Program odbornej starostlivosti

Starostlivosť o elektrické pohony

Program odbornej starostlivosti o elektrické pohony je služba, kedy VONSCH prevezme kompletnú starostlivosť, teda údržbu a servis elektrických pohonov všetkých značiek v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú elektrickými pohonmi, ale sú pre nich len jedným z nástrojov pre dosahovanie strategických cieľov. Naši odborníci zabezpečia obhliadku pohonov s frekvenčnými meničmi, na základe ktorej sa pre každý menič vypracuje kompletný plán ich starostlivosti a určí sa celková spoľahlivosť zariadenia. Výstupom tejto služby je dokument o stave elektrických pohonov, ktorého súčasťou je prehľad meničov a rozdelenie do skupín podľa určenej celkovej spoľahlivosti jednotlivých zariadení. Pre tieto skupiny sa vypracuje harmonogram kontrolných prehliadok a zoznam odporúčaných náhradných dielov. Informačným výstupom o každom jednotlivom meniči je servisná knižka. Servisná knižka a protokoly o servisných prehliadkach sú spolu s nameranými údajmi uchovávané a vyhodnocované špeciálnym databázovým softvérom.

Energetický audit a audit vyšších harmonických

Službu Program odbornej starostlivosti o elektrické pohony je možné rozšíriť aj o energetický audit elektrických pohonov, pri ktorom sa naši špecialisti zamerajú na návrh a optimalizáciu technických riešení elektrických pohonov s ohľadom na úspory elektrickej energie.

Starostlivosť o zodpovedných manažérov a technikov