ELOSYS 2010 - 1. miesto - Elektrotechnický výrobok roka 2010 (Slovenský) [ELOSYS 2010 - 1. miesto - Elektrotechnický výrobok roka 2010 (Slovenský)] Racioenergia 2000 - Zlatá plaketa [Racioenergia 2000 - Zlatá plaketa] MSV Nitra 2003 - Cena veľtrhu za VQFREM 400 S                    
[MSV Nitra 2003 - Cena veľtrhu za VQFREM 400 S]
ELOSYS 2010 - 1. miesto - Elektrotechnický výrobok roka 2010 (Anglický) [ELOSYS 2010 - 1. miesto - Elektrotechnický výrobok roka 2010 (Anglický)]
ELOSYS 2001-konštruktér roka [ELOSYS 2001-konštruktér roka] MSV 1997-1. cena za SIFREM 400
[MSV 1997-1. cena za SIFREM 400]
ELOSYS 1998-Elektrotechnický výrobok roka 1998 pre SIFREM 400/55-OP-OF-KT1-SF1
[ELOSYS 1998-Elektrotechnický
výrobok roka 1998 pre
SIFREM 400/55-OP-OF-KT1-SF1]
ELOSYS 2001-Elektrotechnický výrobok roka 2001 pre VQFREM 400
[ELOSYS 2001-Elektrotechnický výrobok roka 2001 pre VQFREM 400]

Zdieľaj túto stránku