Vyhľadať referencie


Rozšírenie kontajnerovej FVE Afrika so spustením na diaľku - 1500kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Obdobie realizácie:
  2017
 • Dokumenty:

Rozšírenie kontajnerovej FVE Arika so spustením na diaľku
jedná sa o rozšírenie pôvodnej FVE - FUEL SAVE z roku 2015. Vzájomne sú oba FUEL SAVE systémy (kontajnery) prepojené silovo na deóne pre pripojenie fotovoltického vstupu v rozvodni. Komunikácia je zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačmi s riadiacim systémom (DT1, DT2) v oboch kontajneroch. Riadiace systémy COMAP InteliGen NT pre riadenie dieselgenerátorov v rozvodni sú vzájomné prepojené na komunikačnej zbernici na komunikačný modul InternetBridge-NT, ktorý je cez ethernet prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Cez modul InternetBridge-NT je možná vizualizácia parametrov jednotlivých pripojených GENSETOV a možnosť ich nastavovania na diaľku.
Rozsah dodávky:
Inštalovaný výkon fotovoltického poľa: FPV=499,2kWp
4 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
Technické riešenie
Projekt zapojenie panelov,
STRING BOXOV, striedačov, rozvádzačov deónov
rozvádzača riadiaceho systému, silového pripojenia celého systému inštalácia v nákladnom kontajneri
Špeciálny softvér
Oživenie celého systému pre export
Spustenie na diaľku
monitoring
Diesel hybrid Fuel Save 700 kW Afrika - A s oživením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Návratnosť:
  2,5 roka
 • Obdobie realizácie:
  2017
 • Dokumenty:


Riešenie FV diesel fuel save systému pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov s možnosťou ich automatickej synchronizácie pomocou RS a paralelného prevádzkovania pre optimálne využitie FV energie s oživením na diaľku
Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú väčšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel Save VONSCH control je prevádzaný automaticky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa automaticky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie automaticky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. V tomto konkrétnom prípade je komunikácia zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačmi RH1, RH2 pre paralelné riadenie GENSETOV s riadiacim systémom DT1 v kontajneri. Rozvádzač RH1 (4000A) riadi dieselgenerátor CUMMINS (PN=1650kVA) a KUSING EVOTEC (PN=625kVA). V rozvádzači je silový prívod pre fotovoltaický vstup a pre veterný generátor (opcia) a vývod na výkonové NN/VN transformátory pre rozvod energie pre spotrebiče. Rozvádzač RH2 (4000A) riadi dieselgenerátor CUMMINS AKSA (PN=14350kVA) a caterpillar (PN=900kVA). V rozvádzači je silový prívod pre fotovoltaický vstup a pre veterný generátor (opcia) a vývod na výkonové NN/VN transformátory pre rozvod energie pre spotrebiče. Riadiace systémy COMAP InteliGen NT pre riadenie dieselgenerátorov v rozvádzačoch RH1 a RH2 sú vzájomné prepojené na komunikačnej zbernici na komunikačný modul InternetBridge-NT, ktorý je cez ethernet prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Cez modul InternetBridge-NT je možná vizualizácia parametrov jednotlivých pripojených GENSETOV a možnosť ich nastavovania na diaľku. Hlavnou funkciou riadiaceho systému COMAP je automatická synchronizácia a paralelná prevádzka jednotlivých pripojených dieselgenerátorov. Po sfázovaní sa dieselgenerátory silovo pripnú deónom a uvedú do chodu. Kombinácia bežiacich dieselgenerátorov určuje minimálny výkon, ktorý musia generovať a zvyšná energia je generovaná z fotovoltaickej elektrárne v prípade dostatočného slnečného žiarenia. Z toho vyplýva, že najväčšie úspory sa dosiahnu, ak sa určuje kombinácia pripojených generátorov v priebehu dňa tak, aby súčet minimálneho výkonu kombinácie elektrických generátorov a aktuálneho výkonu fotovoltaickej elektrárne bol približne rovnaký ako výkon záťaže. Celý systém má opciu pripojenia GSE systému (battery-fed bidirectional inverter - UPS) s batériou pre možnosť znižovania výkonu dieselgenerátorov z prebytkov fotovoltickej energie uložených v batérii v noci. Samozrejmosťou tohto a podobných riešení je zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
4 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
2 ks FOTO CONTROL 3f 290/100
Meteo + 3 kamery
4 ks ComAp
2 ks rozvádzač 4000 A pre paralelné riadenie Gensetov
Klimatizácia
Zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Lokálny zdroj ON-GRID 400kVA s batériovým úložiskom 432kWh
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.fuergy.com/sk/o-nas • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie kontajnerového ON-GRID systému s batériovým úložiskom / Paralelné úložisko energie pre pripojenie do lokálnej napájacej sústavy
Riešenie komplexného ON-GRID batériového systému s invertormi vstavaného do 20 stopového kontajnera. V systéme sú použité batériové moduly Pylontech LiFePO4 s vstavnými balancovaním a BMS systémom. Z batériiových modulov sú vytvorené RACK zostavy 680 až 820VDC, 108kWh. Kapacita celej batériovej zostavy je 432kWh. Použité sú obojsmerné invertory GSE CONTROL určené pre akumulátorové úložiská a pre trojfázovú elektrickú sústavu. Striedač GSE CONTROL 400 je konštruovaný pre lítiové batérie. Sumárny výkon invertorov je 400kVA. Systém umožňuje nulové pretoky do distribučnej sústavy, znižovanie 15 minútových technických maxím, kompenzáciu jalovej energie, reguláciu výkonu a frekvencie, nabíjanie/vybíjanie a formovanie batérie. Riadiaci systém a BMS systém umožňuje efektívne riadiť tok výkonu medzi batériou a sieťou pri vysokej životnosti a spoľahlivosti batérií. Zariadenie má garantovanú vysokú životnosť nad 10 rokov.Ide o ekologické zariadenie – minimálna vlastná spotreba, žiadne zdraviu škodlivé splodiny
Rozsah dodávky:
Dokumentácia technologickej časti
Uvedenie do prevádzky
Kontajner obsahuje:
4ks batériové RACK pole LiFePO4 108kWh, DoD 80%, 5000 cyklov
4ks invertor GSE CONTROL 400/100
Riadiaci systém s vizualizáciou
Distribučný rozvádzač
Smart meter
Vnútorný klimatizačný systém
Kamerový systém
Diesel hybrid Fuel Save 325 kW Afrika G s oživením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  P.U.R.E. • Návratnosť:
  2,5 roka
 • Obdobie realizácie:
  2017
Riešenie FV diesel Fuel save systému 325 kW pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov
. Všeobecný popis Fuel save: Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú väčšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel Save VONSCH control je prevádzaný automaticky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa automaticky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie automaticky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. Riešenie AFRIKA G: Komunikácia je zabezpečená komunikačnou linkou medzi rozvádzačom RH pre paralelné riadenie GENSETOV s riadiacim systémom DT1 v kontajneri. Rozvádzač RH (2350A) riadi dieselgenerátor Cummins VTA-28-G5 (PN=670kVA), Cummins QSX15-G8 (PN=550kVA), a Cummins APD200C (PN=200kVA). V rozvádzači je silový prívod pre fotovoltaický vstup vývod na výkonový NN/VN transformátor pre rozvod energie pre spotrebiče. Riadiace systémy COMAP InteliGen NT pre riadenie dieselgenerátorov v rozvádzači RH sú vzájomné prepojené na komunikačnej zbernici na komunikačný modul InternetBridge-NT, ktorý je cez ethernet prepojený s riadiacim systémom v rozvádzači DT1. Cez modul InternetBridge-NT je možná vizualizácia parametrov jednotlivých pripojených GENSETOV a možnosť ich nastavovania na diaľku. Hlavnou funkciou riadiaceho systému COMAP je automatická synchronizácia a paralelná prevádzka jednotlivých pripojených dieselgenerátorov. Po sfázovaní sa dieselgenerátory silovo pripnú deónom a uvedú do chodu. Kombinácia bežiacich dieselgenerátorov určuje minimálny výkon, ktorý musia generovať a zvyšná energia je generovaná z fotovoltaickej elektrárne v prípade dostatočného slnečného žiarenia. Z toho vyplýva, že najväčšie úspory sa dosiahnu, ak sa určuje kombinácia pripojených generátorov v priebehu dňa tak, aby súčet minimálneho výkonu kombinácie elektrických generátorov a aktuálneho výkonu fotovoltaickej elektrárne bol približne rovnaký ako výkon záťaže. Celý systém má opciu pripojenia GSE systému (battery-fed bidirectional inverter - UPS) s batériou pre možnosť znižovania výkonu dieselgenerátorov z prebytkov fotovoltickej energie uložených v batérii v noci. Samozrejmosťou tohto a podobných riešení je zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
2 ks FOTO CONTROL 3f 290/100
1 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
Rozvádzač 2350 A pre paralelné riadenie Gensetov
Meteo + 3 kamery
3 x ComAp
Klimatizácia
Zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Diesel hybrid Fuel Save 250 kW Afrika - B
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  P.U.R.E. • Návratnosť:
  2,5 roka
 • Obdobie realizácie:
  2017
Riešenie FV diesel Fuel save systému 250 kW pre zníženie nákladov na palivo pripojených dieslov
Všeobecný popis Fuel save: Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú väčšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú silové vetvy pripojenia dieselgenerátorov a silová vetva pripojenia záťaže. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Režim Fuel Save VONSCH control je prevádzaný automaticky a to tak, že najskôr musí byť k prevádzkovanej sieti pripojený diesel agregát a k tejto sústave sa FV zariadenie prifázuje. V prípade výpadku diesel agregátu sa automaticky odpojí FV zariadenie. Po obnove napätia z diesel agregátu sa FV zariadenie automaticky prifázuje. Úlohou FV systému Fuel Save control VONSCH je vykrytie časti energie dodávanej do spotrebičov a zníženie nákladov na palivo diesel agregátu. Riešenie AFRIKA B: Komunikácia je zabezpečená komunikačnou linkou medzi riadiacimi systémami rozvádzača RH a DT1. Riadenie a prevádzka dieselgenerátorov je zabezpečená pomocou rozvádzača RH (800A) s riadiacim systémom pre riadenie dieselgenerátorov. Gensety v rozvádzači RH je možné spúšťať manuálne tlačidlami na displeji na rozvádzači riadiaceho systému DT1, alebo automaticky systém podľa záťaže volí, ktorý dieselgenerátor má byť v chode. Vždy môže bežať len jeden dieselgenerátor. Riadiaci systém posiela teda remote - štartovací signál pre dieselgenerátor a vyhodnocuje stavy chod a porucha dieselgenerátora. Celý systém má opciu pripojenia GSE systému (battery-fed bidirectional inverter - UPS) s batériou pre možnosť znižovania výkonu dieselgenerátorov z prebytkov fotovoltickej energie uložených v batérii v noci. Samozrejmosťou tohto a podobných riešení je zaškolenie montážnikov, vypracovanie podrobnej dokumentácie (v slovenskom aj anglickom jazyku), oživenie na diaľku, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt a kompletná dokumentácia
2 ks FOTO CONTROL 3f 290/125
Rozvádzač 800A pre riadenie Gensetov
Klimatizácia
Zateplený kontajner TOB
Zaškolenie obsluhy
Oživenie na diaľku
Vzdialená správa a monitoring
Malá vodná elektráreň 90 kW Čoltovo
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  KRAFT s.r.o. • Obdobie realizácie:
  2015-2016
Pohon malej vodnej elektrárne so šnekovou turbínou so záložným napájaním DC pohonov stavidiel
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Zariadenie je vybavené havarijnou elektro-hydraulickou brzdou (hydraulickým agregátom). Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Výška hladiny rieky je snímaná ultrazvukovým snímačom výšky hladiny a poloha stavidiel je automaticky riadená pomocou DC pohonov. DC pohony majú zálohované napájanie z batérie, ktorá je dobíjaná nabíjačkou FOTO CHARGER DC 48. Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplota ložiska turbíny, polohu stavidiel pomocou koncových spínačov, výšku hladiny rieky. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača +RM-MVE
MVE CONTROL
Montáž
Špeciálny softvér
Oživenie

Malá vodná elektráreň 90 kW - Rybany na rieke Bebrave
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  Kraft s.r.o. • Obdobie realizácie:
  2018
Komplexné riešenie pohonu MVE s Archimedovou turbínou s vizualizáciami a diaľkovým dohľadom
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny rieky je snímaná ultrazvukovým snímačom výšky hladiny a výška dolnej hladiny hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidiel je automaticky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, hrablice, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidiel –uzáver, klapka a polohu štrkovej priepuste pomocou koncových spínačov, výšku hladiny rieky. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
MVE CONTROL 400 090 s kompletnou elektrovýzbrojou
Softvérové riešenia – vizualizácie, optimalizácie
Montáž a oživenie
Zaškolenie obsluhy
Vzdialená správa a monitoring
Komplexné riešenie hybridného fotovoltického systému
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Obdobie realizácie:
  2014
Hybridný fotovoltický systém s oficiálnym pripojením na distribučnú sieť s režimom pokrývania vlastnej spotreby
hybridný systém vie fungovať v troch režimoch: 1.Automatický režim: - keď je prítomná verejná distribučná sieť striedače fungujú ako on grid systém, s tým že sa meria spotreba domu v bode pripojenia do distribučnej siete, na základe informácie o tejto spotrebe sa automaticky riadi výkon meničov tak, aby sa dosiahla 0-ová spotreba v dome v prípade dostatočného stavu nabitia batérií. - v prípade výpadku verejnej distribučnej siete celý fotovoltický systém prejde plynule do offgrid režimu a odpojí HRM domu. Pri obnovení distribučnej siete sa meniče prifázujú na túto verejnú sieť a následne bezvýpadkovo prejdú do ongrid režimu. 2.OFF GRID : – v tomto režime bez ohľadu na prítomnosť siete domácnosť pracuje v OFFGRIDOVOM režime a HRM je rozpojené od distribučnej siete. 3.ON GRID bez fungovania invertorov: -HRM sa pripojí na distribučnú sieť, meniče sa vypnú ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: VSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: Nominálne napätie akumulátora 48V DC Nominálne napätie FV panelov 350V DC Sieťový prívod 1/N/PE ~ 50Hz 230V/TN-S VÝSTUPNÁ NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: Výstup striedačov 3/N/PE ~ 50Hz 230V/TN-S 1/N/PE ~ 50Hz 230V/TN-S MENOVITÝ VÝSTUPNÝ PRÚD STRIEDAČOV : INOM=8,7 A ~ AC MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ PRÚD STRIEDAČOV: IMAX=15A ~ AC OVLÁDACIE NAPÄTIE: 24V DC KRYTIE: IP 54/20 (ROZVÁDZAČ/STRIEDAČ)
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Výroba a montáž, oživenie
Rozvádzač riadiaceho systému s ethernet modemom a rozširovacím modulom RM SYNC
Elektrovýzbroj do rozvodného rozvádzača + rozširovacie moduly
3ks RM GRID MONITOR
3ks striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
2ks MPPT nabíjačka akumulátora SN01-48DC
Kontajnerová komplexná FVE Fuel save Control - Afrika so spustením na diaľku
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  P.U.R.E. s.r.o. • Obdobie realizácie:
  2015-2016
Riešenie znižovania spotreby paliva dieselgenerátorov
Fuel save systém je systém inštalovaný v autonómnych rozvodných sieťach bez dostupnej verejnej siete v oblastiach, kde je neekonomické budovať elektrickú prípojku. Hlavným zdrojom elektrickej energie pre spotrebiče v tomto systéme sú dieselgenerátory. Miesta s elektroinštaláciou riešenou pomocou dieselgenerátorov sú vačšinou miesta s vysokou intenzitou slnečného žiarenia. Preto inštalácia Fuel save systému obsahuje aj striedače, ktoré využívajú energiu generovanú na fotovoltických paneloch pre riadené generovanie striedavého výkonu na odľahčenie dieselgenerátorov a teda úsporu paliva. Hlavnými meracími bodmi systému sú vetva pripojenia dieselgenerátorov a vetva pripojenia záťaží. V týchto bodoch sú inštalované analyzátory siete pre potreby merania a regulácie. Informácia o napätí a prúde z analyzátorov siete je spracovaná pomocou nadradeného riadiaceho systému, ktorý generuje riadiace a regulačné signály pre striedače. Pri dostatočnom slnečnom žiarení sa zníži výkon dieselgenerátorov až na spodnú hranicu 40%. Spodná hranica je definovaná pre udržanie mechanickej stability dieselgenerátorov. Viac o tejto referencii v článku: Dobré riešenia VONSCH nepoznajú hranice EvP 3-4/2016
Rozsah dodávky:
8 x striedač Foto Control 3f 290/125
Technické riešenie
Projekt zapojenie panelov,
STRING BOXOV, striedačov, rozvádzačov deónov
rozvádzača riadiaceho systému, silového pripojenia celého systému inštalácia v nákladnom kontajneri
Špeciálny softvér
Oživenie celého systému pre export
Spustenie na diaľku
monitoring
Vysielacia FV stanica v Indickom oceáne
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Obdobie realizácie:
  2017
 • Dokumenty:

Riešenie komplexného FV systému s nabíjaním batérií pre napájanie zákaznickej technológie - BASE STATION / REPEATER & SATELLITE RECEIVER.
Vysielaciu stanicu tvorí klimatizovaný kontajner s rozvádzačom +RH s elektrovýzbrojou pre autonómny FV systém s nabíjaním batérií pre napájanie rozvádzača so zákazníckou technológiou BASE STATION / REPEATER & SATELLITE RECEIVER. Batérie sú dobíjané cez deň pomocou 2ks modulov MPPT solárnych nabíjačiek FOTO CHARGER DC 48. Potrebných 28VDC pre napájanie zákazníckej technológie vyrábajú dva 500W riadené zdroje. Riadiaci systém zabezpečuje kompletný manažment batérií. Celý systém spĺňa bezpečnostné funkcie – central stop obvod, ochrana batérie (pri nízkej kapacite, pri vysokej hladine horľavého plynu), prepäťové ochrany na strane fotovoltaického DC vstupu, požiarna ochrana, meranie teploty v jednotlivých častiach kontajnera a na vetvách batérií. Vizualizácia celého systému je dostupná na obrazovke dotykového displeja. Cez modul EWON a vstavaný PC je možná vizualizácia parametrov a možnosť ich nastavovania na diaľku.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača +RH
Rozvádzač +RH s grafickým zobrazovacím displejom a elektrovýzbrojou (+riadiaci systém, moduly solárnych nabíjačiek, RM WEBi, pomocné zdroje, vstavané PC, istenie, samostatné ističe hlavných obvodov so shunt trip jednotkou, prepäťové ochrany, meracie a vyhodnocovacie obvody, požiarne hlásiče, kamerový systém, riadenie osvetlenia kontajnera, battery management, detektor horľavých plynov vznikajúcich pri nabíjaní batérie, riadenie ventilácie, bezpečnostné obvody.. )
Kontajner s oddelenou časťou pre rozvádzač +RH a rozvádzač zákazníckej technológie a časťou pre batérie
2x Nabíjačka FOTO CHARGER DC 48 (moduly)
24ks batérií
3x klimatizačná jednotka (500W)
FVE 3MW Česká republika
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Obdobie realizácie:
  2010
Riešenie FVE 3 MW Česká republika
Rozsah dodávky:
dodávka a montáž:
Foto Control 2903f/125 kW 24 ks
komunikačný a monitorovací systém
oživenie
monitoring
Strešné FVE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  Hako


 • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenia strešných FVE 360 kW v SR
Rozsah dodávky:
Foto Control 3f 400/12 13 ks
Foto Control 3f 400/33 5 ks
Foto Control 3f 400/40 1 ks
technické riešenia
montáže
oživenia
Kompenzácia jalového výkonu FVE 1MW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Obdobie realizácie:
  2013
Kompenzácia účinníka FVE je riešená nasadením 2 ks aktívnych kompenzačných jednotiek „UNIKOMPENZÁTOR 400“ v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej siete. Udržuje požadovaný účinník (cos φ) celej FVE prostredníctvom dodávky jalového výkonu induktívneho alebo kapacitného charakteru do distribučnej siete. Štandardný regulačný rozsah účinníka celej FVE je možné nastaviť v rozsahu od 0,95 kapacitne až 0,95 induktívne. Požadovaná hodnota účinníka je zadávaná prevádzkovateľom distribučnej siete v 5. krokoch. Oba kompenzátory sú pripojené na 0,4 kV stranu prevodového sieťového transformátora s prevodom 0,4/22 kV. Meracie signály prúdu a napätia (pre merací prevodník fázového uhla cos φ ) sú snímané priamo na VN strane a zároveň slúžia ako spätná väzba regulátora.
Rozsah dodávky:
technické riešenie
projekt
2ks UNIKOMPENZÁTOR 400 175 kVA
montáž
oživenie
FVE ČR - 225 kW tenkovrstvové články + polykryštál
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Riešenie FVE s možnosťou použitia tenkovrstvových aj polykryštalických panelov
 • Objem investícii:
  62 000 €
 • Obdobie realizácie:
  2010
Fotovoltická elektráreň
Riešenie FVE s možnosťou použitia tenkovrstvových aj polykryštalických panelov.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie projektu
FOTO CONTROL 400 3f/12,5kW 13 ks
FOTO CONTROL 290 3f/12kW 5 ks
Riadiaci a monitorovací systém
Montáž
Oživenie
- celkový inštalovaný výkon 225 kW
FVE Pavlovce nad Uhom - 3f ON-GRID
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika


 • Obdobie realizácie:
  2018
Riešenie komplexného ON-GRID systému, lokálny zdroj s výkonom 66kVA, zabezpečujúci vykrytie vlastnej spotreby a kompenzáciu jalovej energie.
Riešenie komplexného ON-GRID systému – fotovoltický systém, vhodný pre výrobné podniky, poľnohospodárske družstvá, administratívne budovy, obytné bloky. FV systém umožňuje vykrývať vlastnú spotrebu objektov pomocou striedačov FOTO CONTROL 3f 400/33. V spolupráci s riadiacim systémom Simatic a power modulom zabezpečuje dodržiavanie nulových pretokov energie do distribučnej sústavy. Taktiež spojite kompenzuje jalovú energiu odoberanú samotnými spotrebičmi v objekte, čím zníži poplatky za odber jalovej energie. Systém obsahuje aj rozvádzač s HRM obvodmi a priemyselný router EWOn s archiváciou údajov, diaľkovým dohľadom a vizualizáciou celého FV systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Rozvádzač HRM s elektrovýzbrojou
Riadiaci systém Simatic S7-1200
Striedač 2x FOTO CONTROL 3f 400/33
FVE – OFF-GRID systém v Iraku
 • Priemyselné odvetvie:
  EnergetikaV samostatnom vetranom kiosku je inštalovaný klimatizovaný rozvádzač pre FVE1 a batéria. Oba klimatizované rozvádzače pre FVE2, FVE3 a ich batérie sú inštalované v druhom samostatnom vetranom kiosku. FVE1 je trojfázový fotovoltický systém, FVE2 a FVE3 sú jednofázové fotovoltické systémy určené pre generovanie energie pre utečenecký tábor v Iraku. Rozvádzače FVE1, FVE2, FVE3 pracujú v dvoch režimoch - AUTOMATICKÝ REŽIM alebo REŽIM SIEŤ. V automatickom režime sú spotrebiče napájané z batérie striedačmi v režime OFF-GRID. Batéria je systémom automaticky dobíjaná a parametre batérie – napätie sekcií článkov a teplota sekcií článkov batérie sú neustále merané a monitorované systémom BATTERY MANAGEMENT. Pri dlhodobom slabom slnečnom osvetlení a klesnutí kapacity batérie na definovanú kritickú úroveň riadiaci systém prepne napájanie spotrebičov z distribučnej siete. Po splnení podmienok riadiaci systém opäť prepne režim na OFF-GRID. Pri zvolení režimu SIEŤ sú spotrebiče napájané len z distribučnej siete. Dotykový displej na dverách rozvádzača každého systému ponúka možnosť nastavenia parametrov, zobrazenia aktuálnych alarmov, diagnostiky systému a zobrazenie stavu systému. Systém každej z elektrárni FVE1, FVE2, FVE3 je doplnený o kompletný monitoring, webovú vizualizáciu so štatistikou a archívom výroby.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie off-grid fotovoltického systému FVE1, FVE2, FVE3
Projekt
Klimatizované rozvádzače s elektrovýzbrojou a grafickým dotykovým displejom
Zlučovacie skrinky (STRING BOXY) pre pripojenie fotovoltických stringov
Skrinky s hlavným vypínačom batérie
BATTERY MANAGEMENT systém
Softvér + vizualizácia, archív výroby
Školenie obsluhy
MVE 22 kW Liptovská Kokava
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.kraft-on.com/


 • Obdobie realizácie:
  2018
Komplexné riešenie pohonu MVE s Archimedovou turbínou s vizualizáciami a diaľkovým dohľadom Liptovká Kokava 22 kW
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny derivačného kanála je snímaná hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidla je automaticky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidla –uzáver, výšku hladiny derivačného kanála. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
technické riešenie
Projekt
MVE CONTROL 400 022 s kompletnou elektrovýzbrojou
Softvérové riešenia – vizualizácie, optimalizácie
Montáž a oživenie
Zaškolenie obsluhy
Vzdialená správa a monitoring
Komplexné riešenie pohonu MVE 18,5kW s Archimedovou turbínou, vizualizáciou a diaľkovým dohľadom Střítež nad Bečvou TRANSLATE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.kraft-on.com/o-spolocnosti/

 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie komplexného systému malej vodnej elektrárne s archimedovou (šnekovou) turbínou
Prvé inštalované zariadenie MVE v Českej republike. Dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cosφ=-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor 18,5kW je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny derivačného kanála je snímaná hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidla je automaticky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému Simatic. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidla –uzáver, výšku hladiny derivačného kanála. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
ROZSAH DODÁVKY:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Atesty
Harmonická analýza sieťového napäti a prúdu
Rozvádzač RMVE s elektrovýzbrojou:
Striedač MVE CONTROL 400 018
Riadiaci systém SIMATIC
Napájací zdroj UPS pre riadiaci systém
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
Pomocné obvody
Snímače výšky hladiny
Laboratórium TUKE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  VSDS, TUKE, VONSCH


 • Obdobie realizácie:
  2016 - 2018
Meracie a testovacie laboratórne pracovisko pre skúšky FV meničov pre malú fotovoltiku do 10kW v zmysle platnej legislatívy
Technické riešenie návrhu vybavenia FV laboratória vychádza z požiadavky TUKE. Cieľom bolo inštalovať technické zariadenie pre bezpečné testovanie a skúšky FV zostáv. Laboratórium – testovací stand umožňuje nasimulovanie a dlhodobé testovanie FV zostavy v jednofázovom a trojfázovom prevedení, test bezpečnosti FV systému s ohľadom na požiadavky DS, možnosť pripojenia meracieho zariadenia pre meranie napätí, prúdov, vyšších harmonických atď, test rýchlosti prechodov z jednotlivých stavov FV zostavy v hybridnej prevádzke. Frekvenčný menič QUATROFREM 400 011 generuje na výstupe regulovanú a riadenú umelú sieť. Na meniči je možné cez ovládací panel (na testovacom stole) nastavovať rôzne napäťové úrovne AC napätia (prepätie, podpätie) a rôzne úrovne frekvencie AC napätia (nadfrekvencia, podfrekvencia) pre testovacie účely, plynulý nábeh na nominálne hodnoty napätí a frekvencie a pod. V elektromerovom rozvádzači s HRM je inštalovaný trojfázový elektromer určený pre meranie spotreby elektrickej energie a hlavné rozpojovacie miesto s certifikovanou sieťovou ochranou, ktorá bezpečne vypne celé zariadenie pri poruche DS. V rozvádzači riadiaceho systému je inštalovaný riadený laboratórny zdroj pre simuláciu solárnych panelov. Laboratórny zdroj sa riadi z dotykového ovládacieho panela na testovacom stole. V rozvádzači riadiaceho systému sa nachádzajú kapacitné záťaže pre každú fázu. Na spodku rozvádzača sú osadené 4ks batérií s UN=12VDC (100Ah). Battery management systém monitoruje teplotu a napätie každého článku batérie. Riadiaci systém monitoruje prúd z batérie. Pomocou prepínača je možné prepnúť pomocou výkonových relé zapojenie batérií tak, aby na výstupe bolo pripojené napätie batérie 48VDC alebo 24VDC. Batériu je možné vypnúť prepnutím do polohy ”0VDC”. Na testovacom stole je inštalovaný FV 1f hybridný systém VONSCH a pripojovacie svorky pre FV systémy - pre pripojenie napätia batérie, DC napätia zdroja, vetvy pre pripojenie spotrebičov 1f, 3f (zálohovaných, nezálohovaných) a sieťového prívodu. Na testovacom stole sú inštalované 1f a 3f zásuvky pre pripojenie spotrebičov a meracie body pre potreby merania v každej fáze. Testovacie laboratórne pracovisko predstavuje komplexné zariadenie pre test rôznych FV zostáv. Tento celok otvára priestor nielen pre testovanie funkčnosti sieťových ochrán a vplyvu PV invertorov na distribučnú sieť, ale aj pre ďalší výskum zameraný na problémy fotovoltiky a fotovoltických meničov, ďalej umožňuje simulovať rôzne prevádzkové a aj poruchové stavy na PV a DS. Toto nové skúšobné a vývojové pracovisko zároveň poskytne možnosti skúmania vplyvu výkyvov DS na rôzne spotrebiče.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Výrobky:
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
MPPT nabíjačka FOTO CHARGER DC 48
Špeciálna umelá sieť Q 400 011
Rozvádzač riadiaceho systému a DC zdroja
Elektromerový rozvádzač s hlavným rozpojovacím miestom
Rozvádzačová skrinka fotovoltického 1f hybridného systému VONSCH
Testovací stôl pre FV zariadenia
Špeciálny softvér
Montáž
Oživenie
Zaškolenie
MVE 15 kW Liptovská Kokava
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  https://www.kraft-on.com/


 • Obdobie realizácie:
  2018
Komplexné riešenie pohonu MVE s Archimedovou turbínou s vizualizáciami a diaľkovým dohľadom Liptovská Kokava
Zariadenie dokáže dodávať do siete elektrickú energiu aj za podmienok s minimálnym prietokom vody a to s vysokou kvalitou prúdu dodávaného do siete: (cos φ =-1, THD prúdu pod 5%) - aj z minima dokáže „vydolovať“ maximum. Generátor je vybavený havarijnou elektro-hydraulickou brzdou. Generátor je spojený so šnekovou turbínou cez prevodovku. Regulačná výška hladiny derivačného kanála je snímaná hydrostatickým ponorným snímačom výšky. Poloha stavidla je automaticky riadená pomocou hlavného hydraulického agregátu (ovládaním klapky, šneku). Automatické riadenie systému je zabezpečené pomocou zálohovaného nadradeného riadiaceho systému. Zariadenie malej vodnej elektrárne sníma a vyhodnocuje teplotu ložísk generátora, teplotu oleja prevodovky, teplotu ložísk turbíny, polohu stavidla –uzáver, výšku hladiny derivačného kanála. Celý systém je monitorovaný na diaľku cez priemyselný router eWON. Samozrejmosťou riešenia je zaškolenie obsluhy, vypracovanie podrobnej dokumentácie oživenie, vzdialená správa, technická podpora a monitorovane systému.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
MVE CONTROL 400 015 s kompletnou elektrovýzbrojou
Softvérové riešenia – vizualizácie, optimalizácie
Montáž a oživenie
Zaškolenie obsluhy
Vzdialená správa a monitoring
Kombinovaná hybridno –on gridová zostava FVE
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  Realizácia partnera VONSCH - ID Design s.r.o. na s


 • Obdobie realizácie:
  2016
Vykrývanie vlastnej spotreby v objekte, napájanie vybraných spotrebičov objektu pri výpadkoch distribučnej sústavy
Požiadavku na hybridno – on-gridový systém sme riešili spolu s partnerom. Na základe požiadavky zákazníka sme vypracovali projekt požadovaného riešenia . Projekt sa vyznačuje kombináciou dvoch druhov meničov a to hybridného a on-gridového meniča. Hybridný menič slúži najmä na vykrývanie vlastnej spotreby objektu vo večerných a nočných hodinách. On-gridový menič, ktorý je nafázovaný na hybridný menič a distribučnú sústavu vykrýva spotrebu objektu počas dňa. Prebytočná energia sa počas dňa ukladá do batérie hybridného systému a využije sa na vykrývanie vlastnej spotreby večer a v nočných hodinách. Celý proces je regulovaný tak, aby do distribučnej siete nebola dodávaná žiadna energia, (nulové dodávky), ale aby sa spotrebovala priamo v objekte. Algoritmus riadenia realizuje náš RM WEB-i monitor, ktorý je zčasti programovateľný aj zákazníkom. Zákazník si potom určuje priority tak, aby dosiahol v objekte maximálnu úsporu.
Rozsah dodávky:
projekt
FotoControl 1f 230/375 on grid
FotoControl 1f 230/48 hybrid
Fotocharger 375/48 DC
RM grid monitor
RM WEBi monitor
zvyšok dodávky + oživenie = ID Design
Lokálny zdroj 20kVA s batériovým úložiskom 62,3kWh
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  LTW Battery Praha


 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie kontajnerového ON-GRID systému s batériovým úložiskom / Paralelné úložisko energie pre pripojenie do lokálnej napájacej sústavy
Riešenie ON-GRID/OFF-GRID batériového systému s trojfázovým invertorom a black-out pri výpadku napájacej sústavy. V systéme sú použité batériové moduly BMZ Samsung Li-ioN NMC s vstavnými balancovaním a BMS systémom. Batériiových moduly sú nainštalované spolu s BMS do roznádzača. Napätie zostavy je 540 až 740VDC. Kapacita celej batériovej zostavy je 62,3kWh Použitý je obojsmerný invertor GSE CONTROL určený pre akumulátorové úložiská a pre trojfázovú elektrickú sústavu. Striedač GSE CONTROL 400 je konštruovaný pre lítiové batérie. Výkon invertora je 20kVA. Systém umožňuje prepnutie medzi on-grid a off-grid režimami s krátkodobými výpadkami. Umožňuje napájať kritické spotrebiče aj počas výpadku siete. Zabráni stratám zisku a nadbytočným nákladom počas výpadkov energie. Systém umožňuje nulové pretoky do distribučnej sústavy, znižovanie 15 minútových technických maxím, kompenzáciu jalovej energie, reguláciu výkonu a frekvencie, nabíjanie/vybíjanie a formovanie batérie. Riadiaci systém a BMS systém umožňuje efektívne riadiť tok výkonu medzi batériou a sieťou pri vysokej životnosti a spoľahlivosti batérií. Zariadenie má garantovanú vysokú životnosť nad 7 rokov. Ide o ekologické zariadenie – minimálna vlastná spotreba, žiadne zdraviu škodlivé splodiny.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Projekt rozvádzača, vyhlásenia o zhode, technická dokumentácia
Batériové pole Li-ioN NMC 62,3kWh, DoD 99,9%, 5000 cyklov
Invertor GSE CONTROL 400/20
Trojfázový transformátor 330/400V, 50Hz, Dyn1
Riadiaci systém SIMATIC
UPS napájací zdroj
Energo modul SIMATIC pre zabezpečenie riadenia nulových pretokov
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
GSE systém
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika


 • Obdobie realizácie:
  2014
Minimalizácia odoberaného výkonu zo siete v objektoch, ktoré majú vlastný (fotovoltický) zdroj energie, pokrývanie vlastnej spotreby objektu
GSE CONTROL je určený pre minimalizáciu odoberaného výkonu zo siete v objektoch, ktoré majú vlastný zdroj energie (fotovoltické alebo iné elektrárne) a majú aj vlastnú spotrebu. Menič vyhodnocuje impulzné S0 výstupy z elektromera pripojeného v bode pripojenia celého objektu do distribučnej siete, ktoré signalizujú zvlášť okamžitú výrobu a okamžitú spotrebu v objekte. Menič automaticky riadi tok energie medzi batériou pripojenou na DC strane meniča a trojfázovou napájacou sústavou na AC strane meniča. Základné režimy činnosti riadenia výkonu sú - nabíjanie batérie (akumulácia energie z prebytkov), vybíjanie batérie (vykrývanie vlastnej spotreby), vyrovnávacie nabíjanie. Batérie sú inštalované zvlášť
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt
Rozvádzač GSE CONTROL 3F 400/10 kW
Ochranná zábrana batériovej zostavy
Špeciálny softvér
Oživenie
FVE 1f OFF-GRID systém s elektrocentrálou
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  realizácia partnerom - ID design s.r.o. Dolný Kubí


 • Úspory:2017
riešenie komplexného OFF-GRID systému (pre miesta kde nie je dostupná el. prípojka napr. chata)
Riešenie komplexného OFF-GRID systému - jednoduchý ostrovný systém, vhodný napr. na chaty, do odľahlých oblastí bez elektrickej prípojky. FV systém umožňuje napájať spotrebiče z batérie pomocou striedača FOTO CONTROL 1f 230/48 DC. Batéria sa dobíja cez solárnu nabíjačku FOTO CHARGER DC 48. Rozširovací modul RM WEBi zabezpečuje manažment pripojenej batérie a vizualizáciu údajov cez www stránku v lokálnej sieti. Pri nedostatočnej kapacite batérie (napr. pri dlhodobo nepriaznivom počasí) RM WEBi automaticky prepne napájanie spotrebičov na externú elektrocentrálu. Elektrocentrála vtedy silovo napája aj usmerňovací modul UM-01/230AC. DC vstup nabíjačky sa prepne zo solárnych FV panelov na usmerňovací modul. Batéria sa dobije z elektrocentrály a nemôže dôjsť k hlbokému vybitiu batérie. Automatizácia celého systému je ešte riadená z nadradeného RS. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača
Nabíjačka FOTO CHARGER DC 48
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
Usmerňovací modul UM-01/230AC pre nabíjačku
RM modul RM WEBi
FVE Jelka - ostrov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  realizácia partnera - KOORs.r.o. Bratislava

 • Obdobie realizácie:
  2017
riešenie komplexného OFF-GRID systému bez el. prípojky
Riešenie komplexného OFF-GRID systému - jednoduchý ostrovný systém, vhodný napr. na chaty, do odľahlých oblastí bez elektrickej prípojky. FV systém umožňuje napájať spotrebiče z batérie pomocou striedača FOTO CONTROL 1f 230/48 DC. Batéria sa dobíja cez solárnu nabíjačku FOTO CHARGER DC 48. Rozširovací modul RM WEBi zabezpečuje manažment pripojenej batérie a vizualizáciu údajov cez www stránku v lokálnej sieti. Pri nízkej kapacite batérie (napr. pri dlhodobo nepriaznivom počasí) RM WEBi automaticky prepne napájanie spotrebičov na externú manuálnu elektrocentrálu. Rozsvieti sa LED s upozornením pre manuálne nahodenie elektrocentrály. Elektrocentrála silovo napája usmerňovací modul UM-01/230AC. DC vstup nabíjačky sa prepne zo solárnych FV panelov na usmerňovací modul. Batéria sa dobije z elektrocentrály a nemôže dôjsť k hlbokému vybitiu batérie. Spotrebičom v tomto systéme je aj ponorné čerpadlo v studni napájané cez frekvenčný menič VQFREM 400 001/230/1,5E. Pri chode frekvenčného meniča nemá napájanie ohrievač vody – takto je optimálne doriešené výkonové napájanie pre všetky spotrebiče.
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Projekt rozvádzača
Rozvádzač +RF1 s elektrovýzbrojou
Nabíjačka FOTO CHARGER DC 48
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
Usmerňovací modul UM-01/230AC pre nabíjačku
RM modul RM WEBi
Frekvenčný menič VQFREM 400 001/230/1,5E pre ponorné čerpadlo
strešná FVE Vráble
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenia strešnej FVE 100 kW
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 3f400/33 3 ks
dodávka, montáž, oživenie
monitoring
FVE Vaniškovce 125 kW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika

 • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenie FVE Vaniškovce 125 kW
Rozsah dodávky:
Foto Control 3f/400/40 3 ks
montáž a oživenie FVE
Strešná FVE 50 kW ČR
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika


 • Obdobie realizácie:
  2010
Strešná FVE 50 kW ČR
Rozsah dodávky:
Technické riešenie a dodávka elektroniky FVE:
Foto Control 3f230/12 4 ks
montáž a oživenie
FVE Giraltovce SR
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika

strešná FVE
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 3f 400 / 12
montáž, oživenie
Lokálny zdroj FVE ON-GRID s nulovými pretokmi do distribučnej sústavy IKE Slatinka
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika • Obdobie realizácie:
  2019
Riešenie komplexného ON-GRID FV systému s nulovými pretokmi do distribučnej sústavy
Riešenie komplexného ON-GRID fotovoltického systému 40kVA pre výrobný podnik umožňuje vykrývať vlastnú spotrebu objektov pomocou striedača FOTO CONTROL 3f 400/40. V spolupráci s riadiacim systémom Simatic a energo modulom zabezpečuje dodržiavanie nulových pretokov energie do distribučnej sústavy. Taktiež je schopný spojite kompenzovať jalovú energiu odoberanú samotnými spotrebičmi v objekte, čím zníži penalizačné poplatky za odber jalovej energie. Systém obsahuje aj HRM obvody, priemyselný router EWOn s archiváciou údajov, diaľkovým dohľadom a vizualizáciou celého FV systému. .
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Projekt rozvádzača, vyhlásenia o zhode, technická dokumentácia
Rozvádzač s elektrovýzbrojou:
Striedač FOTO CONTROL 3f 400/40
Riadiaci systém SIMATIC
Energo modul SIMATIC pre zabezpečenie riadenia nulových pretokov
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
Lokálny zdroj FVE ON-GRID s nulovými pretokmi do distribučnej sústavy Prešov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Investor:
  SOLAR QUALITY SYSTEMS s.r.o. Banská Bystrica
 • Obdobie realizácie:
  2020
Riešenie komplexného ON-GRID FV systému s ohrevom vody
Na riešenie komplexného ON-GRID systému bol použitý fotovoltický systém, vhodný pre výrobné podniky, poľnohospodárske družstvá, administratívne budovy, obytné bloky. FV systém umožňuje vykrývať vlastnú spotrebu objektov pomocou striedača FOTO CONTROL 3f 400/33. V spolupráci s riadiacim systémom Simatic a energo modulom zabezpečuje dodržiavanie nulových pretokov energie do distribučnej sústavy. Riadiaci systém pri prebytku vyrábanej energie ovláda spínanie odporových vyhrievacích špirál 4,5kW pre ohrev úžitkovej vody. Taktiež je schopný spojite kompenzovať jalovú energiu odoberanú samotnými spotrebičmi v objekte, čím zníži penalizačné poplatky za odber jalovej energie. Systém obsahuje aj sieťové relé, HRM obvody, priemyselný router EWOn s archiváciou údajov, diaľkovým dohľadom a vizualizáciou celého FV systému. .
Rozsah dodávky:
ROZSAH DODÁVKY:
Technické riešenie
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Projekt rozvádzača, vyhlásenia o zhode, technická dokumentácia
Rozvádzač s elektrovýzbrojou:
Striedač FOTO CONTROL 3f 400/33
Riadiaci systém SIMATIC
Energo modul SIMATIC pre zabezpečenie riadenia nulových pretokov
EWOn vizualizácia
Sieťová ochrana a obvody HRM
Obvody pre spínanie odporových vyhrievacích telies 4,5kW
FVE Bytčica
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika

 • Obdobie realizácie:
  2012
FVE Bytčica
Rozsah dodávky:
2ks FOTOCONTROL 400/12,5
montáž
oživenie
FVE Turie
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika

 • Obdobie realizácie:
  2012
FVE Turie - strešná
Rozsah dodávky:
1ks FOTOCONTROL 400/12,5
montáž
oživenie
Malá FVE + záloha jednej fázy
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika


 • Obdobie realizácie:
  2014
Zníženie nákladov na prevádzku RD+ záloha jednej fázy
V dome bol inštalovaný jednofázový fotovoltický hybridný systém s vykrývaním vlastnej spotreby. V prípade výpadku siete a dostatočnej kapacity akumulátora je možná záloha napájania spotrebičov v jednej fáze v režime off-grid. .
Rozsah dodávky:
technické riešenie
FOTO CONTROL 230/48DC
nabíjačka tristar mppt
GRID monitor
silový rozvádzač
rozvádzač stringov
FVE Prešov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika

 • Obdobie realizácie:
  2014
riešenie on-grid FVE na zníženie nákladov za energie so vzdialeným monitoringom
Potreba nížiť náklady RD a prebytky elektrickej energie dodávať do siete, potreba vzdialeného monitoringu meniča + hlásenia o stave pomocou emailu bola riešená nasledovne : Striedač FOTO CONTROL 230/375DC pracuje v režime on-grid. Na monitoring je použitý rozširovací modul RM web, ktorý zabezpečuje zber dát zo striedača a sprístupňuje ich na lokálnej sieti..
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 1f 230/375DC,
RM WEB
Vyhrievanie bojlera z panelov
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika


 • Obdobie realizácie:
  2014
Ohrev TÚV z fotovoltických panelov s čo najvyššou efektivitou
Striedač FOTO CONTROL 1f 230/375 DC je využitý ako elektronický MPPT regulátor výkonu AC špirály bojlera. Riešenie zvyšuje výnos energie z FV panelov o 30 až 40 % oproti klasickému spínaču. Zariadenie zároveň poskytuje automatické spínanie záťaže na základe snímania DC napätia, stavu kontaktu regulačného termostatu a kontaktov havarijného termostatu v bojleri. .
Rozsah dodávky:
FOTO CONTROL 1f 230/375 TUV
FVE ČR - 1MW polykryštál + monokryštál
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika
 • Fotovoltická elektráreň
 • Objem investícii:
  262 000 €
 • Obdobie realizácie:
  2010
Fotovoltická elektráreň
Rozsah dodávky:
Technické riešenie projektu
FOTO CONTROL 400 3f/40 kW 26 ks
FOTO CONTROL 400 3f/12 kW 1 ks
Riadiaci a monitorovací systém
Montáž
Oživenie

Celkový inštalovaný výkon: 1 MW
FVE východné Slovensko 1MW
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika

 • Obdobie realizácie:
  2011
Riešenie FVE 1 MW - Východné Slovensko
Rozsah dodávky:
Technické riešenie
FOTO CONTROL 290 3f/125 8 ks
montáž
oživenie
monitoring
FVE Porúbka
 • Priemyselné odvetvie:
  Energetika

 • Obdobie realizácie:
  2012
FVE Porúbka
Rozsah dodávky:
2ks FOTOCONTROL 400/33