Tento výrobok sa už štandardne nevyrába, prosím pozrite si novší ekvivalentný výrobok SINAM 400.

Určený pre motory 3 x 400 V vo výkonovom rozsahu 1,5 až 22 kW
SINAM 400M sú určené na reguláciu rozbehu a dobehu asynchrónneho motora nakrátko zmenou amplitúdy svorkového napätia. Pomocou fázového riadenia vo všetkých troch fázach je postupne zväčšované napätie privádzané na svorky motora a tým je zabezpečený plynulý rozbeh motora. Pri vypínaní pohonu je svorkové napätie plynule znižované - tým je dosiahnutý pozvolný a riadený dobeh pohonu.

Všetky stavy softstartu sú indikované pomocou piatich LED umiestnených na prednej strane softstartu. Softstart SINAM 400M je vybavený obvodom indikujúcim ukončenie nárastu rampy. Tento obvod má okrem optickej signalizácie aj reléový kontaktný výstup, ktorý musí byť zapojený v obvode cievky výkonového stýkača motora a po ukončení rozbehu tento obvod pomocou zopnutia stýkača motora premostí výkonové prvky softstartu SINAM 400M - motor je pripojený priamo na sieť, preto nedochádza pri bežnej činnosti k nadmernému otepľovaniu výkonových prvkov softstartu, a preto má vysokú účinnosť a malé rozmery. Pri dobehu pohonu rozopne najskôr premosťovací stýkač a napätie motora je softstartom plynule znižované až do nulovej hodnoty, čo zabezpečí plynulý dobeh pohonu.
SINAM 400M je pomerom vlastnosti/cena bezkonkurečný vo svojej kategórii.

Obsah:

Príklady použitia
Výhody elektrické
Výhody mechanické
Štandardná výbava
Nadštandardná výbava
Technické údaje
Všeobecné technické údaje
Manuál k softstartu
Výkresová dokumentácia
Projekčné podklady pre ELCAD

Príklady použitia

Hore

Výhody mechanické

( vyplývajúce z nasadenia softstartov na riadenie rozbehu AM ) Hore

Výhody elektrické

( vyplývajúce z nasadenia softstartov na riadenie rozbehu AM ) Hore

Štandardná výbava

Hore

Nadštandardná výbava

Hore

Technické údaje

Typ softstartuVýkon motora [kW] Nominálny výst. prúd softstartu In [A] Doporuč. prierezy pripojovacích káblov CYKY [mm2] Doporuč. predrad. poistky typu gR [A] Rozmery
výška [mm]šírka [mm]hĺbka [mm]
SINAM 400/4 M 1,5 4 1,5 16 120 119 75
SINAM 400/5,5 M 2,2 5,5 1,5 25 120 119 75
SINAM 400/7 M 3 7 1,5 25 120 119 75
SINAM 400/9 M 4 9 2,5 32 120 119 75
SINAM 400/12 M 5,5 12 4 40 120 119 75
SINAM 400/17 M 7,5 17 6-10 50 193 110 127
SINAM 400/32 M 15 32 10 100 193 110 127
SINAM 400/44 M 22 44 16 160 193 110 127
Hore

Všeobecné technické údaje

Napájacie napätie: 400 V -15% až +10%
Frekvencia nap. napätia: 50 Hz ± 1%
Výstupné napätie: 25 % až 100 % napájacieho napätia (fázové riadenie 60° až 180° )
Účinnosť softstartu:> 0,975 pri rozbehu, pri premostení stykačom > 0,99
Riadiaci systém: analógovo digitálny
Kontaktné vstupy: vonkajší kontakt bez potenciálu pre START
Rampové časy rozbeh: nastaviteľný v čase 1 až 10 s
Rampové časy dobeh:nastaviteľný v čase 1 až 10 s
Elektronické ochrany meniča: výpadok fáz, tepelné prehriatie softstartu
Chladenie:okolitým vzduchom
Nadmorská výška dovoleného nasadenia: < 1000 m nad morom, pri vyšších nadmorských výškach redukcia výkonu meniča na každých 100 m nad 1000 m nad morom zníženie výkonu meniča o 1 %
Relatívna vlhkosť vzduchu: < 80 % bez korozívnych a explozívnych plynov, bez vodnej pary a kondenzátov
Pracovná teplota okolia: + 1 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota okolia: - 25 °C až + 50 °C
Dovolené vibrácie: 0,7g (10 Hz ÷ 100 Hz)
Krytie: IP 20
Hore