nominálny výstupný prúd 200 A 250 A
Vstup    
Nominálny vstupný prúd UDC = 600 V 174 A 217 A

Technické údaje FOTO CONTROL 3f CENTRAL

Špičkové DC napájacie napätie 850 V naprázdno
MPPT Pracovný napäťový rozsah DC napätia fotočlánkov 450 až 800 V (pri Un napájacej siete)
Výstupné napätie 3x 290 V ±10%
Účinnosť ≥ 98 %
Euro účinnosť ≥ 96,5 %
Výstupná frekvencia 50 Hz ± 0,5 Hz
cos φ Nastaviteľný od -0,9 kapacitné po -0,9 induktívne (štandardné nastavenie = -1)
Celkové harmonické skreslenie výstupného prúdu (THDi) Max. 3 % pri In (THDu siete ≤ 1,5%)
RFI filter Zabudovaný vstupný DC a výstupný AC RFI odrušovací filter
Riadiaci systém 32 bit. µP DSP - TI
Komunikácia RS 485, USB, CAN
Komunikačné moduly – opcie Profibus DP, Modbus RTU, Ethernet, GSM
Vypínací stýkač na výstupe ÁNO
Rýchlosť odopnutia od siete pri poruche siete ≤ 10 ms
Ovládací panel – opcia Grafický, odnímateľný, programovateľný
Analógové vstupy 4 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Analógové výstupy 3 /0 (4) – 20 mA/ / 0 (2) – 10 V/
Reléové výstupy 3 x reléový prepínací, programovateľný
Ochrany prúdové preťaženie, prepäťová ochrana DC vstupov a panelov , prepäťová ochrana na striedavej strane, podpätie v sieti, prepätie v sieti, zemné spojenie na výstupe AC, skrat medzi výstupnými fázami, tepelné prehriatie meniča
Chladenie nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia Na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 95 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia + 0 °C až + 40 °C (-20 °C to + 40 °C s temperovaním)
Skladovacia teplota okolia - 25 °C až + 50 °C
Krytie IP54
STN EN Bezpečnosť EN 50 178
EMC emisie STN EN 61000-6-1,3
Harmonické STN EN 61000 – 3 – 11, STN EN 61000 – 3 – 12
Smernice EHS 2004/108/EEC, 2006/ 95/EEC