Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok UNIFREM 400.

VQFREM 400 sú moderné meniče frekvencie s vektorovým riadením najnovšej generácie - HDDis, sú určené pre najnáročnejšie aplikácie v technike pohonov s asynchrónnymi motormi napájanými 3 × 400 V do výkonu až 630 kW

Typový rad VQFREM 400 spĺňa normy a legislatívne predpisy EU:

EMC:
VQFREM splňuje: STN EN 61800-3
Zodpovedá smerniciam ES: 89/336/EHS, 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS, 93/97/EHS
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 394/1999 Z.z., 159/2002 Z.z.,301/2002 Z.z.
Bezpečnosť a zhoda:
VQFREM splňuje: EN 50 178, EN 601 46-1 ÷ 3
Vyhovuje nariadeniam vlády SR: 392/1999 Z.z., 149/2002 Z.z., 303/2002 Z.z.
Vyhovuje smerniciam ES: 73/23EHS, 93/68EHS

VQFREM 400

Obsah:

Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Manuál k meniču
Výkresová dokumentácia
Softvér
Projekčné podklady pre ELCAD

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Výkony a prúdy:

Straty meniča: tepelné straty meniča frekvencie pri vzorkovacej frekvencii 1,5 kHz
Nom. výstupný prúd meniča: nominálny a zároveň maximálny trvalý výstupný prúd meniča
Výkon motora: doporučený maximálny výkon motora pripojiteľného na výstup meniča ( platí pre motory 4 - pólové )

Typ meniča Výkon motora Pnom [kW] Straty meniča pri 2,5 kHz (kW) Nom. výstupný prúd meniča In [A]
VQFREM 400 250 250 7,5 490
VQFREM 400 315 315 8,7 590
VQFREM 400 400 400 10,8 700
VQFREM 400 500 500 16 860
VQFREM 400 630 630 18,71100
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 400 V ± 10%
Frekvencia nap. napätia: 47 - 63 Hz
Sieťový zaťažovací faktor: Cos Φ1N > 0,98
Účinnosť meniča: > 0,975
Výstupná frekvencia: 0 Hz ÷ 300 Hz
Riadiaci systém: 2 × 32 bit. µP DSP - PWM - HDDiS
Vstupný zadávací analógový signál: 0 ÷ 20 mA (165 Ω), 4 - 20 mA (165 Ω), 0 - 10 V, 2 - 10 V, potenciometer, motor potenciometer; výstupné napätie + 10 V (skratuvzdorné) zaťažiteľné max. 10 mA. Potenciometer 1 kΩ až 10 kΩ
Kontaktné vstupy: 6 binárnych vstupov pre viacstupňové zadávanie rýchlosti, resp. pre diaľkový motor potenciometer, reverz, reset, napätie + 24 V ( skratuvzdorné ), zaťažiť max. 100 mA
Výstup. analógový signál: 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA max. 750 Ω
Štartovací moment motora: až 200 % Mn (podľa typu motora)
Elektronické ochrany meniča:prúdové preťaženie, prepätie v sieti, podpätie v sieti, zemné spojenie na výstupe, skrat medzi výstupnými fázami, tepelný integrál motora, tepelné prehriatie meniča
Chladenie: nútené chladenie vzduchom pomocou zabudovaných ventilátorov
Nadmorská výška dovoleného nasadenia: < 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 90 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia: +1°C ÷ +40°C
Skladovacia teplota okolia: -25°C ~ +50°C
Hore