Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok UNIFREM 230 E, UNIFREM 400 E. .
Z rozboru nasadení meničov frekvencie na jednotlivé zariadenia, jednoznačne vyplýva, že na podstatnú časť aplikácií postačuje pomerne jednoduchý typ bez rôznych špecialít, ktoré v týchto prípadoch zbytočne vplývajú na cenu meniča. Pre podobné - jednoduchšie aplikácie pripravila spoločnosť VONSCH frekvenčné meniče typových radov VQFREM 400 E a VQFREM 400 001/230 E (Economy), ktoré sú koštruované ako ekonomická verzia úspešného typového radu VQFREM 400 M. Spoločnosť VONSCH samozrejme venovala vývoju týchto meničov tak isto maximálnu pozornosť ako pri vyšších a drahších typoch. Aj pri vývoji tohto typu bol dôležitý parameter dodržanie maximálnej spoľahlivosti, čomu bol podriadený aj výber kvalitných komponentov, kde prihliadnutie na ich cenu bolo až druhoradé. Obdobne z hľadiska spoľahlivosti a robustnosti nebolo prioritou dosiahnutie čo najmenších rozmerov meničov. Typové rady VQFREM 400E/ 400 001/230 E nemajú rozhrania typu RS 485, 232, brzdný modul, nemajú možnosť vektorového riadenia a na komunikáciu s obsluhou slúži jednoduchý LED displej s troj tlačidlovou klávesnicou. Typická vlastnosť meničov frekvencie VQFREM 400 E / 400 001/230E je:
          bezkonkurenčný pomer úžitkové vlastnosti + kvalita / cena

Obsah:

VQFREM E Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Rozmery meničov
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Výkresová dokumentácia
Manuál k meniču
Projekčné podklady pre ELCAD

Typový rad VQFREM 400 spĺňa normy a legislatívne predpisy EU:

EMC:
VQFREM splňuje: STN EN 61800-3
Zodpovedá smerniciam ES: 89/336/EHS, 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS, 93/97/EHS
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 394/1999 Z.z., 159/2002 Z.z.,301/2002 Z.z.
Bezpečnosť a zhoda:
VQFREM splňuje: EN 50 178, EN 601 46-1 ÷ 3
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 392/1999 Z.z., 149/2002 Z.z., 303/2002 Z.z.
Vyhovuje smerniciam ES: 73/23EHS, 93/68EHS

Štandardná výbava

Nadštandardná výbava

Hore

ROZMERY MENIČOV

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] hmotnosť [kg]
VQFREM 400 001/ 0,37E÷ 0,75E 261 1101402,3
VQFREM 400 001/ 1,1E÷ 1,5E 276 1101402,4
VQFREM 400 002/ 2,2E 276 1101402,4
VQFREM 400 004/ 3E 276 1101402,4
VQFREM 400 001/230/0,37E ÷ 0,75E 221 1101402,7
VQFREM 400 001/230/1,1E ÷ 1,5E 236 1101402,9
Hore

Technické údaje

Typ meniča Výkon motora [kW] Nom. výstupný prúd meniča. In [A] Max. výstup.prúd meniča do 60 s [A]
VQFREM 400 001/0,37E0,37 1,31,9
VQFREM 400 001/0,55E 0,55 1,72,5
VQFREM 400 001/0,75E 0,75 2,23,3
VQFREM 400 001/1,1E 1,1 3,14,6
VQFREM 400 001/1,5E 1,5 4,26,3
VQFREM 400 002/2,2E 2,2 5,78,5
VQFREM 400 004/3E 3,0 7 10,5
 
VQFREM 400 001/230/0,37E 0,37 2,3 3,4
VQFREM 400 001/230/0,55E 0,55 3,1 4,6
VQFREM 400 001/230/0,75E 0,75 4,2 6,3
VQFREM 400 001/230/1,1E 1,1 5,8 8,7
VQFREM 400 001/230/1,5E 1,5 7 10,5
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: VQFREM 400E: 3 x 400 VAC ± 10 % 47 - 63 Hz
VQFREM 400 001/230E: 1 x 230 VAC ± 10 % 47 - 63 Hz
Chladenie:VQFREM 400E, 400 001/230E: 0,37 ÷ 0,75 okolitým vzduchom na vyššie výkony nútené chladenie vzduchom - zabudovaným ventilátorom
Výstupná frekvencia:0 Hz ÷ 99,9 Hz
Riadiaci systém:32 bit. Texas Instruments DSP; Space vector PWM modulation strategy
Vstupný zadávací analógový signál:0 ÷ 20 mA (165 Ω), 4 - 20 mA (165 Ω), 0 - 10 V, 2 - 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 4 binárne vstupy ( pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motor potenciometer, reverz, reset, kvitovanie poruchy ), aktívna úroveň: 0 V
Moment motora: až 150 % Mn po dobu 60 s
Časy rozbehu a dobehu: nastaviteľné v čase 0,1 ÷ 99,9 s, lomené rampy, S - krivka
Elektronické ochrany meniča: prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora I2t, tepelné prehriatie meniča
Nadmorská výška dovoleného nasadenia: < 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 80 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia: + 1 °C až + 40 °C
Hore