Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok UNIFREM 500.

VQFREM 500 sú moderné meniče frekvencie s vektorovým riadením najnovšej generácie - HDDis, sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v technike pohonov s asynchrónnymi motormi napájanými 3 × 500 V do výkonu až 1400 kW.

Typový rad VQFREM 500 spĺňa normy a legislatívne predpisy EU:

EMC:
VQFREM splňuje: STN EN 61800-3
Zodpovedá smerniciam ES: 89/336/EHS, 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS, 93/97/EHS
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 394/1999 Z.z., 159/2002 Z.z.,301/2002 Z.z.
Bezpečnosť a zhoda:
VQFREM splňuje: EN 50 178, EN 601 46-1 ÷ 3
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 392/1999 Z.z., 149/2002 Z.z., 303/2002 Z.z.
Vyhovuje smerniciam ES: 73/23EHS, 93/68EHS

VQFREM 500

Obsah:

Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Manuál k meniču
Rozmery meničov
Výkresová dokumentácia
Softvér
Projekčné podklady pre ELCAD

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Výkony a prúdy:

Nominálny vstupný prúd men. InIN :efektívny vstupný prúd meniča ( závisí od cos Φ motora a pod.)
Nom. výstupný prúd meniča:nominálny a zároveň maximálny trvalý výstupný prúd meniča
Výkon motora: doporučený maximálny výkon motora pripojiteľného na výstup meniča ( platí pre motory 4 - pólové )

InQ - nominálny výstupný prúd meniča pre kvadratickú záťaž
InL - nominálny výstupný prúd meniča pre konštantnú záťaž
InL60 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 1,5 násobku InL po dobu 1 min každých 10 min (platí len pre konštantnú záťaž)
InL2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 2 násobku InL po dobu 2 s každých 15 s (platí len pre konštantnú záťaž)

Typ meniča M ~ kvadratická záťaž M ~ konštantná záťaž
Výkon motora Pnom [kW] Nominál. výstupný prúd meniča InQ [A] Výkon motora Pnom [kW] Nominál. výstup. prúd meniča Inl [A] Maximál. výstupný prúd meniča InL60 [A] Maximál. výstupný prúd meniča InL2[A]
VQFREM 500 015 15 26,5 11 19 29 38
VQFREM 500 018 18,5 32 15 26,5 39,5 53
VQFREM 500 022 22 37,5 18,5 32 48 64
VQFREM 500 030 30 50 22 37,5 56 75
VQFREM 500 037 37 60 30 50 75 100
VQFREM 500 045 45 72 37 60 90 120
VQFREM 500 055 55 90 45 72 108 144
VQFREM 500 075 75 116 55 90 135 180
VQFREM 500 090 90 140 75 116 174 232
VQFREM 500 100 100 156 90 140 210 280
VQFREM 500 110 110 173 100 156 234 312
VQFREM 500 132 132 208 110 173 260 346
VQFREM 500 160 160 252 132 208 312 416
VQFREM 500 200 200 317 160 252 378 504
VQFREM 500 315 315 484 237 363 545 726
VQFREM 500 400 400 622 301 467 700 933
VQFREM 500 500 500 773 376 580 870 1160
VQFREM 500 630 630 897 474 673 1009 1346
VQFREM 500 710 710 1035 534 776 1164 1553
VQFREM 500 800 800 1187 602 890 1335 1781
VQFREM 500 900 900 1353 677 1015 1522 2030
VQFREM 500 1000 1000 1491 752 1118 1677 2237
VQFREM 500 1200 1200 1698 902 1274 1910 2547
VQFREM 500 1400 1400 2029 1053 1522 2283 3044
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 500 V ± 10%
Frekvencia nap. napätia: 47 - 63 Hz
Sieťový zaťažovací faktor: Cos Φ1N > 0,98
Účinnosť meniča:> 0,975
Výstupná frekvencia:0 Hz - 300 Hz
Riadiaci systém:2 × 32 bit. µP DSP - PWM - HDDiS
Vstupný zadávací analógový signál:0 ÷ 20 mA (165 Ω), 4 - 20 mA (165 Ω), 0 - 10 V, 2 - 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 6 binárnych vstupov pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motor potenciometer, reverz, reset, napätie + 24 V ( skratuvzdorné ), zaťažiť max. 100 mA
Výstup. analógový signál:0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA max. 750 Ω
Štartovací moment motora: až 200 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča:prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča
Chladenie:nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia:< 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia:+1°C ~ +40°C
Skladovacia teplota okolia: -25°C ~ +50°C
Hore

Manuál k meniču:

Manuál k VQFREM 500 vo formáte PDF..

Výkresová dokumentácia

Výkres FormátVeľkosť
Zapojenie prepojovacích káblov medzi RM - PBDP a PROFIBUS pre RS-485 PDF 27 kB
Zapojenie prepojovacích káblov medzi VQFREM 400 S a RM-PB DP PDF 36 kB
Rozširovací modul na pripojenie frekvenčného meniča k Profibus PDF 35 kB
Hore

Rozmery meničov

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] hmotnosť [kg]
VQFREM 500 015 ÷ 030 661 265 272 29
VQFREM 500 037 ÷ 075 740 304 307 35
VQFREM 500 090 ÷ 110 1050 364 381 80
VQFREM 500 132 ÷ 200 1200 464 381 115
VQFREM 500 315 ÷ 800 2200 1800 600 400
VQFREM 500 1000 ÷ 1400 2200 1800 600 800
Hore