Prosíme Vás pri každej požiadavke na opravu vyplniť nasledujúci formulár.
Je nutné dodržať vyplnenie všetkých povinných polí (podčiarknuté).
Po správnom vyplnení formulára zákazník odošle zabezpečí prepravu výrobku na adresu firmy VONSCH.
Bez vyplnenia formulára nebude výrobok opravený!

Napr. UNIFREM 400 200, FOTO CONTROL 1f 230/375, VQFREM 400 002 M, ....

Napr. 2017-375-01/01

Napr. 3.140

Môžete nahrať prílohu

Môžete nahrať prílohu

Môžete nahrať prílohu


Pre posielanie formulára s požiadavkou na opravu nemusíte byť prihlásený ani registrovaný.