Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok UNIFREM 690.

VQFREM 690 sú moderné meniče frekvencie s vektorovým riadením najnovšej generácie - HDDis, sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v technike pohonov s asynchrónnymi motormi napájanými 3 × 690 V do výkonu až 1400 kW.

VQFREM 690

Obsah:

Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Výkresová dokumentácia
Projekčné podklady pre ELCAD
Softvér

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Výkony a prúdy:

Straty meniča: tepelné straty meniča frekvencie pri vzorkovacej frekvencii 1,5 kHz
Nom. výstupný prúd meniča: nominálny a zároveň maximálny trvalý výstupný prúd meniča
Výkon motora: doporučený maximálny výkon motora pripojiteľného na výstup meniča ( platí pre motory 4 - pólové )

Typ meniča Výkon motora Pnom [kW] Straty meniča pri 2,5 kHz (kW) Nom. výstupný prúd meniča In [A]
VQFREM 690 315 315 7,7 350
VQFREM 690 400 400 9,3 450
VQFREM 690 500 500 12,7 560
VQFREM 690 630 630 15,1 660
VQFREM 690 710 710 16,6 750
VQFREM 690 800 800 18,6 860
VQFREM 690 900 900 21,2 980
VQFREM 690 1000 1000 23,4 1080
VQFREM 690 1200 1200 30 1230
VQFREM 690 1400 1400 34 1470
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 690 V ± 10%
Frekvencia nap. napätia: 47 - 63 Hz
Sieťový zaťažovací faktor: Cos Φ1N > 0,98
Účinnosť meniča:> 0,975
Výstupná frekvencia:0 Hz - 300 Hz
Riadiaci systém:2 × 32 bit. µP DSP - PWM - HDDiS
Vstupný zadávací analógový signál:0 ÷ 20 mA (165 Ω), 4 - 20 mA (165 Ω), 0 - 10 V, 2 - 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 6 binárnych vstupov pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motor potenciometer, reverz, reset, napätie + 24 V ( skratuvzdorné ), zaťažiť max. 100 mA
Výstup. analógový signál:0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA max. 750 Ω
Elektronické ochrany meniča:prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča
Chladenie:nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia:< 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia:+1°C ~ +40°C
Skladovacia teplota okolia: -25°C ~ +50°C
Hore