Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok UNIFREM 400.

VQFREM 400 S sú moderné meniče frekvencie s vektorovým riadením najnovšej generácie - HDDis, sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v technike pohonov s asynchrónnymi a synchrónnymi motormi s permanentnými magnetmi s nominálnym napätím do 3 x 400 V. Vyznačujú sa vysokou dynamikou systému, vysokým preťažením a sú určené pre otvorené aj uzatvorené systémy. Už štandardne obsahujú bohatú softvérovú výbavu, ktorá umožňuje okrem iného aj energetickú optimalizáciu príkonu sústavy, presné dodržiavanie žiadanej rýchlosti a momentové riadenie motorov. Ďalšia vymoženosť VQFREM 400 S oproti doterajšiemu VQFREM 400 je aj možnosť riadenia vysokootáčkových motorov vretien a fréz, kde softverovou úpravou meniča bola dosiahnutá výstupná frekvencia meniča až 3000 Hz, čo umožňuje napríklad riadiť 2 pólový špeciálny motor vretien až do 180.000 ot/min.

Typový rad VQFREM 400 S spĺňa normy a legislatívne predpisy EU:

EMC:
VQFREM splňuje: STN EN 61800-3
Zodpovedá smerniciam ES: 89/336/EHS, 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS, 93/97/EHS
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 394/1999 Z.z., 159/2002 Z.z.,301/2002 Z.z.
Bezpečnosť a zhoda:
VQFREM splňuje: EN 50 178, EN 601 46-1 ÷ 3
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 392/1999 Z.z., 149/2002 Z.z., 303/2002 Z.z.
Vyhovuje smerniciam ES: 73/23EHS, 93/68EHS

VQFREM 400 S

Obsah:

Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Rozmery meničov
Manuál k meniču
Výkresová dokumentácia
Softvér
Projekčné podklady pre ELCAD

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Výkony a prúdy:

Nominálny vstupný prúd men. InIN :efektívny vstupný prúd meniča ( závisí od cos Φ motora a pod.)
Nom. výstupný prúd meniča:nominálny a zároveň maximálny trvalý výstupný prúd meniča
Výkon motora: doporučený maximálny výkon motora pripojiteľného na výstup meniča ( platí pre motory 4 - pólové )

InQ - nominálny výstupný prúd meniča pre kvadratickú záťaž
InL - nominálny výstupný prúd meniča pre konštantnú záťaž
InL60 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 1,5 násobku InL po dobu 1 min každých 10 min (platí len pre konštantnú záťaž)
InL2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 2 násobku InL po dobu 2 s každých 15 s (platí len pre konštantnú záťaž)

Typ meniča M ~ konštantná záťaž
Výkon motora Pnom [kW] Nominál. výstup. prúd meniča Inl [A] Maximál. výstupný prúd meniča InL60 [A] Maximál. výstupný prúd meniča InL2[A] Nominálny vstupný prúd meniča InIN [A]
VQFREM 400 005 S 4 10,5 15,7 21 14
VQFREM 400 007 S 5,5 14,5 21,7 29 17
VQFREM 400 011 S 7,5 18,1 27,1 36,2 23
VQFREM 400 015 S 11 24 36 48 32
VQFREM 400 018 S 15 33 49,5 66 38
VQFREM 400 022 S 18,5 40 60 80 45
VQFREM 400 030 S 22 47 70,5 94 62
VQFREM 400 037 S 30 63 94,5 126 75
VQFREM 400 045 S 37 76 114 152 88
VQFREM 400 055 S 45 90 135 180 110
VQFREM 400 075 S 55 112 168 224 140
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 400 V ± 10%
Frekvencia nap. napätia: 47 - 63 Hz
Sieťový zaťažovací faktor: Cos Φ1N > 0,98
Účinnosť meniča:> 0,975
Výstupná frekvencia:0 Hz ÷ 300 Hz, resp. 0 ÷ 3000 Hz - špeciálna verzia
Riadiaci systém:2 × 32 bit. µP DSP - PWM - HDDiS
Vstupný zadávací analógový signál:0 ÷ 20 mA (165 Ω), 4 - 20 mA (165 Ω), 0 - 10 V, 2 - 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 6 binárnych vstupov pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motor potenciometer, reverz, reset, napätie + 24 V ( skratuvzdorné ), zaťažiť max. 100 mA
Výstup. analógový signál:0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA max. 750 Ω
Štartovací moment motora: až 200 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča:prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča
Chladenie:nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia:< 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia:+1°C ~ +40°C
Skladovacia teplota okolia: -25°C ~ +50°C
Hore

Rozmery meničov

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] hmotnosť [kg]
VQFREM 400 005 S ÷ 011 S 357 175 162 8,4
VQFREM 400 015 S ÷ 030 S 661 275 275 32
VQFREM 400 037 S ÷ 075 S 740 310 315 42
Hore