Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok UNIFREM 400 M.

VQFREM 400...M sú moderné meniče frekvencie s vektorovým riadením, určené pre najnáročnejšie aplikácie v technike pohonov s asynchrónnymi motormi napájanými 3 × 400 V do výkonu 7,5 kW.

Typový rad VQFREM 400..M spĺňa normy a legislatívne predpisy EU:

EMC:
VQFREM splňuje: STN EN 61800-3
Zodpovedá smerniciam ES: 89/336/EHS, 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS, 93/97/EHS
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 394/1999 Z.z., 159/2002 Z.z.,301/2002 Z.z.
Bezpečnosť a zhoda:
VQFREM splňuje: EN 50 178, EN 601 46-1 ÷ 3
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 392/1999 Z.z., 149/2002 Z.z., 303/2002 Z.z.
Vyhovuje smerniciam ES: 73/23EHS, 93/68EHS

VQFREM 400...M

Obsah:

Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Rozmery meničov
Manuál k meniču
Výkresová dokumentácia
Softvér
Projekčné podklady pre ELCAD

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Výkony a prúdy:

Nominálny vstupný prúd men. InIN :efektívny vstupný prúd meniča ( závisí od cos Φ motora a pod.)
Nom. výstupný prúd meniča:nominálny a zároveň maximálny trvalý výstupný prúd meniča
Výkon motora: doporučený maximálny výkon motora pripojiteľného na výstup meniča ( platí pre motory 4 - pólové )

In - nominálny výstupný prúd meniča
In60 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 1,5 násobku In po dobu 1 min každých 10 min
In2 - maximálny výstupný prúd meniča rovný 2 násobku In po dobu 2 s každých 15 s

Objednávací kód meniča Výkon motora Pnom [kW] Výkon meniča Pmnom [kVA] Nom. vstupný prúd InIN [A] Nom. výstupný prúd In[A] In2[A] In60[A]
VQFREM 400 001 - 0,37M 0,37 0,9 1,5 1,3 2,6 2
VQFREM 400 001 - 0,55M 0,55 1,04 1,8 1,6 3,2 2,4
VQFREM 400 001 - 0,75M 0,75 1,5 2,4 2,2 4,4 3,3
VQFREM 400 001 - 1,1M 1,1 2,1 3,4 3,1 6,2 4,6
VQFREM 400 001 - 1,5M 1,5 2,9 4,6 4,2 8,4 6,3
VQFREM 400 002 - 2,2M 2,2 4,1 6,6 6,0 12 9
VQFREM 400 004 - 3M 3,0 5,2 8,2 7,5 15 11,2
VQFREM 400 004 - 4M 4,0 6,9 11 10 20 15
VQFREM 400 007 - 5,5M 5,5 9,1 14 13,2 26,4 20
VQFREM 400 007 - 7,5M 7,5 12,2 19 17,6 35,2 26,4
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 400 V ± 10%
Frekvencia nap. napätia: 47 - 63 Hz
Sieťový zaťažovací faktor: Cos Φ1N > 0,98
Účinnosť meniča: > 0,975
Výstupná frekvencia: 0 Hz ÷ 300 Hz
Riadiaci systém: 2 × 32 bit. µP DSP - PWM - HDDiS
Vstupný zadávací analógový signál: 0 ÷ 20 mA (165 Ω), 4 - 20 mA (165 Ω), 0 - 10 V, 2 - 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 5 binárnych vstupov pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motor potenciometer, reverz, reset, napätie + 24 V ( skratuvzdorné ), zaťažiť max. 100 mA
Výstup. analógový signál: 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA max. 750 Ω
Štartovací moment motora: až 200 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča: prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča
Chladenie: nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia: < 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia: + 1 °C ~ + 40 °C
Skladovacia teplota okolia: - 25 °C ~ + 50 °C
Hore

Rozmery meničov

Typ meniča výška [mm] šírka [mm] hĺbka [mm] hmotnosť [kg]
VQFREM 400 001 275 110 121 2,3
VQFREM 400 002 ÷ 400 004 302 110 148 3,5
VQFREM 400 007 - 5,5M 340 110 148 4
VQFREM 400 007 - 7,5M 370 110 148 4,5
Hore