1990
 • vznik VONSCH - jediné aktíva firmy - 13 patentov v obore elektrických pohonov
1994-1995
 • INTERRÁCIO Nitra - hlavné ceny za frekvenčné meniče VS s IGBT
1996
 • vybudovanie vlastného sídla firmy,
 • nové frekvenčné meniče SIFREM.
 • riešenie pohonu v prvom slovenskom elektromobile
 • CONECO - RACIOENERGIA Bratislava - čestné uznanie
1997
 • MSV Nitra hlavná cena
1998
 • Medzinárodný zápis ochrannej známky
 • ELOSYS Trenčín - Elektrotechnický výrobok roka
 • prvá zmluva o zastúpení v ČR
1999
 • certifikácia podľa ISO 9001
 • prvé dodávky investičných celkov s elektrickými pohonmi VONSCH na kľúč
2000
 • vektorové frekvenčné meniče VQFREM
 • nasadené prvé meniče nad 500 kW
 • CONECO – RACIOENERGIA Bratislava - zlatá plaketa
2001
 • ELOSYS Trenčín - Konštruktér roka
 • ELOSYS Trenčín - Elektrotechnický výrobok roku 2001
 • prvá komplexná zákazka nad 40 000 000
 • nasadené prvé meniče nad 800 kW
2002
 • certifikát Profibus
2003
 • MSV Nitra - hlavná cena EMA
2004
 • zastúpenie – SRBSKO, prvé meniče v Amerike – na Kube, ovládané cez Ethernet
2005
 • nasadený prvý menič 1200 kW
 • prvé meniče na Africkom kontinente - Etiópia
 • Novosadski sajam SRBSKO 2005 zlatá medaila, cena za dizajn,
2006
 • vývojový grant APVT – riadený usmerňovač s aktívnym filtrom
 • riešenie pohonu banských lokomotív pre Ukrajinu
 • riešenie pohonu pre reguláciu veterných elektrární
2007
 • ELOSYS - QUATROFREM - Unikát roka 2007
 • technicko-obchodné zastúpenie pre Českú republiku
2008
 • Unifrem - unikátny frekvenčný menič najnovšej generácie
2009
 • LOCO Control - komplexné riešenie elektrovýbavy pre riadenie banských lokomotív
 • MVE Control - zariadenie pre riadenie malých vodných elektrární
 • FOTO Control - menič pre fotovoltaické elektrárne (PV systém)
2010
 • WIND CONTROL - zariadenie pre riadenie veterných elektrární
 • Komplexné dodávky výkonovej elektroniky a monitoring FVE - 6,5 MW
 • ELOSYS Trenčín - Elektrotechnický výrobok roka 2010
2011
 • Generátor špičkovej energie (GSE)
 • Ostrovná prevádzka pre systémy pre obnoviteľné zdroje energie
 • Dobudovanie sídla firmy
2012
 • unikátne vektorové riadenie meničov
 • riadenie pre nové modely banských lokomotív
2013
 • kompenzácie účinníka FVE
 • FOTO CONTROL 1f – solárne systémy on-grid, off-grid a hybrid
2014
 • pohony pre závesnú banskú lokomotívu
2015
 • Fuel Save fotovoltické systémy
 • vylepšenie meničov UNIFREM, polohové (servo) riadenie, sprievodca nastavením
 • nový striedač GSE CONTROL pre riadenie toku energie v objekte
 • 2 nové úžitkové vzory
2016
 • vývoj a výroba najväčšieho špeciálneho meniča frekvencie - UNIFREM 720 1400
2017
 • inovatívne riešenia FVE fuel save pre Afriku a Stredný Východ
2018
 • úložiská energie - výskum
2019
 • vývoj v oblasti úložisk energie, BMS pre Li-ion batérie
2020
 • vlastné riešenie servosystémov, používané pre významnú Slovenskú firmu na repasovanie papierenských strojov
2022
 • úspešná generačná výmena majiteľov firmy
 • optimalizácia výrobkov FOTO CONTROL 3f na PV COMP
 • optimalizácia výrobkov GSE CONTROL na GSE COMP
2023
 • nový fotovoltický a batériový striedač NEXICONTROL
 • vývoj nového výkonového DC-DC meniča NEXIBOOST, pre riešenia banských lokomotív